Farské oznamy 

OZNAMY NA TRIADSIATU TRETIU NEDEĽU

V CEZROČNOM OBDOBÍ

19.-26. novembra 2017- LITURGICKÝ KALENDÁR

Utorok:

Obetovanie Panny Márie - spomienka

Streda:

Sv. Cecílie, panny a mučenice - spomienka

Štvrtok:

Sv. Klementa I., pápeža a mučeníka, alebo Sv. Kolumbána, opáta– ľubovoľné spomienky

Piatok:

Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza a spoločníkov, mučeníkov – spomienka

Sobota:

Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice – ľubovoľná spomienka

Nedeľa:

TRIDSIATA ŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – KRISTA KRÁĽA

 

 

 


Ú M Y S L Y   S V.  O M Š Í

 


Nedeľa:

8:00

† svokrovci Ján a Anna, synovia Daniel a Tibor

19.11.

9:30

Za uzdravenie a Božie požehnanie pre manželov

 

11:00

Za duchovnú obnovu farnosti

 

20:00

Výročie sobáša – za Božie požehnanie a pomoc – Miloš a Gabriela

Pondelok:

7:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre Jozefa

20.11.

18:00

† Ľudmila Šišková

Utorok:

7:00

Za Božie požehnanie pre Etku s rodinou

21.11.

18:00

† Milan Šurlák a Veronika Šurláková, Peter Herman a Žofia Hermanová

Streda:

7:00

Za Božiu pomoc pre Adama a Lukáša a za vyriešenie ich ťažkej životnej situácie

22.11.

18:00

† rodičia Viktor a Emília

Štvrtok:

7:00

† Cyril a Rozina, synovia z rodiny Gašparových

23.11.

18:00

† Milan Porubský

Piatok:

7:00

† maminka Rozália a otec Cyril

24.11.

17:00

† Jozef, Ľudmila a Peter

Sobota:

7:00

† sestra Katarína

25.11.

17:00

† manžel Marián

Nedeľa:

8:00

† sestra Eva, rodičia a starí rodičia

26.11.

9:30

† rodina Palenčárova a Kubíkova

 

11:00

Za duchovnú obnovu farnosti

 

20:00

† rodina Rukovanská, Víghova, Gábrišova, Szolgayova (členovia rodín)

 

 


- Dnes slávime tridsiatu tretiu nedeľu v cezročnom období.

- Dnes, v nedeľu v čase od 15:00 - 17:00 h sa vo farskom Kostole sv. Vincenta de Paul uskutoční modlitbové stretnutie Eucharistický plameň s obvyklým programom.

- Začali sme prežívať Novénu ku sviatku Panny Márie Zázračnej medaily, ktorý bude v pondelok 27.11. Od pondelka 20.11. do soboty 25.11. ste srdečne pozvaní k modlitbe Deviatnika vždy 15 minút pred začiatkom večernej svätej omše. Kaplnka bude sprístupnená cez dvere oproti Predajni sv. Vincenta k tichej návšteve a osobnej meditácii každý deň od pondelka 20.11. vždy od 15 h do začiatku večernej svätej omše, pričom na budúcu nedeľu 26.11. bude v kaplnke pobožnosť pred vystavenou Oltárnou sviatosťou, tiež o 15 h. 

- Milá mládež a rodičia, chceli by sme vás pozvať na Katarínsku zábavu, ktorú organizuje ZMM (Združenie mariánskej mládeže). Bude sa konať na nasledujúcu sobotu 25.11. o 19:00 h v sále Vincentínum. Pozvaní ste všetci, ktorí máte nad 12 rokov (vrátane všetkých šiestakov), a aj rodičia! Môžete sa tešiť na živú kapelu a program, ktorý prichystali vaši animátori. Lístky si môžete zakúpiť v predajni pod kostolom v predpredaji za 3 €, na mieste za 5€ alebo kontaktujte Yvettu Kajanovú. Viac informácií je na plagátoch.

- Misijná spoločnosť vydala vreckový kalendárik na rok 2018. Cena je 1€. Zakúpiť si ho môžete v sakristií, alebo v predajni sv. Vincenta. Kúpou podporíte aktivity Misijnej spoločnosti.

- Tradičná dobročinná Svätomartinská zbierka činila 2364,38 €.

- Na potreby kostola prispeli v tomto týždni osobne Bohu známi darcovia sumami 10, 2x50 a 1000 €.

- Všetkým vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

 

P. Peter Šaradin CM, farár

Prosba o finančný príspevok

Prosíme Vás o milodary na opravu kostola, dokončenie detského farského ihriska a činnosti v duchu charizmy vincentskej rodiny.  

© 2011 Rímskokatolícka cirkev Farnosť Bratislava-Prievoz v Ružinove www.fara-ruzinov.sk | Kontakt | Drupal