Pamätná listina

September 2014

Poďakovanie všetkým farníkom a farníčkam - pútnikom -, ktorí navštívili alebo sa chystajú navštíviť Šaštín

Zapálenie adventnej sviece

November 2014

Prvú adventnú nedeľu 30.11.2014 o 16.00 hod. naša farnosť zapaľuje prvú sviecu na adventnom venci na Papánkovom námestí pred domom kultúry.

ModLitba posv. ruženca 

December 2014

7.12.2014 o 18.00 hod. pozývame k modlitbe do Kostola sv. Vincenta a vidieť umelecké stvárnenie 7 bolestí Panny Márie.

Farské oznamy 

 

 

 

Prosba o finančný príspevok

Prosíme Vás o milodary na opravu kostola, dokončenie detského farského ihriska a činnosti v duchu charizmy vincentskej rodiny.  

© 2011 Rímskokatolícka cirkev Farnosť Bratislava-Prievoz v Ružinove www.fara-ruzinov.sk | Kontakt | Drupal