AKTUÁLNE

OPATRENIA

 

 

Liturgické slávenia

Veľkého týždňa

 

vo farskom Kostole sv. Vincenta de Paul v Bratislave-Ružinove:

 

MODLITBA

ZA SLOVENSKO

Farské oznamyOZNAMY NA PIATU VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

15. – 22. mája 2022 – LITURGICKÝ KALENDÁR

 

Pondelok:

Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka – spomienka

Streda:

Sv. Jána I., pápeža a mučeníka – ľubovoľná spomienka

Piatok:

Sv. Bernardína Sienského, kňaza – ľubovoľná spomienka

Sobota:

Sv. Krištofa Magallanesa, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov – ľubovoľná spomienka

Nedeľa:

ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

 

 

Ú M Y S L Y   S V Ä T Ý C H   O M Š Í:

 

Nedeľa:

8:00

Za Božie požehnanie pre Máriu, Viliama a dcéru Barborku

15.05.

9:30

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Kováčovú a Solčanovú

 

11:00

Za duchovnú obnovu farnosti

 

20:00

† rodičia Rozália a Vincent, starí rodičia a ich súrodenci

Pondelok:

7:00

† Jozef, starí rodičia a otec

16.05.

18:00

Za duše v očistci

Utorok:

7:00

† Zoltán a Šarlota a rodičia z oboch strán

17.05.

18:00

Za † starých rodičov Lukáčových a ich deti a prastarú mamu a otca

Streda:

7:00

† Mária, Ján a Mirko, Štefka, Štefan

18.05.

18:00

† manžel Ctibor a rodičia z oboch strán

Štvrtok:

7:00

† rodičia Peter a Matilda Plaščiakovi

19.05.

18:00

Za Božiu pomoc pre rodinu

Piatok:

7:00

† Renata a starí rodičia z oboch strán

20.05.

17:00

† súrodenci a ich najbližší

Sobota:

7:00

† manžel Ivan a súrodenci Mária a Andrej

21.05.

17:00

† Jarmila a jej rodičia a starí rodičia

Nedeľa:

8:00

† brat Jozef s manželkou a syn Jozef, a brat Ján s manželkou

22.05.

9:30

† rodičia Kováčoví, Hitkoví a František

 

11:00

Za duchovnú obnovu farnosti

 

20:00

† manželka Margita a za jej rodičov

 

- Ďalšie stretnutie birmovancov bude vo štvrtok 19.5.2022 so začiatkom o 17:25 v kostole sv. Vincenta de Paul.

- Základná umelecká škola sv. Cecílie oznamuje, že záujemcovia o štúdium v novom školskom roku 2022/2023 sa môžu zaregistrovať na prijímacie talentové skúšky najneskôr do 30. mája 2022 vyplnením elektronickej prihlášky na štúdium na stránke školy www.zusc.sk. Talentové skúšky budú prebiehať v dňoch od 1.6.2022 v budove ZUŠ sv. Cecílie na Chlumeckého 10.

- Srdečne Vás pozývame na hudobný gospelový Festival Lumen, ktorý sa uskutoční v Trnave 3. – 4. júna. Pozývame zvlášť mladých, pre ktorých sme pripravili bohatý hudobný a duchovný program. Bližšie informácie nájdete na stránke: www.festivallumen.sk

- Na potreby kostola prispeli osobne Bohu známi darcovia sumami 20 a 100€.

- Zbierka z minulej nedele na seminár činila 1185 €.

- Všetkým vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň za vašu duchovnú a hmotnú štedrosť.

 

 

 

                                                                                                          P. Peter Šaradin CM, farár

Prosba o finančný príspevok

Prosíme Vás o milodary na opravu kostola, dokončenie detského farského ihriska a činnosti v duchu charizmy vincentskej rodiny.  

© 2011 Rímskokatolícka cirkev Farnosť Bratislava-Prievoz v Ružinove www.fara-ruzinov.sk | Kontakt | Drupal