Svätá spoveĎ

a eucharistia

 

 

SVÄTÁ OMŠA

ONLINE

 

 

MODLITBA

ZA SLOVENSKO

Farské oznamyOZNAMY NA PRVÚ ADVENTNÚ NEDEĽU

28. novembra – 5. decembra 2021 – LITURGICKÝ KALENDÁR

 

 

Utorok:

SV. ONDREJA, APOŠTOLA – sviatok

Piatok:

Sv. Františka Xaverského, kňaza – spomienka 

Sobota:

Sv. Jána Damascénskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi a Sv. Barbory, panny a mučenice – ľub. spomienky

Nedeľa:

DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

Ú M Y S L Y   S V Ä T Ý C H   O M Š Í:

Nedeľa:

8:00

† Anna Hubáčková

28.11.

9:30

Za zdravie, Božiu pomoc a pokoj v rodine

 

11:00

Za duchovnú obnovu farnosti

 

20:00

† Alojz

Pondelok:

7:00

† manžel Ernest a rodičia z oboch strán

29.11.

18:00

† Anna Miškejová

Utorok:

7:00

† manžel Ernest a rodičia z oboch strán

30.11.

18:00

† Mária a Peter a ich syn Peter

Streda:

7:00

† Eduard, Štefánia, Jozef, Vlasta a Vojtech

01.12.

18:00

† rodičia Elena a Milan, brat Jaroslav

Štvrtok:

7:00

† Lukáš

02.12.

18:00

† otec Alfonz a za zdravie a Božie požehnanie pre mamu Antóniu

Piatok:

7:00

Poďakovanie za dobrý výsledok v nemocnici

03.12.

17:00

† Štefan Minarovič a manželka Agneška

Sobota:

7:00

Za liečebňu Sv. Františka

04.12.

17:00

† Alžbeta Kiripolská

Nedeľa:

8:00

† Anna Šimútková

05.12.

9:30

† manžel Ondrej a brat Oto

 

11:00

Za duchovnú obnovu farnosti

 

20:00

† Mária

- Na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky a na základe Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva, sú vo všetkých slovenských diecézach a eparchiách od 25. novembra pozastavené verejné slávenia bohoslužieb. Výnimku z obmedzenia má však aj naďalej pohreb blízkej osoby, pri uzavretí manželstva a krstu môže byť maximálne 6 ľudí.  Vyjadrenie KBS prinášame v plnom znení: "Opätovný lockdown je veľkým sklamaním. Konferencia biskupov Slovenska od začiatku pandémie podporovala tak dodržiavanie opatrení, ako aj očkovanie pre všetkých, ktorým to zdravotný stav dovoľuje. Pretože nám záleží na každom ľudskom živote, na situácii nemocníc a pretože vidíme vyčerpanie zdravotníkov, prijali sme už mnoho obmedzení a trpezlivo všetkých motivujeme k zodpovednosti. Bol však daný prísľub, že verejné slávenie bohoslužieb už nebude zakázané. Lockdownu aj plošnému zákazu verejných bohoslužieb bolo možné sa vyhnúť. Sme veľmi roztrpčení, že k nemu opätovne dochádza. Plošný zákaz verejných bohoslužieb nepovažujeme za primeraný v situácii, keď zostáva množstvo iných oblastí života otvorených - a žiadame jeho čo najskoršie odvolanie. Pohľad do susedných krajín, ktoré dôsledne rešpektujú náboženskú slobodu ukazuje, že aj tu existujú iné riešenia."

Sväté  omše  vysielame  online v  pondelok  až  štvrtok  o  18:00,  piatok  a  sobotu  o  17:00  a  v  nedeľu

9:30 prostredníctvom kanálu YouTube Farnosť Bratislava Prievoz a cez Ružinovskú televíziu.

- V nedeľu bude možnosť pristúpiť k individuálnemu svätému prijímaniu v čase od 15:00 do 17:00 hod.

- Individuálnu svätú spoveď budeme vysluhovať v utorok a štvrtok od 10:00 do 12:00 pre seniorov a poobede od 15:00 do 17:00 pre pracujúcich a mládež. Priebežne budeme podávať sv. prijímanie.

- Predajňa sv. Vincenta oznamuje, že počas lockdawnu slúži ako výdajné miesto v čase od 15.00 do 17.00h, alebo podľa dohody. Objednávky môžete nahlásiť na č.t. 0905388631, alebo ruzinov@zaex.sk

- V predsieni kostola si môžete zakúpiť duchovnú literatúru a zobrať svätenú vodu na pož. adventného venca.

- Ohlásenú jesennú zbierku na charitu je možné podporiť aj online. Viac informácii na charitaba.sk.

- Na potreby kostola prispeli osobne Bohu známi darcovia sumami 10,20,50 a 100€.

Ďakujeme všetkým, ktorí nám prispievate na farský účet VUB, alebo Prima banka a takto nás podporujete.

- Všetkým vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň za vašu duchovnú a hmotnú štedrosť.

                                                                                                          P. Peter Šaradin, CM, farár

 

 

Prosba o finančný príspevok

Prosíme Vás o milodary na opravu kostola, dokončenie detského farského ihriska a činnosti v duchu charizmy vincentskej rodiny.  

© 2011 Rímskokatolícka cirkev Farnosť Bratislava-Prievoz v Ružinove www.fara-ruzinov.sk | Kontakt | Drupal