Farské oznamyOZNAMY NA PIATU VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

19. - 26. mája 2019 

 

LITURGICKÝ KALENDÁR:

 

 

Pondelok:

Sv. Bernardína Sienského, kňaza – ľubovoľná spomienka

 

 

Utorok:

Sv. Krištofa Magallanesa, kňaza a spoločníkov, mučeníkov

 

 

Streda:

Sv. Rity z Cascie, rehoľníčky – ľubovoľná spomienka

 

 

Štvrtok:

Sv. Jany Antidy Thouretovej, panny zakladateľky Sestier kresťanskej lásky - ľubovoľná spomienka (vo Vincentskej rodine)

 

 

Sobota:

Sv. Bédu ctihodného, kňaza a učiteľa Cirkvi, alebo sv. Gregora VII., pápeža, alebo
sv. Márie Magdalény de Pazzi, panny – ľubovoľné spomienky

 

 

Nedeľa:

ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

 

 

 

 

 

Ú M Y S L Y   S V.  O M Š Í

Nedeľa:

8:00

† Mária, Andrej a Ján

19.05.

9:30

Za Božie požehnanie pre Rudolfa a Ľudmilu a zosnulých rodičov z oboch strán

 

11:00

Za duchovnú obnovu farnosti

 

20:00

† rodičia Minarovičovi a † syn Ľubko

Pondelok:

7:00

† Stanislav a rodičia František a Terézia

20.05.

18:00

† brat Andrej

Utorok:

7:00

† Ladislav, Zuzana, Peter a rodičia

21.05.

18:00

† rodičia a starí rodičia z oboch strán a krstná mama Matilda

Streda:

7:00

† krstní rodičia Jolana, Július, František, Alžbeta, priateľka Betka

22.05.

18:00

† Gejza a Helena, brat Juraj a manžel Štefan

Štvrtok:

7:00

† manžel Roman, rodičia z oboch strán, súrodenci a starí rodičia

23.05.

18:00

† rodičia Anton a Amália a súrodenci Anna a Karol

Piatok:

7:00

† Mária Brichtová

24.05.

17:00

† súrodenci Mária a Alojz, Jaroslav a ich najbližší

Sobota:

7:00

† Ivan a rodičia a starí rodičia z oboch strán

25.05.

17:00

† Marica a rodičia Ján a Magdaléna

Nedeľa:

8:00

† rodičia Zlatica a Jozef, starí rodičia Matilda a Arnošt a teta Oľga

26.05.

9:30

† rodičia Pavol a Mária, Alojz, Ľudmila, Vladimír a Ľuboš

 

11:00

Za duchovnú obnovu farnosti

 

20:00

† Jozef a rodičia z oboch strán

 

                 

- Dnes slávime Piatu veľkonočnú nedeľu.

- Seminaristi Misijnej spoločnosti oznamujú, že spoločná modlitba Večerných chvál sa uskutoční v kaplnke provinciálneho domu na ulici Sv. Vincenta 1 dnes, v nedeľu o 18:30 h. Všetci ste srdečne pozvaní.

- Základná umelecká škola sv. Cecílie nás pozýva na najbližšie podujatia školy. Vystúpenie žiakov Tanečného odboru, ktoré sa bude konať v utorok 21. 5. o 18:00 h v DK Zrkadlový háj v Petržalke a Veľkonočný koncert, ktorý bude v stredu 22. 5. o 17:00 h v Pálffyho paláci na Zámockej ul. 47. 
Na obidvoch koncertoch sa predstavia žiaci zo všetkých pracovísk ZUŠ.

- Pozývame vás na pobožnosť Krížovej cesty na Malom Dunaji pod duchovným vedením pátra Jána Jančeka – presuny od zastavenia ku zastaveniu budú plavbou na dvojmiestnych kanoe a štvormiestnych katamaranoch zo Zálesia do Tomášova v sobotu, dňa 1. 6.

- Pracovníci Polície SR v rámci kňazských rekolekcii informovali kňazov, aby veriaci nedávali peniaze žobrajúcim bezdomovcom pred kostolmi, lebo ich často prepijú, použijú na iné veci, ktoré im nepomôžu
 a mnohí sa správajú agresívne, dochádza ku krádežiam kabeliek, k napadnutiu najmä starších žien, alebo k vykopnutiu vchodových dverí. O bezdomovcov je v Bratislave nadštandardne postarané ako zo strany Bratislavskej arcidiecéznej charity, tak aj zo strany rehoľných a občianskych spoločností. Pokiaľ veriaci chcú bezdomovcom pomôcť, dvakrát do roka sa koná zbierka na Katolícku charitu, ktorá z týchto financií rozumným spôsobom týmto ľuďom pomáha.

- Bližšie informácie o spomenutých podujatiach sú aj na výveske v predsieni kostola.

- Zbierka na seminár činila 1224,70 €.

- Na potreby kostola prispeli v tomto týždni osobne Bohu známi darcovia sumami 10 a 5 €.

- Všetkým vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň za vašu štedrosť.

 

P. Peter Šaradin CM, farár

 

 

 

 

Prosba o finančný príspevok

Prosíme Vás o milodary na opravu kostola, dokončenie detského farského ihriska a činnosti v duchu charizmy vincentskej rodiny.  

© 2011 Rímskokatolícka cirkev Farnosť Bratislava-Prievoz v Ružinove www.fara-ruzinov.sk | Kontakt | Drupal