Farské oznamy 

OZNAMY NA PäTNÁSTU NEDEĽU CEZ ROK

15. - 22. júla 2018- LITURGICKÝ KALENDÁR:

 

Pondelok:

Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej – ľubovoľná spomienka

 

 

Utorok:

Sv. Andreja Svorada a Benedikta, pustovníkov - spomienka

 

 

Piatok:

Sv. Apolinára, biskupa a mučeníka – ľubovoľná spomienka

 

 

Sobota:

Sv. Vavrinca z Brindisi, kňaza a učiteľa Cirkvi – ľubovoľná spomienka

 

 

Nedeľa:

ŠESTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

 

Ú M Y S L Y   S V.  O M Š Í

Nedeľa:

8:00

† rodičia Anton a Helena, Štefan a Anna

15.07.

9:30

Za Božie požehnanie pre syna Patrika, synovca Patrika a za zdravie a Božiu pomoc pre synovca Matúša

 

11:00

Za duchovnú obnovu farnosti

 

20:00

† Ľuboš

Pondelok:

7:00

† rodičia, krstní rodičia, svokor a všetci zomrelí z oboch strán

16.07.

18:00

† Ján a Františka

Utorok:

7:00

† Peter, Ladislav a Zuzana

17.07.

18:00

† Štefan a Barbora

Streda:

7:00

† Mons. Adamkovič

18.07.

18:00

Za Božiu pomoc a ochranu pre manželov a rodinu

Štvrtok:

7:00

† rodičia Ján a Anna a starí rodičia

19.07.

18:00

† Peter a František

Piatok:

7:00

† kolegovia z práce

20.07.

17:00

† manžel a rodičia z oboch strán

Sobota:

7:00

† rodičia Ján a Anna a starí rodičia

21.07.

17:00

† Valéria a Valér, Klementína a Ján a starí rodičia z oboch strán

Nedeľa:

8:00

† manžel, rodičia z oboch strán a ich deti

22.07.

9:30

† manžel, syn, brat, rodičia z oboch strán

 

11:00

Za duchovnú obnovu farnosti

 

20:00

† Tibor

 

           

- Dnes je Pätnásta nedeľa v Cezročnom období.

- Ďakujeme bohoslovcom Misijnej spoločnosti, Združeniu Mariánskej mládeže a všetkým animátorom za zorganizovanie dvojtýždňového denného tábora, ktorý sa konal na prízemí Kostola sv. Vincenta.

- V tomto týždni dokončíme výmenu nefunkčných fólii na svetlíku a začali sme s opravou kamenných atík na Kostole sv. Vincenta. (Brúsenie starého machu, penetrácia a pretesnenie špár).Z tohto dôvodu vás prosíme o finančný príspevok vo forme zbierky, ktorá bude na budúcu nedeľu.

- Na potreby kostola prispeli v tomto týždni osobne Bohu známi darcovia sumami 5, 10, 15, 50 a 300 €.

- Všetkým vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

 

P. Peter Šaradin CM, farár

Prosba o finančný príspevok

Prosíme Vás o milodary na opravu kostola, dokončenie detského farského ihriska a činnosti v duchu charizmy vincentskej rodiny.  

© 2011 Rímskokatolícka cirkev Farnosť Bratislava-Prievoz v Ružinove www.fara-ruzinov.sk | Kontakt | Drupal