aug. 2015

 

 

.aug. 2015

 

Služba lektorov 

rok 2015

Pozývame vás, milí veriaci, k čítaniu Božieho slova pri svätých omšiach. Kto je lektor?

Farské oznamyOZNAMY NA DVADSIATUPRVÚ NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

23. – 30. augusta 2015- LITURGICKÝ KALENDÁR

Pondelok:

Sv. Bartolomeja, apoštola, sviatok

Utorok:

Sv. Ľudovíta, alebo sv. Jozefa de Calasanz, kňaza, ľubovoľné spomienky

Štvrtok:

Sv. Moniky, spomienka

Piatok:

Sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

Sobota:

Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa, spomienka

Nedeľa:

DVADSIATADRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

 

Ú M Y S L Y   S V.  O M Š Í

 

 

Nedeľa:

8.00

† rodičia František, Veronika, Mária a ich deti

23.08.

9.30

Za Božiu pomoc pre dcéru Luciu

 

11.00

Za duchovnú obnovu farnosti

 

20.00

Za zdravie a Božie požehnanie pre Jána

Pondelok:

7.00

† Jolana, Iluša, Ľudovít, Gizela, Štefan

24.08.

18.00

† Vincent a starí rodičia z oboch strán

Utorok:

7.00

Poďakovanie za 60 rokov spoločného života a za Božie požehnanie

25.08.

18.00

† Stanislav a syn Jaroslav

Streda:

7.00

Poďakovanie za 75 rokov života, za zdravie a Božie požehnanie

26.08.

18.00

† rodičia a súrodenci

Štvrtok:

7.00

† rodičia z oboch strán

27.08.

18.00

† Ignác, Terézia, Pavol

Piatok:

7.00

† Ján

28.08.

17.00

† Ladislav, rodičia z oboch strán a ostatná rodina

Sobota:

7.00

† milovaný manžel, otec, dedko Jozef a rodičia z oboch strán

29.08.

17.00

† Milka, Magda, Irenka, Pepo

Nedeľa:

8.00

† súrodenci a synovci

30.08.

9.30

† Rudolf Krchňák

 

11.00

Za duchovnú obnovu farnosti

 

20.00

† Anton


 

- Najbližšiu sobotu 29. augusta sa uskutoční celodenná púť priaznivcov, podporovateľov a divákov katolíckej Televízie LUX do Rajeckej Lesnej. Program sa bude začínať o 11.00 hod. Na záver púte o 16.00 hod. bude slávnostnú sv. omšu celebrovať bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Bližšie informácie sú na plagáte na výveske a tiež na stránke put.tvlux.sk.

- V rámci hodových slávností vás Mestská časť Ružinov a Farský úrad pozývajú na koncert Sisy Sklovskej, Ivety Matyášovej a Richarda Rikkona pod názvom Vyznanie. Koncert sa bude konať v piatok 25. 9. o 19:00 h v Kostole sv. Vincenta. Cena vstupenky je 8€. Predpredaj vstupeniek je v pokladni Domu kultúry Ružinov a od 2. septembra aj v Predajni sv. Vincenta.

- Aj tohto roku sa koná celoslovenská zbierka Boj proti hladu na pomoc chudobným na Haiti, Hondurase, Ukrajine, v Albánsku, v Rusku i na Slovensku. Jednou z foriem realizácie zbierky je predaj medovníkových srdiečok v mesiaci september. Ak by ste mali záujem pomôcť nám s pečením medovníkových srdiečok, môžete si vziať v sakristii recept na pečenie a materiál na balenie. Zabalené srdiečka prineste do sakristie. Vincentská rodina vopred ďakuje za vašu pomoc.

- Základná umelecká škola sv. Cecílie súrne hľadá zamestnanca/kyňu s nástupom od 2.9.2015 na kratší pracovný čas, do 10 hodín týždenne na vodenie detí zo Spojenej školy sv. Vincenta de Paul do Základnej umeleckej školy na Chlumeckého a späť. Bližšie informácie na výveske.

- Predajňa sv. Vincenta oznamuje, že bude z dôvodu čerpania dovolenky zatvorená od 24. 8. do 31. 8. Predaj začne 2. 9. v bežných otváracích hodinách od 15.00 do 19.30 h. Ďakujeme.

- Na kostol a opravy prispeli osobne v tomto týždni Bohu známi darcovia sumami 10, 40 a 50 €. Pán Boh vás odmeň.           

P. Peter Šaradin, CM

 

Prosba o finančný príspevok

Prosíme Vás o milodary na opravu kostola, dokončenie detského farského ihriska a činnosti v duchu charizmy vincentskej rodiny.  

© 2011 Rímskokatolícka cirkev Farnosť Bratislava-Prievoz v Ružinove www.fara-ruzinov.sk | Kontakt | Drupal