Putovanie relikvií

sv. Vincenta

26. 9. - 15. 12. 2019

 

 

Farské oznamyOZNAMY NA TRIDSIATU DRUHÚ NEDEĽU CEZ ROK

10. - 17. novembra 2019 

 

LITURGICKÝ KALENDÁR:

 

 

Pondelok:

SV. MARTINA Z TOURS, BISKUPA, hlavného patróna Bratislavskej arcidiecézy - sviatok

 

 

Utorok:

Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka - spomienka

 

 

Piatok:

Sv. Alberta Veľkého, biskupa a učiteľa Cirkvi – ľubovoľná spomienka

 

 

Sobota:

Sv. Margity Škótskej, alebo sv. Gertrúdy, panny – ľubovoľné spomienky

 

 

Nedeľa:

TRIDSIATA TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

 

Ú M Y S L Y   S V.  O M Š Í

 

Nedeľa:

8:00

Za dobrodincov

10.11.

9:30

† manžel Peter a syn Jaroslav

 

11:00

Za duchovnú obnovu farnosti

 

20:00

† Jozef a Hilda

Pondelok:

7:00

† manžel Rudolf a rodičia z oboch strán

11.11.

18:00

† Jozef a Katarína, Imrich, Viera a Anna

Utorok:

7:00

† Mária

12.11

18:00

† starí rodičia Kucharkovi, syn Pavol a manželka Mária a starí rodičia Balounovi a syn Emil

Streda:

7:00

† manžel Roman, rodičia Ján a Aurélia, Štefan a Mária, súrodenci a ostatná rodina

13.11.

18:00

† švagor Miroslav Budín a svatka Eva Kotvasová

Štvrtok:

7:00

† rodičia Ladislav a Emília

14.11.

18:00

† Štefan a manželka Mária

Piatok:

7:00

† Jozef a rodičia z oboch strán

15.11.

17:00

Za Božiu pomoc pre syna Pavla

Sobota:

7:00

† Mária

16.11.

17:00

† syn Karol a otec Karol

Nedeľa:

8:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre syna Petra

17.11.

9:30

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Otrubovú

 

11:00

Za duchovnú obnovu farnosti

 

20:00

† rodičia Magdaléna a František

 

           

- Dnes slávimeTridsiatu druhú nedeľu v cezročnom období.

- Pozývame vás na slávnostný Svätomartinský koncert zboru a orchestra sv. Martina v Bratislave, ktorý sa uskutoční v Katedrále sv. Martina dnes, v nedeľu 10. 11. popoludní o 15:30 h. Na koncerte zaznejú diela Luisa Vierna, J. S. Bacha a Josepha Haydna. Vstupné je dobrovoľné.

- Pri príležitosti poďakovania za posilnenie náboženskej slobody po roku 1989 vás  pozývame na svätú omšu do Katedrály sv. Martina, ktorú bude na budúcu nedeľu 17. 11. o 10:30 h sláviť otec arcibiskup Stanislav Zvolenský.

- Naša farnosť a Divadlo Rozprávkovo pozývajú deti na divadelné predstavenie rozprávky "Dráčik Háčik alebo Byť dráčikom je úžasné", ktoré sa uskutoční v sobotu 23. 11. o 15:00 h v našom Divadle pod kostolom. Vstupné je 5 €. Predpredaj lístkov je na webovej stránke www.ticketportal.sk.

- Mestská časť Bratislava-Ružinov aj tento rok organizuje „Vianočnú večeru pre osamelých seniorov“, ktorí nemajú žiadnu blízku rodinu. Bude sa konať aj spolu s predstaviteľmi tejto mestskej časti dňa 24. 12. 2019 o 13:30 h v Ružinovskom domove seniorov na Sklenárovej ulici 14 v Bratislave. Záujemcovia sa môžu hlásiť na Miestnom úrade Bratislava – Ružinov, Mierová 21 na referáte sociálnych služieb v kancelárii prvého kontaktu, resp. v kancelárii č. 6.

- Viac informácii o spomenutých podujatiach je aj na výveske v predsieni kostola.

 

P. Peter Šaradin CM, farár

 

 

 

 

Prosba o finančný príspevok

Prosíme Vás o milodary na opravu kostola, dokončenie detského farského ihriska a činnosti v duchu charizmy vincentskej rodiny.  

© 2011 Rímskokatolícka cirkev Farnosť Bratislava-Prievoz v Ružinove www.fara-ruzinov.sk | Kontakt | Drupal