Hľadáme dobrovoľníkov k odpratávaniu prípadného snehu

 

PROSÍME O PODPORU PRI OBNOVE FARSKÉHO IHRISKA

 

 

 

 

Farské oznamy 

OZNAMY NA TRETIU ADVENTNÚ NEDEĽU

11.-18. decembra 2016 


 

 

.

   

 

Pondelok:

Preblahoslavenej Panny Márie Guadalupskej – ľubovoľná spomienka

Utorok:

Sv. Lucie, panny a mučenice - spomienka

Streda:

Sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi - spomienka

Nedeľa:

ŠTVRTÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

 

Ú M Y S L Y   S V.  O M Š Í

Nedeľa:

8.00

Za dobrodincov

11.12.

9.30

† Veronika, Milan, Žofka a Peter

 

11.00

Za duchovnú obnovu farnosti

 

20.00

† rodičia Jozef a Mária

Pondelok:

7.00

Za Božiu pomoc pre rodinu

12.12.

18.00

† Jozef a rodičia

Utorok:

7.00

Za Božiu pomoc pre dcéru Luciu

13.12.

18.00

† vnuk Keller a jeho mama

Streda:

7.00

† syn Juraj a otec Martin

14.12.

18.00

† Michal, František, Mária, Imrich

Štvrtok:

7.00

† súrodenci Apolónia a Ján

15.12.

18.00

† manžel Alojz

Piatok:

7.00

† rodičia Peter a Matilda

16.12.

17.00

† rodičia Ján a Mária a súrodenci

Sobota:

7.00

† manžel Štefan, rodičia Valent a Mária

17.12.

17.00

† maminka Emília, otec Ján a svokra Marta

Nedeľa:

8.00

† manžel Zoltán

18.12.

9.30

† v rodine

 

11.00

Za duchovnú obnovu farnosti

 

20.00

† Štefan, Ján, Zuzana, Pavla

 

- Dnes slávime tretiu adventnú nedeľu.

- Tento týždeň v rámci modlitebnej iniciatívy za Európu sa modlíme za Španielsko.

- Srdečne vás pozývame na tretí ročník koncertu Doma Dobre, ktorý sa uskutoční dnes, v nedeľu 11.12. v nízkoprahovej nocľahárni sv. Vincenta de Paul Slovensko. Súčasťou podujatia bude aj výstava fotografií mapujúca 10 rokov organizácie, premietanie filmov a videí o aktivitách neziskovky a o živote ľudí bez domova či diskusie zástupcov organizácií venujúcich sa problematike bezdomovectva. Podujatie sa začína o 13:00. Viac informácií je na výveske.

- Seminaristi Misijnej spoločnosti Vás srdečne pozývajú na slávnostnú modlitbu vešpier, dnes, v nedeľu o 18:30 hod. do kaplnky provinciálneho domu na ul. Sv. Vincenta 1 (vchod od pizzerie).

- Pripomíname spievané ranné chvály pripravené neokatechumenátnymi spoločenstvami, ktoré bývajú každý  pracovný deň v advente. Začiatok  v Kostole sv. Vincenta vždy o 6:00.

- Ďalšie stretnutie birmovancov v prvom roku prípravy bude vo štvrtok 15.12. na sv. omši o 18:00 v Kostole sv. Vincenta a po nej sa presunieme do Hojdany.

- Stretnutie prvoprijímajúcich detí zo škôl Borodáčova, Mierová a Nevädzová bude v sobotu 17.12. o 10:00 v Kostole sv. Vincenta.

- V sobotu 17. 12. a v nedeľu 18.12. bude predvianočná sv. spoveď. Spovedať sa bude takto: v sobotu v  Kostole sv. Vincenta de Paul od 15.00 do 18.00 h. V nedeľu v Kostole Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Prievoze  od 15.00  do 17.00 h a v Kostole sv. Vincenta de Paul od 17.00 do 21.00 h. Využite túto poslednú príležitosť v tohtoročnom Advente na  zblíženie sa s Bohom a ľuďmi vo Sviatosti Božieho milosrdenstva.

- Srdečne vás pozývame na 12. ročník Ružinovského farského plesu, ktorý sa uskutoční 18. februára 2017 v DK Ružinov. Vstupenky budú sú v predaji v Predajni sv. Vincenta, cena je 31 €. Viac informácií o predajných časoch na Facebooku Cultus Ružinov a na www.cultusruzinov.sk.

- Misijná spoločnosť pripravila vreckový kalendár na rok 2017, ktorý si môžete zakúpiť v sakristii Kostola sv.Vincenta.

- Prosíme dobrovoľníkov,ktorí sú ochotní nám pomôcť pri odpratávaní snehu,aby sa prihlásili v sakristii kostola.

- Dnes je zbierka na farské ihrisko. Potrebujeme ešte doplatiť 13 682 €.

- Na kostol a opravy prispel v tomto týždni osobne Bohu známy darca sumou 5 €. Vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň

 

P. Peter Šaradin, CM, farár

Prosba o finančný príspevok

Prosíme Vás o milodary na opravu kostola, dokončenie detského farského ihriska a činnosti v duchu charizmy vincentskej rodiny.  

© 2011 Rímskokatolícka cirkev Farnosť Bratislava-Prievoz v Ružinove www.fara-ruzinov.sk | Kontakt | Drupal