Grant

December 2013

Poďakovanie Bratislavskému samosprávnemu kraju za poskytnutie grantu.

 

Výstava prác žiakov výtvarného odboru

3. - 7. februára 2014

Výstavné priestory Pálffyho paláca, Zámocká č. 47 Bratislava

 

Turnaj mladších miništrantov

15. februara 2014

22.marca získali naši miništranti pre farnosť pohár

Farské oznamyOZNAMY NA VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

21. apríla - 27. apríla 2013

 

LITURGICKÝ KALENDÁR

 

Nedeľa:  DRUHÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

                 Nedeľa Božieho milosrdenstva

 

Ú M Y S L Y   S V.  O M Š Í   

 

    Nedeľa :            8.00        † Ladislav Janko, jeho brat Vojtech a ich rodičia

20.04                     9.30       Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu

                             11.00     Za duchovnú obnovu farnosti          

                             20.00     Za Božiu pomoc a ochranu pre mamu

                                            a synov s rodinami        

Pondelok            8.00      Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu

21.4.                      9.30      † Peter – 1. výročie úmrtia

                             11.00     † manžel Marián

                           20.00    Za Božie požehnanie, zdravie a ochranu pre Zuzanu

Utorok               7.00      † rodičia z oboch strán

22.4.                  18.00     † svokor Juraj

Streda               7.00      Za zdravie a Božie požehnanie pre mladých

                                          manželov Martina a Zorku

    23.4.              18.00     † manželka Emília a syn Jaroslav

Štvrtok            7.00      Za zdravie a Božiu pomoc pre Branislava a Michaelu

24.4.                 18.00     † Marián, Karol, Ján, Zuzana, Emília, František

Piatok                7.00    † Vladislav Kučera

25.4.                 17.00     † priateľka Mura

Sobota              7.00      † manžel Rudolf, rodičia z oboch strán a brat

26.4.                 17.00     † manžel Ernest a rodičia Ernest a Rozália,

                                         Michal a Katarína                                            

Nedeľa              8.00     † otecko Alojz

15.4.                   9.30      † Jozef, rodičia Imrich a Štefánia

                         11.00     Za duchovnú obnovu farnosti

                         20.00      † rodičia Viktor a Jolana, Jozef a Sidónia              

     

Dnes je Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania. Je to nedeľa všetkých nedieľ, najväčšia slávnosť v liturgickom roku. Túto udalosť nemôžeme do hĺbky prežiť iba za jeden deň, preto tento sviatok Cirkev slávi na celom svete osem dní, ktoré nazývame oktávou. Taktiež obdobie päťdesiatich dní do nedele Zoslania Ducha Svätého sa slávi v radosti a plesaní ako jeden veľký deň, ako jedna nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania. Po sv. omši o 8.00 h vám požehnáme veľkonočné jedlá.

      Na Veľkonočný pondelok budú sv. omše, ako v nedeľu. Počas celého veľkonočného obdobia sa namiesto Anjel Pána modlíme Raduj sa, nebies Kráľovná.

V stredu 23 apríla o 19.00 bude nácvik na birmovku. Účasť birmovancov je povinná. Je to aj posledný termín kedy sa zapisujú birmovné mená. V nedeľu 27 apríla o 18.00 v kostole sv. Vincenta je stretnutie s rodičmi birmovancov. Účasť rodičov je vítaná.

V stredu  o 18.00 h bude tiež v jezuitskom kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave celebrovať sv. omšu arcibiskup Cyril Vasiľ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi a následne o 20.00 hod. bude mať v Pisztoryho paláci (Štefánikova 25) prednášku o vzťahu medzi svedomím a pravdou. Toto podujatie otvorí kresťanský akademický festival: Bratislavské Hanusove dni, ktorý bude prebiehať do 30. apríla v Pisztoryho paláci. Jeho cieľom je predstaviť širokej verejnosti bohatstvo kresťanského myslenia a kultúry. Program zahŕňa témy z oblasti umenia, filozofie, teológie, histórie, politiky, ekonómie a rodiny. Program Bratislavských Hanusovych dní možno nájsť na výveske a na stránke www.bhd.sk.

Pri príležitosti svätorečenia bl. Jána Pavla II.vás pozývame v piatok 25. 4. 2014 do Kostola sv. Rodiny v Petržalke. Budeme sláviť Eucharistiu, modliť sa litánie k bl. Jánovi Pavlovi II. a uctíme si jeho relikvie. Stretneme sa o 10. 30  h pred Kostolom sv. Rodiny.

Občianske združenie Slnečnica Slovensko - Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti a Mobilný hospic sv. Kataríny Labouré hľadá zdravotnú sestru a lekára  na trvalý pracovný pomer. Podmienky a bližšie informácie u sestry Judity - Mgr. Erika Cáková,t.č. na nástenke v predsieni kostola (0905966059).

           V tomto týždni darovali  Bohu známi darcovia na potreby farnosti 15 a 50 €. Pán Boh zaplať.

Dnes je po sv. omši tradičná farská ofera.

      Milí farníci, spolu so svojimi predstavenými a spolupracovníkmi - kaplánmi - želáme a vyprosujeme vám veľkú otvorenosť pre Dary od Vzkrieseného Pána a radostné   ALLELUJA! 

       

                                                                                 

 

P. Augustín Slaninka, CM, farár

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Prosba o finančný príspevok

Prosíme Vás o milodary na postavenie klasického neobarokového píšťalového organu a na nasledujúce úpravy: inštalácia píšťal, zhotovenie hracieho

© 2011 Rímskokatolícka cirkev Farnosť Bratislava-Prievoz v Ružinove www.fara-ruzinov.sk | Kontakt | Drupal