Farský ples 2015

December 2014

Srdečne pozývame. Prosíme čítajte ďalej.

Jasličková pobožnosť

December 2014

Sestričky Františkánky pozývajú do prievozského kaštiela 

Prosba o pomoc 

Zima 2014

Prosíme o pomoc v súvislosti so zimnou údržbou okolia kostola. Prosím čítajte ďalej...

Farské oznamy 

 

 

 

Prosba o finančný príspevok

Prosíme Vás o milodary na opravu kostola, dokončenie detského farského ihriska a činnosti v duchu charizmy vincentskej rodiny.  

© 2011 Rímskokatolícka cirkev Farnosť Bratislava-Prievoz v Ružinove www.fara-ruzinov.sk | Kontakt | Drupal