Zápis ZUŠ sv. Cecílie

September 2014

Zápis a zadeľovanie vyučovacích hodín žiakov.

Vincentínsky denný tábor

  Júl 2014

Denný tábor BA 2014

 

5 dní s Vincentínmi

 Júl 2014

Farské oznamyOZNAMY NA 19. NEDEĽU V OBDOBÍ CEZROK

11.augusta - 17.augusta 2014

                                     

LITURGICKÝ KALENDÁR

 

Pondelok:     Sv. Kláry, panny, spomienka

Utorok:          Sv. Jany Františky de Chantal, rehoľníčky, ľubovoľná spomienka

Streda:          Sv. Ponciána, pápeža a Hypolita, kňaza, mučeníkov,

                       ľubovoľná spomienka

Štvrtok:        Sv. Maximiliána Márie Kolbeho, kňaza a mučeníka, spomienka

Piatok:         Nanebovzatie Panny Márie, slávnosť (prikázaný sviatok)

Sobota:        Sv. Štefana Uhorského, ľubovoľná spomienka

Nedeľa:       DVADSIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

Ú M Y S L Y   S V.  O M Š Í

 

Nedeľa :        8.00   Za dobrodincov

10.08.             9.30   † Rozália Brunová

                      11.00   Za duchovnú obnovu farnosti

                      20.00   † rodičia Rudolf a Anna a syn Rudolf

Pondelok :      7.00   Za uzdravenie a Božiu pomoc pre Zuzanu

11.08.            18.00  † Miloslav a rodičia

Utorok :          7.00   Za zdravie a Božiu pomoc pre Margitu

12.08.           18.00   † rodičia, krstní a starí rodičia, teta a strýko

Streda :           7.00   † manžel Ján Horák a rodičia

13.08.            18.00   † manžel Miroslav Reháček

Štvrtok :          7.00   † rodičia Daniel a Alžbeta a deti Ján a Helenka

14.08.            18.00   † rodičia Štefan a Mária, brat a manžel

Piatok :           7.00   Za zdravie a Božiu pomoc pre synov Štefana a Dávida

                                   a  rodičov

15.08.            17.00   Za duchovnú obnovu farnosti

                       20.00   Za † Jána

Sobota :          7.00   † Vincencia

16.08.            17.00   † manžel a členovia rodiny

Nedeľa :        8.00   Poďakovanie 50. rokov sobáša

17.08.              9.30   † Ondrej Hrabovský

                      11.00   Za duchovnú obnovu farnosti

                       20.00   † starí rodičia Ernest a Helena a teta Helena

 

 

             V piatok 15. augusta je prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie. Sväté omše v Kostole sv. Vincenta budú o 7:00, 17:00 a 20:00 hod. V kaštieli o 6:00 hod.

         Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul pozýva mladých chlapcov od 14 do 25 rokov na stretnutie so svojimi misionármi a bohoslovcami. Bude sa konať v Bijacovciach od 11. do 15. augusta 2014. Viac informácii je na výveske.

P. Dr. Jozef Vadakel bude  viesť duchovnú obnovu Eucharistický plameň v sobotu a v nedeľu 23. a 24. 8. 2013 v Kaplnke Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Prievoze. Začiatok je v sobotu o 10:00 hod.

          V piatok a sobotu 29. - 30. 8. vás pozývame na farský splav do Mošonského ramena Dunaja. Bližšie informácie sú na výveske. Prihlasovať sa možno e-mailom  na adresu peter@discantiny.sk alebo SMS na mobilnom čísle 0903 434 120.

            Na potreby kostola, farnosti osobne prispeli v tomto týždni Bohu známi darcovia sumami 10, 20 a 50 €. Vyslovujeme im úprimné Pán Boh odmeň. 

                                                                                            

                                        

 

Váš brat  farár     Augustín Slaninka, CM

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Prosba o finančný príspevok

Prosíme Vás o milodary na postavenie klasického neobarokového píšťalového organu a na nasledujúce úpravy: inštalácia píšťal, zhotovenie hracieho

© 2011 Rímskokatolícka cirkev Farnosť Bratislava-Prievoz v Ružinove www.fara-ruzinov.sk | Kontakt | Drupal