Farské oznamyOZNAMY NA ŠIESTU NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

16. - 23. februára 2020 - LITURGICKÝ KALENDÁR

 

Pondelok:

Siedmich svätých zakladateľov Rehole služobníkov Panny Márie - ľubovoľná spomienka

Piatok:

Sv. Petra Damianiho, biskupa a učiteľa Cirkvi - ľubovoľná spomienka

Sobota:

Katedra Sv. Petra,  apoštola - sviatok

Nedeľa:

SIEDMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

Ú M Y S L Y   S V.  O M Š Í

Nedeľa:

8:00

† Emanuel, Mária, Štefan, Anna, Jozef

16.02.

9:30

† manžel Miroslav

 

11:00

Za farníkov

 

20:00

† Anna a Juraj

Pondelok:

7:00

† Stela

17.02.

18:00

† Kvetoslava

Utorok:

7:00

† Ján

18.02.

18:00

† mamička Veronika, brat Viliam, starí rodičia Valéria a Peter

Streda:

7:00

† rodičia Barbora a Štefan a brat Rudolf

19.02.

18:00

† Mária a Alojz

Štvrtok:

7:00

† Ján

20.02.

18:00

† Emerencia, Štefan a Rudolf

Piatok:

7:00

† Boris, Žofia a Leopold

21.02.

17:00

† manžel a rodičia z oboch strán

Sobota:

7:00

† rodičia a Za Božiu pomoc pre Andreu a Jána

22.02.

17:00

† František a Gizela a starí rodičia z oboch strán

Nedeľa:

8:00

† manžel Pavol

23.02.

9:30

† Jarmila Sugrová

 

11:00

Za farníkov

 

20:00

Za zdravie a Božie požehnanie pre Miladu

 

- Na sviatok Katedry sv. Petra, apoštola je možné získať za zvyčajných podmienok úplné odpustky navštívením katedrálneho chrámu a tam sa pomodliť Verím v Boha a Otče náš. 

- Naša farnosť a Divadlo Rozprávkovo srdečne pozývajú deti na divadelné bábkové predstavenie Domček, domček, kto v tebe býva?, ktoré sa uskutoční  v Divadle pod kostolom dňa 23. februára / nedeľa/ o 15.00 
hod. Vstupné 5.- EUR. Predpredaj vstupeniek je elektronicky alebo priamo v sieti Ticketportal.

- Chrámový spevácky zbor Chorus Seraphicus pozýva záujemcov na nábor, ktorý sa uskutoční v pondelok 17., alebo v stredu 19. februára o 18.00 hod. v budove Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Bratislave, Kostolná  č. 1.

- Posledná možnosť zakúpiť si lístky na Ružinovský farský ples je v utorok 18.02.2020.

- Pozývame Vás na rozprávanie a premietanie o radostiach a nástrahách Hondurasu, ktoré bude viesť páter Jozef Kudla, ktorý tam pôsobil 5 rokov. Stretnutie začne v piatok, 21. februára po večernej sv. omši, resp. o 18:00 v sále Vincentínum. 

- Dnes je ohlásená zbierka na maľovanie kostola.  Ďakujeme všetkým hmotným a duchovným dobrodincom a taktiež všetkým, ktorí nám pomohli pri upratovaní kostola.  

-Bližšie informácie o spomenutých podujatiach sú aj na výveske v predsieni kostola.

- Na potreby kostola prispeli v tomto týždni osobne Bohu známi darcovia sumami 50 a 2 x 100 €.

- Všetkým vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň za vašu štedrosť.

 

 

 

 

                                                                                                 P. Peter Šaradin CM, farár

Prosba o finančný príspevok

Prosíme Vás o milodary na opravu kostola, dokončenie detského farského ihriska a činnosti v duchu charizmy vincentskej rodiny.  

© 2011 Rímskokatolícka cirkev Farnosť Bratislava-Prievoz v Ružinove www.fara-ruzinov.sk | Kontakt | Drupal