Farské oznamy 

OZNAMY NA JEDENÁSTU NEDEĽU CEZ ROK

17. - 24. júna 2018- LITURGICKÝ KALENDÁR:

 

Utorok:

Sv. Romualda, opáta – ľubovoľná spomienka

 

 

Štvrtok:

Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka - spomienka

 

 

Piatok:

Sv. Pavlína z Noly, biskupa a Sv. Jána Fišera, biskupa a Tomáša Mórusa, mučeníkov – ľubovoľné spomienky

 

 

Nedeľa:

DVANÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – NARODENIE SV. JÁNA KRSTITEĽA - slávnosť

 

Ú M Y S L Y   S V.  O M Š Í

Nedeľa:

8:00

† rodičia Margita a Ján

17.06.

9:30

† rodičia z oboch strán

 

11:00

Za duchovnú obnovu farnosti

 

20:00

† Jozefína, Eduard a syn Ľubomír

Pondelok:

7:00

† Štefánia

18.06.

18:00

† Štefánia (mama)

Utorok:

7:00

† manželka Silvia

19.06.

18:00

Za zdravie a Božie požehnanie pre dcéru Janku

Streda:

7:00

† Fridrich

20.06.

18:00

† Jozef, Rozália a Ernest

Štvrtok:

7:00

† Pavol a rodičia

21.06.

18:00

Za Božiu pomoc pri príležitosti výročia svadby

Piatok:

7:00

Za Božiu pomoc pre rodinu Kalivodovú

22.06.

17:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre Gabiku

Sobota:

7:00

Za Božiu pomoc pre manželov

23.06.

17:00

† Mária a Božena

Nedeľa:

8:00

† rodičia Zlatica a Jozef, starí rodičia Matilda a Arnošt

24.06.

9:30

† Marián Korbel

 

11:00

Za duchovnú obnovu farnosti

 

20:00

Za Božiu pomoc pre manželov Mareka a Katarínu

           

- Dnes je Jedenásta nedeľa v Cezročnom období.

- Dnes, v nedeľu v čase od 14:45 - 17:30 h sa vo farskom Kostole sv. Vincenta de Paul uskutoční modlitbové stretnutie Eucharistický plameň s obvyklým programom.

- Spojená škola sv. Vincenta de Paul a OZ Vincentínum srdečne pozýva na športový deň dnes, v nedeľu 17. 6. Začína sa o 9:30 h svätou omšou na školskom dvore Bachova 4. Na podujatie je potrebné sa registrovať na www.vincentinum.sk .

- Divadlo Rozprávkovo a Farnosť Bratislava-Prievoz pozývajú všetky deti na divadelné bábkové predstavenie Domček, domček, kto v tebe býva, ktoré sa uskutoční tiež dnes, v nedeľu 17. 6. o 15:30 h, u nás v  Divadle pod kostolom. Vstupné je 5 €.

- V dňoch od 18. 7. až do 29. 7. bude v Katedrále sv. Martina prebiehať výstava  veľkoformátových fotografií s názvom „Človek a viera“. Slávnostná vernisáž výstavy sa začne v pondelok 18. 6. o 18.00 h v Katedrále sv. Martina.

- Základná umelecká škola sv. Cecílie srdečne pozýva na Tanečný večer pri príležitosti 10. výročia tanečného odboru v pondelok 10. 6. o 18:00 h v DK Zrkadlový háj.

- Táto škola z našej farnosti oslavuje v tomto roku aj 20. výročie od jej založenia. Pri tejto príležitosti vás celé spoločenstvo umeleckej školy pozýva na slávnostnú sv. omšu a koncert. Slávnosť začne svätou omšou v stredu 20. 6. o 17:00 h v Katedrále sv. Martina.  Svätú omšu celebruje Mons. Stanislav Zvolenský. Na koncerte o 18:00 h zaznejú v podaní orchestra a sólistov ZUŠ sv. Cecílie, diela starých majstrov baroka až romantizmu a básne otca Jozefa Garaja.

- Oratórium sv. Filipa Nériho v Petržalke Vás srdečne pozýva na podujatie „Návšteva 7 kostolov Bratislavy“. Podujatie sa uskutoční na budúci piatok 22. 6. Asi 20 kilometrový celonočný okruh začneme v kostole Svätej rodiny v Petržalke svätou omšou o 18:00 h. Kvôli organizácii je potrebné sa prihlásiť emailom alebo na Facebooku najneskôr do stredy 20. 6. Detailné informácie nájdete na plagáte na výveske, na Facebooku a na www.oratoriani.sk .

- S radosťou vás pozývame na kňazskú vysviacku dp. diakonov Dominika Pavla a Miroslava Vaľka, ktorú prijmú na budúcu sobotu 23. 6. o 10.30 h v našom farskom kostole sv. Vincenta z rúk otca arcibiskupa Stanislava Zvolenského.

- Komunita Cenacolo vás všetkých srdečne pozýva na deň otvorených dverí. Dňa 23.6. o 14:00 v Komunitnom dome na Včelárskej paseke blízko Kráľovej pri Senci.

- Viac informácii o spomenutých podujatiach je na výveske.

- Na potreby kostola prispeli v tomto týždni osobne Bohu známi darcovia sumami 2 x 5 €.

Na budúcu nedeľu bude Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.

- Všetkým vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

 

P. Peter Šaradin CM, farár

Prosba o finančný príspevok

Prosíme Vás o milodary na opravu kostola, dokončenie detského farského ihriska a činnosti v duchu charizmy vincentskej rodiny.  

© 2011 Rímskokatolícka cirkev Farnosť Bratislava-Prievoz v Ružinove www.fara-ruzinov.sk | Kontakt | Drupal