Farské oznamy 

OZNAMY NA DVADSIATU PIATU NEDEĽU

V CEZROČNOM OBDOBÍ

10. - 17. septembra 2017- LITURGICKÝ KALENDÁR

Utorok:

Sv. Kozmu a Damiána, mučeníkov – ľubovoľná spomienka

Streda:

SV. VINCENTA DE PAUL, KŇAZA, PATRÓNA FARNOSTI - slávnosť

Štvrtok:

Sv. Václava, mučeníka, alebo sv. Vavrinca Ruiza a spoločníkov, mučeníkov – ľubovoľné spomienky

Piatok:

Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov - sviatok

Sobota:

Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi– spomienka

Nedeľa:

DVADSIATA ŠIESTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

 

 


Ú M Y S L Y   S V.  O M Š Í

 


Nedeľa:

8:00

† manžel Walter Klimo a otec Milan Ševčík a ostatná zosnulá rodina

24.09.

9:30

† Ondrej a Helena

 

11:00

Za duchovnú obnovu farnosti

 

20:00

† manžel Ľudovít a rodičia z oboch strán

Pondelok:

7:00

† syn a rodičia Štefan a Anna a starí a krstní rodičia

25.09.

18:00

† manžel Albert

Utorok:

7:00

† švagor Jozef a Antónia, starí rodičia z oboch strán

26.09.

18:00

† Ján a Apolónia a syn Jaroslav

Streda:

7:00

† Helena Némethová

27.09.

18:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre manželov Zuzanu a Tomáša

Štvrtok:

7:00

† Helena Némethová

28.09.

18:00

† Ján a Mária Kuchárkovi, Pavol a Mária, Václav a Emília a syn Emil

Piatok:

7:00

† Ján a Aurélia, Štefan a Mária, manžel Roman a ostatná rodina

29.09.

17:00

† (rodičia, manžel, sestra s manželom, vnuk Ľuboško, Ľudovít s manželkou, Jozef, Ján, Jozef)

Sobota:

7:00

† Silvia

30.09.

17:00

† manžel Ján a rodičia František a Anežka

Nedeľa:

8:00

Za Božie požehnanie pre členov posvätného ruženca

01.10.

9:30

† Juraj Renčko, syn, rodičia a súrodenci

 

11:00

Za duchovnú obnovu farnosti

 

20:00

Za zdravie, Božie požehnanie a šťastný návrat z cesty vnučky Zuzany

 

 


- Dnes slávime dvadsiatu piatu nedeľu v cezročnom období.

- Dnes, v nedeľu o 11:00 h slávime hodovú sv. omšu pri príležitosti sv. Vincenta de Paul, patróna našej farnosti. V tento deň pri návšteve kostola môžu veriaci získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.Pri príležitosti hodov je aj farská ofera. Taktiež dnes po všetkých sv. omšiach si môžete kúpiť perníkové srdiečka na podporu zbierky Boj proti hladu. Prispieť môžete aj poslaním SMS-ky s textom DMS VINCENT na číslo 877. Podrobnosti o zbierke sú na letáčikoch a plagátoch.

- Podľa liturgického kalendára sa sv. Vincent slávi až v stredu 27. 9., kedy budeme mať slávnostnú svätú omšu o 18:00 kňazi aj s bohoslovcami Misijnej spoločnosti. Všetkých vás srdečne pozývame.

- Všetky prihlášky ohľadne prípravy na sviatosť birmovania a sviatostí dospelých prosíme odovzdať do piatku 29. 9. na farský úrad počas úradných hodín. Čisté prihlášky sú ešte vzadu pri časopisoch.

- Prvé stretnutie prvoprijímajúcich detí spolu aj s rodičmi zo škôl Borodáčova, Mierová a Nevädzová bude v sobotu 7. októbra o 10.00h. v Kostole sv. Vincenta. Prosím doniesť si pero na vyplnenie prihlášky priamo na mieste.

- Spojená škola sv. Vincenta de Paul prijme 2 pracovné sily do kuchyne, nástup ihneď. Informácie u vedúcej jedálne p. Feketeovej t. č. 43 42 12 17.

- Členovia Spolku svätého Vojtecha si môžu v predajni Spolku sv. Vojtecha Bratislava vyzdvihnúť: Pútnik svätovojtešský, podielovú knihu a DVD s filmom na rok 2018.

- Na potreby kostola prispeli v tomto týždni osobne Bohu známi darcovia sumami 50 a 100 €.

- Všetkým vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

 

P. Peter Šaradin CM, farár

Prosba o finančný príspevok

Prosíme Vás o milodary na opravu kostola, dokončenie detského farského ihriska a činnosti v duchu charizmy vincentskej rodiny.  

© 2011 Rímskokatolícka cirkev Farnosť Bratislava-Prievoz v Ružinove www.fara-ruzinov.sk | Kontakt | Drupal