Farské oznamyOZNAMY NA DRUHÚ PôSTNU NEDEĽU

17. - 24. marca 2019 

 

LITURGICKÝ KALENDÁR:

 

 

Pondelok:

Sv. Cyrila Jeruzalemského, biskupa a učiteľa Cirkvi – ľubovoľná spomienka

 

 

Utorok:

SV. JOZEFA, ŽENÍCHA PANNY MÁRIE - slávnosť

 

 

Sobota:

Sv. Turibia de Mongrovejo, biskupa – ľubovoľná spomienka

 

 

Nedeľa:

TRETIA PÔSTNA NEDEĽA

 

 

 

 

 

Ú M Y S L Y   S V.  O M Š Í

Nedeľa:

8:00

† rodičia, starí rodičia a Eva

17.03.

9:30

† Rozália

 

11:00

Za farníkov

 

20:00

† Jozef Kurucár

Pondelok:

7:00

Za zdravie a Božiu pomoc

18.03.

18:00

† Dezider Jančovič, Pavla, Dezider

Utorok:

7:00

Za Božie požehnanie pre Mariána a Lindu

19.03.

18:00

† otec, manžel a brat Jozef

Streda:

7:00

† sr. Olívia DKL

20.03.

18:00

† Václav, rodičia a svatovci z oboch strán

Štvrtok:

7:00

† Za Božie požehnanie pre vnúčatá: Dominika, Michaela, Kristína, Matej, Samuel a Timotej

21.03.

18:00

† Anka a Alojz

Piatok:

7:00

Manžel Ladislav, brat Gottfried a rodičia Michal a Alžbeta

22.03.

17:00

† Anka Vojnárová

Sobota:

7:00

† Ladislav, rodičia a brat Jaroslav

23.03.

17:00

† z rodiny priateľov

Nedeľa:

8:00

† starí rodičia Alžbeta a Ladislav

24.03.

9:30

† Alžbeta a Karol

 

11:00

Za farníkov

 

20:00

† rodičia Helena a Eugen a brat Jozef Jelenčík

                 

- Dnes slávime Druhú pôstnu nedeľu.

- Pozývame vás na Krížovú cestu v podaní Milana Sládka a Štefana Bučka, ktorá bude dnes, v nedeľu 17. 3.
o 17:00 h v Kostole sv. Vincenta. Vstupenky za 12 € si môžete zakúpiť aj na mieste 30 min. pred prestavením.

- Pozývame vás na ďalšiu Pôstnu púť so svätou omšou, adoráciou a modlitbou korunky Božieho milosrdenstva 
do našej Kaplnky Panny Márie Zázračnej medaily v Kostole sv. Vincenta v pondelok 18. 3. so začiatkom o 14:00 h.

- Spojená škola sv. Vincenta de Paul, Bachova 4 srdečne pozýva budúcich prváčikov a ich rodičov
na Deň otvorených dverí v utorok 19. 3. medzi 15:00 – 16:30 h. Viac informácii je aj na webstránke  www.vdp.sk .

- V pôstnom cykle stredajších tematických kázní o čnostiach budeme hovoriť o čnosti dobroty najbližšiu stredu 20. 3. o 18 h v Kostole sv. Vincenta. 

- Základná umelecká škola sv. Cecílie, naša farnosť a spevácky zbor Tempus vás pozývajú  na duchovno-hudobné zamyslenie s názvom „Sedem posledných slov Krista na kríži“ vo štvrtok 21. 3. o 17:00 h v Kostole sv. Vincenta. Účinkujú žiaci a pedagógovia ZUŠ a spevácky zbor Tempus.

- Naša farnosť pozýva všetkých mužov - slobodných i ženatých - na duchovnú obnovu s názvom: "Svätý Jozef - vzor mužnosti". Duchovná obnova bude v najbližšiu sobotu 23. 3. v Kaplnke P. M. Zázračnej medaily. Sprevádzať vás budú P. Dominik Pavol CM a P. Ján Janček CM. Prihlásiť sa môžete e-mailom na adrese prencko@gmail.com.

- Dávame do pozornosti duchovno-terapeutický víkendový seminár s názvom Ráchelina vinica určený pre osoby, ktoré podstúpili umelý potrat, pre príbuzných potratených detí, ale aj pre zdravotníkov, ktorí sa podieľali
na vykonávaní interupcií. Seminár sa bude konať cez víkend 22. - 24. 3. v Trenčianskom kraji. Prihlasovanie je možné telefonicky alebo emailom ( 0911 911 794 alebo rachel@rodinabb.sk ), kde sa dozviete aj presné miesto konania.

- Sviatosť birmovania sa v našej farnosti bude konať v sobotu 11. 5. 2019 o 10:00 h v Kostole sv. Vincenta.

- Fórum kresťanských inštitúcií a Fórum života pozýva v rámci pripomienky Sviečkovej manifestácie
a Dňa počatého dieťaťa
na sv. omšu, v nedeľu, 24. 3. o 18:30 h vo františkánskom Kostole Zvestovania Pána.
Po sv. omši bude sviečkový sprievod k pamätníku pred kostolíkom Notre Dame.

- Pozývame vás na Krížovú cestu v Marianke, ktorá bude v sobotu pred Kvetnou nedeľou, dňa 13. 4. o 12:00 h.  Doprava pešo, byciklami, dopravou, autami a podobne. Podrobnosti sú na plagáte na výveske. Prihlasovať sa netreba.

- Slovenská katolícka charita spustila na pôst celonárodnú zbierku Pôstna krabička pre Afriku. Výnos zo zbierky tejto charity využíva na starostlivosť a vzdelávanie chudobných detí v subsaharskej Afrike. Viac informácii je
aj na webstránke www.postnakrabicka.sk . Ak máte záujem prispieť, pôstne krabičky nájdete aj pri vchode do kostola.

- Bližšie informácie o spomenutých podujatiach sú aj na výveske v predsieni kostola.

- Na potreby kostola prispeli v tomto týždni osobne Bohu známi darcovia sumami 10 a 100 €.

- Celoslovenská jarná zbierka na sociálne projekty Slovenskej katolíckej charity činila 1516,30 €          

- Všetkým vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň za vašu štedrosť.

 

P. Peter Šaradin CM, farár

Prosba o finančný príspevok

Prosíme Vás o milodary na opravu kostola, dokončenie detského farského ihriska a činnosti v duchu charizmy vincentskej rodiny.  

© 2011 Rímskokatolícka cirkev Farnosť Bratislava-Prievoz v Ružinove www.fara-ruzinov.sk | Kontakt | Drupal