PROSÍME O PODPORU PRI OBNOVE FARSKÉHO IHRISKA

 

 

 

 

 

Farské oznamy 

OZNAMY NA DVADSIATU ŠIESTU NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

25. septembra – 2. októbra 2016- LITURGICKÝ KALENDÁR

 

 

Pondelok:

Sv. Kozmu a Damiána, mučeníkov – ľubovoľná spomienka

 

 

Utorok:

SV. VINCENTA DE PAUL, KŇAZA, PATRÓNA FARNOSTI - slávnosť

 

 

Streda:

Sv. Václava, mučeníka, alebo sv. Vavrinca Ruiza a spoločníkov, mučeníkov – ľubovoľné spomienky

 

 

Štvrtok:

SV. MICHALA, GABRIELA A RAFAELA, ARCHANJELOV - sviatok

 

 

Piatok:

Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi– spomienka

 

 

Sobota:

Sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi - spomienka

 

 

Nedeľa:

DVADSIATA SIEDMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

Ú M Y S L Y   S V.  O M Š Í

Nedeľa:

8.00

Na úmysel darcu

25.09.

9.30

Za Božiu pomoc a ochranu pre Zuzanu

 

11.00

Za duchovnú obnovu farnosti

 

20.00

† Anna a členovia rodiny

Pondelok:

7.00

† rodičia

26.09.

18.00

† rodičia Rudolf a Irena

Utorok:

7.00

† Manžel Otakar a rodičia z oboch strán

27.09.

18.00

† starí rodičia Martin a Albína, Anton a Zdenka

Streda:

7.00

† manžel Václav

28.09.

18.00

† Štefan – výročie úmrtia

Štvrtok:

7.00

† Alžbeta

29.09.

18.00

† dedko, otec a syn Michalovia

Piatok:

7.00

† rodičia Ján a Aurélia, Štefan, manžel Roman a Mária, súrodenci, starí a krstní rodičia

30.09.

17.00

† manžel František a rodičia Július a Mária

Sobota:

7.00

Za zdravie a Božiu pomoc pre 80 ročnú mamu Helenku

01.10.

17.00

† členovia posvätného ruženca

Nedeľa:

8.00

Za Božiu pomoc pre členov posvätného ruženca

02.10.

9.30

† manžel Juraj Renčko, syn Juraj, rodičia a brat František

 

11.00

Za duchovnú obnovu farnosti

 

20.00

Poďakovanie za 17 rokov manželstva a dcérku Janku

           

- Dnes slávime dvadsiatu šiestu nedeľu v cezročnom období.

- Dnes, v nedeľu o 11:00 h slávime hodovú sv. omšu pri príležitosti sv. Vincenta de Paul, patróna našej farnosti. V tento deň pri návšteve kostola môžu veriaci získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.Pri príležitosti hodov je aj farská ofera. Taktiež dnes po všetkých sv. omšiach si môžete kúpiť perníkové srdiečka na podporu zbierky Boj proti hladu. Prispieť môžete aj poslaním SMS-ky s textom DMS VINCENT na číslo 877. Podrobnosti o zbierke sú na letáčikoch a plagátoch.

- Podľa liturgického kalendára sa sv. Vincent slávi až v utorok 26. 9., kedy bude mať pontifikálnu sv. omšu P. Jaroslav Jaššo CM, provinciál, spolu s kňazmi a bohoslovcami Misijnej spoločnosti. Všetkých vás srdečne pozývame.

- Tento týždeň v rámci modlitebnej iniciatívy za Európu sa modlíme za Litvu.

- Pripomíname nové obdobie prípravy k prijatiu sviatosti birmovania.

- Birmovanci v prvom roku prípravy budú mať prvé stretnutie vo štvrtok 29. 9. na sv. omši o 18:00 h v Kostole sv. Vincenta

 - Prihlásiť sa môžu aj dospelí, ktorí chcú prijať krst, sv. prijímanie a birmovku v kancelárii farského úradu.

- Od 28. septembra do 6. novembra sa bude v Bratislave konať najväčšia medzinárodne koordinovaná pro-life mobilizácia v histórii s názvom 40 dní za život. Poslaním kampane je zjednotiť sa počas 40 dní v modlitbách, pôste a pokojnej vigílii za počatý život. Viac informácií nájdete na stránke www.40dnizazivot.sk a na plagátoch na nástenke.

- Kto má záujem zakúpiť si knižky Moja Marína a Spievajme Márii od Mons. Adamkoviča, môže sa ohlásiť v sakristii Kostola sv. Vincenta.

- Na kostol a opravy prispeli osobne v tomto týždni Bohu známi darcovia sumami 2x50, 60, 100 a 1500 €. Všetkým vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

P. Peter Šaradin, CM, farár

Prosba o finančný príspevok

Prosíme Vás o milodary na opravu kostola, dokončenie detského farského ihriska a činnosti v duchu charizmy vincentskej rodiny.  

© 2011 Rímskokatolícka cirkev Farnosť Bratislava-Prievoz v Ružinove www.fara-ruzinov.sk | Kontakt | Drupal