PROSÍME O PODPORU PRI OBNOVE FARSKÉHO IHRISKA

 

 

 

 

 

Farské oznamy 

OZNAMY NA DVADSIATU PRVÚ NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

21. – 28. augusta 2016- LITURGICKÝ KALENDÁR

 

Pondelok:

Panny Márie Kráľovnej - spomienka

Utorok:

Sv. Ruženy Limskej, panny – ľubovoľná spomienka

Streda:

SV. BARTOLOMEJA, APOŠTOLA - Sviatok

Štvrtok:

Sv. Ľudovíta, alebo sv. Jozefa Kalazanského - ľubovoľné spomienky

Sobota:

Sv. Moniky - spomienka

Nedeľa:

 

DVADSIATA DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

 

 

 

Ú M Y S L Y   S V.  O M Š Í

 

 

Nedeľa:

8.00

† syn Martin a rodičia

21.08.

9.30

† manželka Anna

 

11.00

Za duchovnú obnovu farnosti

 

20.00

† rodičia Augusta a Vojtech

Pondelok:

7.00

† Václav

22.08.

18.00

Za Božiu pomoc pre Máriu

Utorok:

7.00

† manžel Ján, rodičia z oboch strán

23.08.

18.00

Za Božiu pomoc pre dcéru Luciu

Streda:

7.00

† manžel Štefan

24.08.

18.00

† Jozef, Štefánia, Jaroslav

Štvrtok:

7.00

† teta Klára

25.08.

18.00

Za Božiu pomoc pre syna Petra Kramára a manžela Jána Kramára

Piatok:

7.00

† rodičia, bratia Anton a František

26.08.

17.00

† Katarína

Sobota:

7.00

† mama Mária Bisová

27.08.

17.00

† manžel Július a súrodenci

Nedeľa:

8.00

† manžel František

28.08.

9.30

† manžel Anton

 

11.00

Za duchovnú obnovu farnosti

 

20.00

† manžel, otec a dedko Jozef a rodičia z oboch strán

 

 

- Tento týždeň v rámci modlitebnej iniciatívy za Európu sa modlíme za Francúzsko.

- Spojená škola sv. Vincenta de Paul, Bachova 4, Bratislava prijme do pracovného pomeru od 1. septembra 2016: kuchárku do školskej jedálne, pomocnú silu do školskej jedálne, upratovačku.

Záujemcovia sa môžu hlásiť na vedení školy od 22.08.2016 v čase od 9.00 h do 13.00 h osobne alebo telefonicky na čísle 02 / 43 42 74 53.

- Televízia LUX pozýva všetkých svojich divákov a podporovateľov na 2. ročník Púte TV LUX do Rajeckej Lesnej. Uskutoční sa v sobotu 27. augusta a hlavnými hosťami budú Mons. Tomáš Galis a Kateřina Lachmanová. Pre rodiny s deťmi je pripravený špeciálny program s Klbkom a s animátormi z eRka.

- Na kostol a opravy prispeli osobne v tomto týždni Bohu známi darcovia sumami 2x20 €. Všetkým vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

P. Peter Šaradin, CM, farár

Prosba o finančný príspevok

Prosíme Vás o milodary na opravu kostola, dokončenie detského farského ihriska a činnosti v duchu charizmy vincentskej rodiny.  

© 2011 Rímskokatolícka cirkev Farnosť Bratislava-Prievoz v Ružinove www.fara-ruzinov.sk | Kontakt | Drupal