Putovanie relikvií

sv. Vincenta

26. 9. - 15. 12. 2019

 

 

Farské oznamyOZNAMY NA DRUHÚ ADVENTNÚ NEDEĽU

8. - 15. decembra 2019 

 

LITURGICKÝ KALENDÁR:

 

 

Pondelok:

NEPOŠKVRNENÉ POČATIE PANNY MÁRIE – slávnosť

 

 

Utorok:

Panny Márie Loretánskej – ľubovoľná spomienka

 

 

Streda:

Sv. Damaza I., pápeža - ľubovoľná spomienka

 

 

Štvrtok:

Preblahoslavenej Panny Márie Loretánskej - ľubovoľná spomienka

 

 

Piatok:

Sv. Lucie, panny a mučenice – spomienka

 

 

Sobota:

Sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi - spomienka

 

 

Nedeľa:

TRETIA ADVENTNÁ NEDEĽA

 

 

Ú M Y S L Y   S V.  O M Š Í

Nedeľa:

  8:00

Za dobrodincov kostola

08.12.

  9:30

Za Božiu pomoc pre syna Petra

 

11:00

Za duchovnú obnovu farnosti

 

20:00

Za zdravie a Božie požehnanie pre Andreu a dcéru Natáliu

Pondelok:

7.00

† Karolína, Peter, Katarína a celá rodina

09.12.

18.00

† syn Marek, rodičia Anna a Štefan, starí rodičia Emília a Jozef a krstní

 

20:00

Za duchovnú obnovu farnosti

Utorok:

7.00

† rodičia Ján a Otília (1. výročie)

10.12.

18.00

† Jozefína Klegová  (1. výročie)

Streda:

7.00

Za požehnanie pre deti Ľubica a Roman, vnukov Mirka a Martin

11.12.

18.00

† Jozef

Štvrtok:

7.00

Za Božiu pomoc Marián a Linda

12.12.

18.00

† Za rodinu Dugovičovú a Fitzovú , za zdravie manžela Václava

Piatok:

7.00

† Ľudmila

13.12.

17.00

Za Božiu pomoc pre dcéru Luciu

Sobota:

7.00

† Anna

14.12.

17.00

† Katarína

Nedeľa:

8.00

Poďakovanie za 20. výročie manželstva a dcéru Janku

15.12.

9.30

† Karol

 

11.00

Za duchovnú obnovu farnosti

 

20.00

† manžel Ján, jeho rodičia a súrodenci

 

           

- Dnes slávime druhú adventnú nedeľu.

- Nocľaháreň DePaul nás dňa 8.12.2019 o 14:00 hodine srdečne pozýva na 6. ročník koncertu Doma dobre.

- V pondelok 9. 12. je slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Sväté omše budú v Kostole sv. Vincenta o 7:00, o 18:00 a o 20:00 h. V Kaštieli o 6:00 a o 17:00 h maďarská.

- Aktivisti projektu 9 mesiacov za zivot sa chcu podakovat za priebeh 4.rocnika projektu sv.omsou v stredu, 11.dec. o 18.00. Pred sv.omsou sa budu predmodlievat sv.ruzenec a po sv.omsi pozyvame aktivistov i pripadnych zaujemcov o sluzbu ochrany zivota na posedenie v sale Vincentinum.

- Na jeseň budúceho roku sa bude v Budapešti konať 52. medzinárodný Eucharistický kongres. Pri tejto príležitosti srdečne pozývame na duchovnú prípravu na toto podujatie. Duchovná príprava bude prebiehať v dňoch 9. – 15. decembra 2019 v Kostole svätého Ladislava v Bratislave. Počas tejto duchovnej prípravy bude v Kostole svätého Ladislava umiestnený putovný misijný kríž, v ktorom sa nachádza relikvia Svätého Kríža a relikvie mnohých svätcov.

- Naša farnosť a Divadlo Rozprávkovo pozýva deti na divadelné  predstavenie rozprávky "Perníková chalúpka", ktoré sa uskutoční v  sobotu 14. decembra o 15 hodine v našom Divadle pod kostolom.Vstupné je 5 EUR. Predpredaj lístkov je na webovej stránke www.ticketportal.sk

- Z dôvoduukončenia putovania relikvií sv. Vincenta nebude svätá omša v nedeľu 15. 12. o 17:00 h v kaštieli, ale v Kostole sv. Vincenta s otcom arcibiskupom Zvolenským. Prenáša sa aj úmysel tejto sv. omše.

- Jesenná zbierka na potreby Slovenskej katolíckej charity z minulej nedele činila 1464,16 €.

- Na kostol a opravy prispeli v tomto týždni osobne Bohu známi darcovia sumami 10, 2x50, 100 €. Všetkým vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

 

P. Peter Šaradin CM, farár

 

 

 

 

Prosba o finančný príspevok

Prosíme Vás o milodary na opravu kostola, dokončenie detského farského ihriska a činnosti v duchu charizmy vincentskej rodiny.  

© 2011 Rímskokatolícka cirkev Farnosť Bratislava-Prievoz v Ružinove www.fara-ruzinov.sk | Kontakt | Drupal