Farské oznamyOZNAMY NA PRVÚ PÔSTNU NEDEĽU

14. - 21. februára 2016

LITURGICKÝ KALENDÁR

Streda:

Siedmich svätých zakladateľov rehole služobníkov Panny Márie - spomienka

Štvrtok:

Sv. František Régis Clet, kňaz a mučeník – spomienka (vo Vincentskej rodine)

Nedeľa:

DRUHÁ PôSTNA NEDEĽA

 

 

Ú M Y S L Y   S V.  O M Š Í

 

 

Nedeľa:

8.00

Za dobrodincov

14.02.

9.30

† manžel Zoltán

 

11.00

Za duchovnú obnovu farnosti

 

20.00

Poďakovanie za dožitých 70 rokov

Pondelok:

7.00

† mama Mária

15.02.

18.00

† manžel, rodičia a starí rodičia

Utorok:

7.00

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodičov

16.02.

18.00

† Rudolf a Ľudmila, manžel Štefan, krstná mama

Streda:

7.00

Za Božiu pomoc pre rodinu

17.02.

18.00

† syn, otec, starý otec a brat Karol Horváth

Štvrtok:

7.00

† celú rodinu

18.02.

18.00

Za Božie požehnanie k okrúhlemu výročiu sr. Zuzany

Piatok:

7.00

Za uzdravenie a oslobodenie pre Ľuba

19.02.

17.00

Za Božiu pomoc a za oslobodenie od Zlého , vnútorné uzdravenie a návrat do Cirkvi pre dcéru

Sobota:

7.00

† rodičia Ján a Helena

20.02.

17.00

† manžel Štefan

Nedeľa:

8.00

† Katarína a Pavol

21.02.

9.30

† Milan

 

11.00

Za duchovnú obnovu farnosti

 

20.00

† rodina Lehotová a Bodišová

 

- V rámci Svätého roka milosrdenstva je v kostole sv. Vincenta popoludňajšia pobožnosť v nedeľu 17.2. o 15:00. Srdečne pozývame k spoločnej modlitbe Korunky, Vešpier, Adorácii tichej i moderovanej.

- Pobožnosť Krížovej cesty počas celého pôstneho obdobia bude vo farskom kostole v stredu a v piatok tri štvrte hodiny pred večernými sv. omšami a v piatok aj po rannej svätej omši. V Kostole Najsvätejšieho Srdca Ježišovho bude krížová cesta bývať v nedeľu o 16:15 h.

- Počas pôstneho obdobia v dňoch pondelok - piatok od 6.00 h pred rannými svätými omšami bude vo farskom kostole prebiehať každodenná liturgia ranných chvál, ktorú budú viesť členovia Neokatechumenátneho spoločenstva.

- V rámci duchovnej prípravy na veľkonočné sviatky vás pozývame na adorácie v Kaštieli-Prievoze. Každý utorok, počas pôstneho obdobia od 15:30 do 16:30 h.

- V rámci Združenia Zázračnej medaily bude požehnaná ďalšia tzv. Putovná kaplnka. Obrad požehnania a odovzdania bude v Kostole sv. Vincenta pri svätej omši v stredu 17.2. o 18 h.

- Na budúci týždeň sú jarné kántrové dni v stredu, piatok a v sobotu. Záväzný je iba jeden deň. Ich obsahom je príprava na pokánie, na sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu.

- V piatok 19. februára 2016 budú naši otcovia biskupi od 12.00 do 14.00 h. vydávať pôstnu polievku v jedálni u Milosrdných bratov v Bratislave. Pozývame Vás prísť namiesto riadneho obeda na pôstnu polievku a ušetrené peniaze venovať na zriadenie Centra pre obnovu rodiny v Bratislavskom regióne.

- Divadlo Hop a skok pozýva na divadelné bábkové predstavenie „Domček, domček, kto v tebe býva?“, ktoré sa uskutoční v sobotu 20.2.2016 o 15:30 hod., v Divadle pod kostolom. Vstupné na divadelné predstavenie  je 4€/osoba. Vstupné na tvorivé dielne je 3€/dieťa (v cene sú pomôcky aj materiál). Vstupenky sa dajú zakúpiť pred predstavením v pokladni divadla.

- Slovenská katolícka charita pripravila 5. ročník zbierky Pôstna krabička pre Afriku. Milodarmi zbieranými počas pôstneho obdobia sa môžeme podeliť s chudobnými deťmi a rodinami v krajinách subsaharskej Afriky. Ku krabičke (sú vzadu v kostole) ktorú si môžete vziať domov, je pripojený aj darček v podobe filmu Krehké životy.

- Z iniciatívy o. arcibiskupa Mons. Stanislava Zvolenského je tu možnosť spoločnej prípravy dospelých na sviatosť birmovania. Povzbudzujeme preto tých, ktorí túto sviatosť ešte neprijali a ktorí už dosiahli 30. rok života, aby sa prihlásili v sakristii Kostola sv. Vincenta do 28. februára 2016. Príprava bude pozostávať z niekoľkých spoločných stretnutí, ktorých termín bude oznámený.

- Ľubovoľne vytvorené trojčlenné družstvá bez obmedzenia veku pozývame zúčastniť sa diecéznej súťaže s názvom Biblia pre všetkých, v ktorej je cieľom nielen vyhrať, ale najmä prehĺbiť sa v poznaní a v láske k Svätému písmu. Tohtoročnou témou je Evanjelium podľa Lukáša. Povzbudzujeme rodinné či kamarátske tímy k účasti. Prihláška je v sakristii.

- Pre potreby kostola a na opravy prispeli v tomto týždni osobne Bohu známi darcovia sumami 50 a 100 €. Všetkým vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

- Dnes je celoslovenská jarná zbierka na sociálne projekty Slovenskej katolíckej charity.                                                              

 

P. Peter Šaradin CM, farár

 

 

 

 

 

Prosba o finančný príspevok

Prosíme Vás o milodary na opravu kostola, dokončenie detského farského ihriska a činnosti v duchu charizmy vincentskej rodiny.  

© 2011 Rímskokatolícka cirkev Farnosť Bratislava-Prievoz v Ružinove www.fara-ruzinov.sk | Kontakt | Drupal