Farské oznamy 

OZNAMY NA DVADSIATU PIATU NEDEĽU CEZ ROK

23. - 30. septembra 2018- LITURGICKÝ KALENDÁR:

 

Streda:

Sv. Kozmu a Damiána, mučeníkov – ľubovoľná spomienka

 

 

Štvrtok:

SV. VINCENTA DE PAUL, KŇAZA, PATRÓNA FARNOSTI - slávnosť

 

 

Štvrtok:

Sv. Václava, mučeníka, alebo sv. Vavrinca Ruiza a spoločníkov, mučeníkov - ľubovoľné spomienky

 

 

Piatok:

Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov, sviatok

 

 

Nedeľa:

DVADSIATA ŠIESTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

 

Ú M Y S L Y   S V.  O M Š Í

Nedeľa:

8:00

† rodičia, súrodenci a starí rodičia

23.09.

9:30

† manžel Milan, syn Ivan a rodičia z oboch strán

 

11:00

Za duchovnú obnovu farnosti

 

20:00

† rodičia Hívešovi a Aksamítovi

Pondelok:

7:00

† manželka Silvia

24.09.

18:00

Za zdravie a Božiu pomoc v rodine

Utorok:

7:00

† Mária Biháriová

25.09.

18:00

† rodičia Jozef a Irena, Vincent, Emília a starí rodičia

Streda:

7:00

† manžel František, syn František a rodičia z oboch strán

26.09.

18:00

† rodičia Emil a Ľudmila, teta Elena a babka Anna

Štvrtok:

7:00

† otec Emil Mecka (manžel, otec, brat, švagor a starý otec)

27.09.

18:00

† rodičia Hermína a Imrich, starí rodičia Hermína a Ján, † svokra Helena a svokor Karol

Piatok:

7:00

† Ján a Aurélia, Štefan a Mária, Roman a ostatná rodina

28.09.

17:00

† manžel Vojtech

Sobota:

7:00

† Mária Brichtová

29.09.

17:00

† Ján, Anežka a František

Nedeľa:

8:00

† rodičia Jozef a Zlatica, starí rodičia Arnošt a Matilda

30.09.

9:30

† Juraj Renčko, syn, rodičia a súrodenci

 

11:00

Za duchovnú obnovu farnosti

 

20:00

Poďakovanie Bohu za udelené milosti

 

           

- Dnes je 25. nedeľa v Cezročnom období.

- Nasledujúci týždeň budeme pokračovať v novéne ku sv. Vincentovi, ktorú sa budeme modliť každý deň ráno po svätej omši a večer pred svätou omšou.

- Vo štvrtok a v piatok budeme spovedať pred svätými omšami, aby sme mohli získať úplné odpustky pri príležitosti slávnosti patróna našej farnosti sv. Vincenta de Paul.

-Na budúcu nedeľu 30. 9. budeme sláviť slávnosť sv. Vincenta de Paul, patróna našej farnosti. Hodovú sv. omšu o 11.00 h bude celebrovať P. Vitaliy Novák  CM. V tento deň pri návšteve kostola môžu veriaci získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Pri príležitosti hodov je aj farská ofera. Taktiež na budúcu nedeľu po všetkých sv. omšiach si budete môcť kúpiť perníkové srdiečka na podporu zbierky Boj proti hladu. Prispieť môžete aj poslaním SMS-ky s textom DMS VINCENT na číslo 877. Podrobnosti o zbierke budú na letáčikoch a plagátoch.

- Podľa liturgického kalendára sa sv. Vincent slávi už vo štvrtok  27. 9., kedy budeme mať slávnostnú svätú omšu o 18:00 h s trnavským arcibiskupom Mons. Jánom Oroschom, kňazmi a bohoslovcami Misijnej spoločnosti. Všetkých vás srdečne pozývame.

- Rímskokatolícka farnosť Bratislava – Prievoz, Základná umelecká škola sv. Cecílie a spevácky zbor Tempus vás pozývajú na Chrámový koncert pri príležitosti sviatku sv. Vincenta de Paul, ktorý sa bude konať v piatok 28. 9. o 17:45 h v Kostole sv. Vincenta de Paul.

- Oznamujeme že otvárame nové obdobie prípravy k prijatiu birmovky a sv. prijímania. Prihlasovať sa môžu žiaci od 8. ročníka ZŠ. Prihlášky, ktoré nájdete v sakristii odovzdajte v kancelárii fary v úradných hodinách. Prihlásiť sa môžu aj dospelí, ktorí chcú prijať krst, sv. prijímanie a birmovku v kancelárii farského úradu.

- Všetky prihlášky ohľadne prípravy k sviatostiam, prosíme odovzdať do piatku 28. 9. na farský úrad počas úradných hodín.

- Bližšie informácie o spomenutých podujatiach sú na aj výveske.

- Na potreby kostola prispeli v tomto týždni osobne Bohu známi darcovia sumami 10 a 50 €.

- Všetkým vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň za vašu štedrosť.

 

P. Peter Šaradin CM, farár

Prosba o finančný príspevok

Prosíme Vás o milodary na opravu kostola, dokončenie detského farského ihriska a činnosti v duchu charizmy vincentskej rodiny.  

© 2011 Rímskokatolícka cirkev Farnosť Bratislava-Prievoz v Ružinove www.fara-ruzinov.sk | Kontakt | Drupal