PROSÍME O PODPORU PRI OBNOVE FARSKÉHO IHRISKA

400. výročie zrodu vincentskej charizmy

28.1.2017

Farské oznamy 

OZNAMY NA DRUHÚ CEZROČNÚNEDEĽU

15.- 22. januára  2017


 

 

.

   

Utorok:

Sv. Antona, opáta - spomienka

Piatok:

Sv. Fabiána, pápeža a mučeníka, alebo Sv. Šebastiána, mučeníka – ľubovoľné spomienky

Sobota:

Sv. Agnesy, panny a mučenice - spomienka

Nedeľa:

TRETIA nedeľa v cezročnom období

Ú M Y S L Y   S V.  O M Š Í

 

 

Nedeľa:

8.00

† Ladislav, Zuzana, Antónia a Jozef - výročná

 

15.01.

9.30

† rodičia Štefan a Katarína

 

 

11:00

Za duchovnú obnovu farnosti

 

 

20:00

† Stela

 

Pondelok:

7.00

† Ján a rodičia

 

16.01.

18.00

Za † z rodiny

 

Utorok:

7.00

† rodičia Pavol a Margita Hercegovi a 6 súrodencov

 

17.01.

18.00

Za Božie požehnanie pre deti a krstné deti, † Vladimír

 

Streda:

7:00

Za Božie požehnanie pre mamu Irenu

 

18.01.

18:00

† rodičia Rudolf a Janka

 

Štvrtok:

7.00

Za Božie požehnanie pre Teréziu

 

19.01.

18.00

† otec Ján, Amália a Mária

 

Piatok:

7.00

Poďakovanie za dožitie 90 rokov a za Božiu pomoc do ďalšieho života

 

20.01.

17:00

† rodičia Pavol a Mária, neter Lýdia a bratranec Jaroslav

 

Sobota:

   7.00    † Anton

 

21.01.

 17.00    † Viera a rodičia z oboch strán

 

Nedeľa:

8.00

† manžel Kornel, rodičia z oboch strán, † bratia a sestry

 

22.01.

9.30

† Jozef Renčko

 

 

11:00

Za duchovnú obnovu farnosti

 

 

20:00

† Fridrich Toráč

 

         
 


- Dnes slávime druhú cezročnú nedeľu.

- Dnes, v nedeľu 15. januára vás srdečne pozývame na koncert klasickej hudby v interpretácii členov  Slovenského komorného orchestra, Miešaného speváckeho zboru Cantus a štyroch sólistov. Koncert  začne o 18:00 h v Kostole sv. Vincenta. Vstupenky sa dajú zakúpiť na mieste koncertu hodinu pred ním. Cena vstupeniek je 6 €, pre dôchodcov a študentov 3,60 €. Informácia o programe koncertu je na výveske vzadu.

- V utorok sa začína Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.

- Srdečne vás pozývame na sv. omšu pri príležitosti 400. výročia zrodu vincentskej charizmy v sobotu 28. januára o 10:30 v Kostole sv. Vincenta. Hlavný celebrant bude Mons. Stanislav Zvolenský a kazateľ Mons. Milan Šášik, CM.

- Srdečne vás pozývame na 12. ročník Ružinovského farského plesu, ktorý sa uskutoční 18. februára v DK Ružinov. Vstupenky sú v predaji v Predajni sv. Vincenta, cena je 31 €. Zároveň vás prosíme, ak chcete niečo darovať do tomboly, môžete to priniesť do sakristie, na faru cez úradné hodiny, alebo do Predajne sv. Vincenta s tým, že vaša firma, alebo meno bude  uverejnené v plesovom bulletine.

- Pre potreby kostola a na opravy prispeli v tomto týždni osobne Bohu známi darcovia sumami 20, 30 a 100€. Všetkým vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

P. Peter Šaradin, CM, farár

 

Prosba o finančný príspevok

Prosíme Vás o milodary na opravu kostola, dokončenie detského farského ihriska a činnosti v duchu charizmy vincentskej rodiny.  

© 2011 Rímskokatolícka cirkev Farnosť Bratislava-Prievoz v Ružinove www.fara-ruzinov.sk | Kontakt | Drupal