SVÄTÉ OMŠE

ONLINE

 

USMERNENIA

K SLÁVENIU

BOHOSLUŽIEB

FARSKÁ KANCELÁRIA

POČAS LETNÝCH PRÁZDNIN

Farské oznamy 

 

 

OZNAMY NA DEVÄTNÁSTU NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

9. augusta – 16. augusta 2020 - LITURGICKÝ KALENDÁR

 

Pondelok:

Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka – sviatok

Utorok:

Sv. Kláry, panny – spomienka

Streda:

Sv. Jany Františky de Chantal, rehoľníčky – spomienka

Štvrtok:

Sv. Ponciána, pápeža a Hypolita, kňaza, mučeníkov – spomienka

Piatok:

Sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka – spomienka

Sobota:

NANEBOVZATIE PANNY MÁRIE – slávnosť, prikázaný sviatok

Nedeľa:

DVADSIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

 

Ú M Y S L Y   S V.  O M Š Í

Nedeľa:

8:00

Za dobrodincov

09.08.

9:30

Za Božiu pomoc pre Lukáša

 

11:00

Za duchovnú obnovu farnosti

 

20:00

Na úmysel celebranta

Pondelok:

7:00

† z rodiny

10.08.

18:00

† Kvetoslava

Utorok:

7:00

† František a Irena

11.08.

18:00

† Mária

Streda:

7:00

Poďakovanie za dožitých 80 rokov života a prosba o Božie požehnanie pre Jolanu

12.08.

18:00

Za zdravie a Božie požehnanie pre rodičov Máriu a Štefana

Štvrtok:

7:00

† Oľga a manžel Anton

13.08.

18:00

Za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre syna Pavla

Piatok:

7:00

† brat Milan, rodičia a starí rodičia

14.08.

17:00

† syn Marek, rodičia Anna a Štefan, starí rodičia Emília a Jozef a krstní rodičia

Sobota:

8:00

† rodičia Milan a Alžbeta a starí rodičia z oboch strán

15.08.

11:00

20:00

Za duchovnú obnovu farnosti

† rodičia Magda a Antonín

Nedeľa:

8:00

† František, Aurélia a Ján a krstná mama Mária

16.08.

9:30

† Jozef a Mária

 

11:00

Za duchovnú obnovu farnosti

 

20:00

† teta Milka a Katka a ostatní členovia rodiny

 

- V sobotu 15. 8. je prikázaný sviatok – slávnosť Nanebovzatia Panny Márie. Sväté omše
v Kostole sv. Vincenta budú: vigília v piatok o 17:00 hod., v sobotu: o 8:00, 11:00 a 20:00 hod. 
a v Kostole Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Prievoze o 8:00 hod. a o 10:00 hod. v maďarskom jazyku.
- Pozývame Vás na púť k Madone Žitného ostrova v dňoch 14. – 16. 8. Viac informácií o priebehu púte nájdete na plagáte na výveske v predsieni kostola. 
- Na potreby kostola prispeli osobne tento týždeň Bohu známi darcovia sumami 110, 100, 95, 3x50 €.
- Všetkým vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň za vašu duchovnú a hmotnú štedrosť.
- Vyprosujeme Vám požehnané dni letného oddychu.

 

 

 

P. Dominik Pavol CM

 

Rímskokatolícka cirkev Farnosť BRATISLAVA-PRIEVOZ

Číslo účtu VÚB                 IBAN 1: SK72 0200 0000 0000 0833 7062

Číslo účtu Prima banka     IBAN 2: SK54 3100 0000 0040 0092 6100

Prosba o finančný príspevok

Prosíme Vás o milodary na opravu kostola, dokončenie detského farského ihriska a činnosti v duchu charizmy vincentskej rodiny.  

© 2011 Rímskokatolícka cirkev Farnosť Bratislava-Prievoz v Ružinove www.fara-ruzinov.sk | Kontakt | Drupal