Farské oznamyOZNAMY NA TRETIU NEDEĽU PO NARODENÍ PÁNA – KRST KRISTA PÁNA 13. - 20. januára 2019- LITURGICKÝ KALENDÁR:

 

 

Štvrtok:

Sv. Antona, opáta - spomienka

 

 

Nedeľa:

DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

 

 

 

 

Ú M Y S L Y   S V.  O M Š Í

Nedeľa:

8:00

Za dobrodincov

13.01.

9:30

Za Božie požehnanie a Ducha Svätého pre sestru Ivetu a syna Pavla

 

11:00

Za duchovnú obnovu farnosti

 

20:00

† Helena

Pondelok:

7:00

Za duše v očistci

14.01.

18:00

† Janko Klamo

Utorok:

7:00

† rodičia Matej a Františka, bratia Ján, Andrej a Anton

15.01.

18:00

† sestra Janka a rodičia František a Valéria

Streda:

7:00

† Adolf, Filoména, Brigita, Agneša, Andrea

16.01.

18:00

† Anna

Štvrtok:

7:00

Za Božiu pomoc, uzdravenie a zdravie pre manžela a otca Jozefa

17.01.

18:00

† Viola Škopcová, † František a Anna Meszárosovi

Piatok:

7:00

† syn Roman

18.01.

17:00

† František a Adamica

Sobota:

7:00

† Ondrej a Barbara, † Zuzana a Ján

19.01.

17:00

† manžel Vincent, rodičia z oboch strán a ich deti

Nedeľa:

8:00

† rodičia Štefan a Katarína

20.01.

9:30

† František

 

11:00

Za duchovnú obnovu farnosti

 

20:00

† Dušan

 

                 

- Dnes je Tretia nedeľa po Narodení Pána – Krst Pána. Touto nedeľou sa končí Vianočné obdobie a začína sa Cezročné obdobie.

- Pozývame vás spoločne prosiť o nové Božie milosti na prahu Nového roka počas svätej omše v stredu 16. 1. o 18:00 h v Kostole sv. Vincenta a potom v následnej adorácii - Duchovnej lekárni.

- V piatok 18. 1. sa začína Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Texty modlitieb je možné nájsť na webstránke kbs.sk v časti dokumenty – Ekumenické dokumenty.

- Pozývame vás na Duchovnú obnovu matiek s názvom Panna Mária, Matka svätej milosti, ktorá sa bude konať na budúcu sobotu 19. 1. dopoludnia v priestoroch Kaplnky P. M. Zázračnej medaily v Kostole sv. Vincenta. Program obsahuje prednášku, zdieľanie, svätú omšu, adoráciu a možnosť sv. spovede. Obnovu budú viesť P. Dominik Pavol CM a P. Ján Janček CM. Prihlasovať sa môžete emailom na mari.braunova@gmail.com. Všetky mamičky sú srdečne vítané.

- Pozývame vás na 14. ročník Ružinovského farského plesu, ktorý sa uskutoční 16. 2. v DK Ružinov. Vstupenky v cene 35 € si môžete zakúpiť od pondelka v Predajni sv. Vincenta. Prosíme farníkov, ktorí chcú prispieť do tomboly aby ju priniesli do sakristie, do Predajne sv. Vincenta, alebo na faru cez úradné hodiny, s tým, že vaša firma, alebo meno bude uverejnené v plesovom bulletine. Ďakujeme.

- Bližšie informácie o spomenutých podujatiach sú aj na výveske v predsieni kostola.

- Cena Katolíckych novín sa od Nového roku zvýšila na 70 centov.

- Na potreby kostola prispeli v tomto týždni osobne Bohu známi darcovia sumami 3x10, 2x20, 50 a 100 €.

- Všetkým vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň za vašu štedrosť.

 

P. Peter Šaradin CM, farár

Prosba o finančný príspevok

Prosíme Vás o milodary na opravu kostola, dokončenie detského farského ihriska a činnosti v duchu charizmy vincentskej rodiny.  

© 2011 Rímskokatolícka cirkev Farnosť Bratislava-Prievoz v Ružinove www.fara-ruzinov.sk | Kontakt | Drupal