Pamätná listina

September 2014

Pútnické návštevy Šaštína.

150. výročie narodenia Andreja Hlinku

  September 2014

Spomienková slávnosť v Ružinove

 

5 dní s Vincentínmi

 Júl 2014

Farské oznamy
 

Prosba o finančný príspevok

Prosíme Vás o milodary na postavenie klasického neobarokového píšťalového organu a na nasledujúce úpravy: inštalácia píšťal, zhotovenie hracieho

© 2011 Rímskokatolícka cirkev Farnosť Bratislava-Prievoz v Ružinove www.fara-ruzinov.sk | Kontakt | Drupal