Štvrtok 5.5.

Slávnosť Nanebovstúpenia Pána

 

 

 

 

 

Farské oznamyOZNAMY NA ŠIESTU VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

1. – 8. mája 2016

Pondelok:

Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka

Utorok:

SV. FILIPA A JAKUBA, APOŠTOLOV - sviatok

Štvrtok:

NANEBOVSTÚPENIE PÁNA – slávnosť, prikázaný sviatok

Nedeľa:

SIEDMA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

 

 

Ú M Y S L Y   S V.  O M Š Í

 

 

Nedeľa:

8.00

Za Božiu pomoc pre členov ruženca

01.05.

9.30

Za sestričku

 

11.00

Za duchovnú obnovu farnosti

 

20.00

† mamička Anna, Jozef, Martinka

Pondelok:

7.00

† Helena, Lucia, Oskar

02.05.

18.00

† Jaroslav

Utorok:

7.00

Za Božie požehnanie pre rodinu

03.05.

18.00

† brat Ján, švagriná a rodičia

Streda:

7.00

† rodičia Jozef a Štefánia, Eva a Augustín

04.05.

18.00

† krstní rodičia

Štvrtok:

7.00

† Víťazkoví

 

8.30

žiacka

05.05.

18.00

Za duchovnú obnovu farnosti

 

20.00

† manžel a príbuzní z oboch strán

Piatok:

7.00

Za Božiu pomoc pre Víťazkovú

06.05.

17.00

† Janka Morvayová a rodičia Pavol a Mária

Sobota:

7.00

† Hyacinta

07.05.

17.00

Za † členov posvätného ruženca

Nedeľa:

8.00

Za dobrodincov

08.05.

9.30

† Jozef a Helena (rodičia)

 

11.00

Za duchovnú obnovu farnosti

 

20.00

† Jozef a Helena

 

- Dnes je Šiesta veľkonočná nedeľa. Poklona k Najsvätejšej oltárnej sviatosti bude v Kostole Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Prievoze dnes od 10:30 h do večernej svätej omše.

- Dnes sa v Báči pri Šamoríne koná púť spojená s prechodom Bránou milosrdenstva. Modlitba ruženca sa začína o 15.00 hod. Pri modlitbe vešpier otec biskup Mons. Jozef Haľko prednesie katechézu o milosrdenstve. Svätú omšu o 17.00 hod. bude sláviť otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský.

- Seminaristi Misijnej spoločnosti Vás srdečne pozývajú na slávnostnú modlitbu vešpier, dnes v nedeľu o 18:30 hod. do kaplnky provinciálneho domu na ul. Sv. Vincenta 1 (vchod od pizzerie).

- Nasledujúce tri dni sú prosebnými dňami. Záväzný je jeden deň. Ich obsahom sú prosby za úrodu.

- V pondelok 2. mája o 9.00 h bude rekolekčná sv. omša  u Saleziánov na Miletičovej.

- Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme denne počas sv. omší,  vo štvrtok od 17.00 h a v piatok od 15.00 h. Poklona Najsv. oltárnej sviatosti bude v utorok a v piatok vo farskom kostole od 15.00 h do večernej sv. omše.

- V dňoch 4.5. až 6.5. 2016 bude predajňa sv. Vincenta zatvorená.

- V stredu 4. mája sa o 20.00 hod. v Katedrále sv. Martina uskutoční modlitbové stretnutie s otcom arcibiskupom Mons. Stanislavom Zvolenským na tému "Ja som cesta, pravda a život".

- Vo štvrtok 5. mája je prikázaný sviatok Nanebovstúpenia Pána. Sv. omše budú vo farskom kostole  ráno o 7.00, 8.30 žiacka, večer o 18.00 a 20.00 h. V Kostole Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Prievoze ráno o 6.00 h  a o 17.00 h maďarská.V tento deň bude v Katedrále sv. Martina o 17.00 h. pontifikálna sv. omša.

- Nácvik detí na prvé sväté prijímanie zo škôl Borodáčova, Mierová a Nevädzová bude v sobotu 7. 5. o 10:00 h v Kostole sv. Vincenta. Účasť všetkých detí spolu aj s jedným rodičom je nutná.

- Na budúcu nedeľu 8. mája bude celodenná poklona Najsvätejšej oltárnej sviatosti od 12.45 po krstnom obrade do večernej sv. omše. O 15.00 h. bude moderovaná Pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu.

- Pripomíname sviatosť birmovania, ktorá sa bude konať v sobotu 14. 5. o 15.00 v Kostole sv. Vincenta. Z tohto dôvodu sv. omša o 17.00h nebude.

- V mesiaci máji sa bude kňaz spolu s veriacimi modliť sv. ruženec a Loretánske litánie v pondelok až sobotu so začiatkom 40 min. pred večernou sv. omšou.

- Na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédiá.

- Zbierka na Ukrajinu vyniesla 2113,30 € a 300 Čk.

- Na kostol a opravy prispeli osobne v tomto týždni Bohu známi darcovia sumami 5, 2x10 a 20 €.  Všetkým vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.         

P. Peter Šaradin, CM, farár

Prosba o finančný príspevok

Prosíme Vás o milodary na opravu kostola, dokončenie detského farského ihriska a činnosti v duchu charizmy vincentskej rodiny.  

© 2011 Rímskokatolícka cirkev Farnosť Bratislava-Prievoz v Ružinove www.fara-ruzinov.sk | Kontakt | Drupal