Pamätná listina

September 2014

Pútnické návštevy Šaštína.

150. výročie narodenia Andreja Hlinku

  September 2014

Spomienková slávnosť v Ružinove

 

farský deň

 September 2014

Farské oznamy 

 

 

 

Prosba o finančný príspevok

Prosíme Vás o milodary na opravu kostola, dokončenie detského farského ihriska a činnosti v duchu charizmy vincentskej rodiny.  

© 2011 Rímskokatolícka cirkev Farnosť Bratislava-Prievoz v Ružinove www.fara-ruzinov.sk | Kontakt | Drupal