Rok Božieho milosrdenstva

8.12.2015 - 20.11.2016

Každú druhú nedeľu v mesiaci popoludňajšia pobožnosť.

 

 

 

 

 

Farské oznamyOZNAMY NA PRVÚ ADVENTNÚ NEDEĽU

29. novembra – 6. decembra 2015

- LITURGICKÝ KALENDÁR

Pondelok:

SV. ONDREJA, APOŠTOLA - sviatok

Štvrtok:

Sv. Františka Xaverského, kňaza – spomienka

Piatok:

Sv. Jána Damascénskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi – ľubovoľná spomienka

Nedeľa:

DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

 

 

Ú M Y S L Y   S V.  O M Š Í

 

 

Nedeľa:

8.00

† manžel Zoltán a syn Daniel

29.11.

9.30

Za zdravie a Božie požehnanie pre manžela

 

11.00

Za duchovnú obnovu farnosti

 

20.00

† Miroslav Kováčik

Pondelok:

7.00

Za zdravie rodičov Anna a Jozef, Zuzana a Hieronym

30.12.

18.00

† rodičia Viliam a Mária a starí rodičia

Utorok:

7.00

† manžel Ján a rodičia z oboch strán

01.12.

18.00

† teta Anna a strýko Ján

Streda:

7.00

† manžel Marián

02.12.

18.00

Poďakovanie za ukončenie vysokoškolského štúdia

Štvrtok:

7.00

† manžel Otokar a rodičia z oboch strán, Anna

03.12.

18.00

† manželka Alžbeta Humajová

Piatok:

7.00

Za zdravie a dary Ducha Svätého

04.12.

17.00

Za zomrelých v rodine

Sobota:

7.00

† Rudolf a rodičia

05.12.

17.00

† členovia ruženca

Nedeľa:

8.00

Za Božiu pomoc pre členov ruženca

06.12.

9.30

Za zdravie a Božie požehnanie pre celú rodinu

 

11.00

Za duchovnú obnovu farnosti

 

20.00

† Anastázia a členovia rodiny

 

 

- Dnes je prvá adventná nedeľa v novom liturgickom roku C. Pri všetkých sv. omšiach požehnávameadventné vence.

- Dnes v nedeľu o 16.00 hod. naša farnosť zapaľuje prvú adventnú sviecu na adventnom venci v Parku Andreja Hlinku. Bude krátka pobožnosť, počas ktorej vystúpi speváčka Katarína Koščová. Všetci sú srdečne pozvaní.

- Seminaristi Misijnej spoločnosti Vás srdečne pozývajú na slávnostnú modlitbu vešpier, dnes v nedeľu o 18:30 hod. do kaplnky provinciálneho domu na ul. Sv. Vincenta 1 (vchod od pizzerie).

- Počas adventu budú bývať Rorátne sv. omše v Kaštieli  ráno o 6:00 okrem nedele.

- Od pondelka 30.11.2015 sa začne v našom kostole každodenná liturgia ranných chvál, ktorú budú viesť členovia Neokatechumenátneho spoločenstva. Ranné chvály budú prebiehať v advente počas necelých štyroch týždňov v dňoch pondelok - piatok od 6.00 hod. pred rannými svätými omšami.

- V prvý adventný pondelok 30.novembra sa bude sláviť svätá omša pre matky s deťmi o 10:00 h v kostole Sv. Vincenta de Paul. Všetky mamičky, deti aj oteckovia sú srdečne pozvaní. Plagát je umiestnený na výveske.

- V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci: spovedať budeme denne pol hodinu pred a počas sv. omší. Vo štvrtok od 17.00 h a v piatok od 15.00 h. Adorácia k Najsvätejšej oltárnej sviatosti bude v Kostole sv. Vincenta v utorok a piatok od 15.00 h.

- Ponúkame možnosť zapojiť sa do Združenia Zázračnej medaily, ktoré sa zrodilo v duchovnej rodine sv.Vincenta. Jeho činnosť najviac vidieť cez tzv. Podomovú návštevu Panny Márie Zázračnej medaily. Kto sa zapojí, dva krát do roka na dobu jedného týždňa prijme do svojej domácnosti tzv. putovnú “kaplnku” v podobe malej drevenej skrinky, v ktorej je soška Panny Márie Zázračnej medaily. Po týždni si kaplnku vezme ďalšia rodina podľa vopred dohodnutého poradia(môže byť aj osamelo žijúci veriaci). Počas svätej omše v stredu 2.12. o 18:00h. bude krátky obrad požehnania kaplnky a odovzdanie prvej rodine. Viac sa dozviete na omši, príp. z letáčika na výveske. Na svätú omšu pozývame aj tých z vás, ktorí už kaplnku do svojich domácností prijímajú. Vo farnosti sv.Vincenta totiž už jedna putujúca a pri modlitbe pomáhajúca kaplnka koluje.

- V stredu 2. decembra 2015 sa v Katedrále sv. Martina o 20.00 hod. uskutoční modlitbové stretnutie v cykle Ježiš sa predstavuje s otcom arcibiskupom Mons. Stanislavom Zvolenským.

- Odchod pútnikov do Brna bude vo štvrtok 3. 12. o 7:30 h z parkoviska pri Kostole sv. Vincenta.

- Birmovanci v druhom roku prípravy budú mať stretnutie vo štvrtok 3. 12. Začneme sv. omšou o 18:00 v Kostole sv. Vincenta a potom sa presunieme do Hojdany.

- V nedeľu 6. decembra po sv. omši o 9:30 h „príde navštíviť“ naše deti sv. Mikuláš. Deti si môžu pripraviť krátke pesničky alebo básničky. Stretnutie sa uskutoční v sále Vincentínum pod kostolom.

- Divadlo Hop a skok pozýva na divadelné bábkové predstavenie deti od 3 rokov s názvom: „Domček, domček, kto v tebe býva?“ Veselý rozprávkový príbeh o malom domčeku a veľkom priateľstve Dňa: 6.12.2015, o 15:00 hod v sále Vincentínum pod kostolom. Vstupné je 3 €.

-Petícia za zákaz hazardu v Bratislave pokračuje. Vonku budú čakať na Vás koordinátori, ktorí si zapíšu na Vás kontakt a vchod, kde by ste boli ochotní vyzbierať podpisy. Dajú Vám letáky, petičné hárky, oznam a kontakt na seba, kde môžete podpisy odovzdať. Viac informácii je na výveske.

- V tomto týždni sme ukončili prvú etapu opravy obrubníkov okolo kostola. Druhá etapa bude pokračovať v jarnom období. Úprimné Pán Boh odmeň za vaše milodary

- Dnes je celoslovenská jesenná zbierka na charitatívne a sociálne projekty Slovenskej katolíckej charity.

- Na kostol a opravy prispeli v tomto týždni osobne Bohu známi darcovia sumami 3 x10 € a 3 x 30 € . Vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

 

P. Peter Šaradin CM, farár

Prosba o finančný príspevok

Prosíme Vás o milodary na opravu kostola, dokončenie detského farského ihriska a činnosti v duchu charizmy vincentskej rodiny.  

© 2011 Rímskokatolícka cirkev Farnosť Bratislava-Prievoz v Ružinove www.fara-ruzinov.sk | Kontakt | Drupal