Prezentácia kníh

Júl 2014

o Božom služobníkovi Jánovi Havlíkovi

 

Vincentínsky denný tábor

  Júl 2014

 

 

KOncert

 Júl 2014

  Účinkuje Zuzana Mausen-Ferjenčíková

Farské oznamyOZNAMY NA SEDEMNÁSTU NEDEĽU V OBDOBÍ CEZROK

28.júla - 03.augusta 2014

                                     

LITURGICKÝ KALENDÁR

 

Utorok:     Sv. Marty, spomienka

Streda:     Sv. Justína de Iacobis, biskupa, spomienka, alebo

                  Bl. Zdenky, panny a mučenice, alebo sv. Petra Chryzológa,

                  biskupa a učiteľa  Cirkvi, ľubovoľné spomienky

Štvrtok:     Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza, spomienka

Piatok:     Sv. Alfonza Márie de’ Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

Sobota:    Sv. Euzébia Vercellského, biskupa, alebo sv. Petra

                 Juliána Eymarda, kňaza, alebo Panny Márie v sobotu, ľubovoľné

                  spomienky

Nedeľa:   OSEMNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

Ú M Y S L Y   S V.  O M Š Í

 

Nedeľa :           8.00      † Ferdinand a jeho rodičia

27.07.                 9.30      † manžel Stanislav, vnučka Katka a teta Magda

                         11.00     Za duchovnú obnovu farnosti

                          20.00     † Albert

Pondelok :         7.00      † brat Imrich a manželka Oľga

28.07.               18.00    Za zdravie a Božiu pomoc pre mamičku

                                       Petronelu

Utorok :              7.00     Za Božiu pomoc pre syna Františka

29.07.               18.00     † stará mama Anna a strýko Ján

Streda :              7.00      † Jozef

30.07.               18.00     † rodičia z oboch strán, súrodenci,

                                          švagrovia, švagriné a ostatní zomrelí v rodine

Štvrtok :               7.00      † rodičia a súrodenci a za manžela

31.07.                18.00     † manžel Eduard, syn Karol a neznámy zosnulý

Piatok :                7.00      † Mária

01.08.                17.00     † z rodiny Bartových, Lehockých,

                                       Pružinských, Šlachtovských, Krivánkových, Vavrových

Sobota :              7.00      † rodičia Mária a Jozef

02.08.                17.00     † členovia ruženca

Nedeľa :             8.00      Za Božiu pomoc pre členov ruženca

03.08.                  9.30      † Pavel a Mária a starí rodičia

                            11.00     Za duchovnú obnovu farnosti

                            20.00     † Ján Caban

 

         Dnes je sedemenásta nedeľa v cezročnom období.         

O 16:00 h bude v Kostole sv. Vincenta prezentácia CD platne „Organ s piesňou duchovnou“  od Zuzany Mausen Ferjenčíkovej - jej improvizácie slovenských duchovných piesní a zahraničních skladateľov, ktoré hrá na našom organe. Pri CD platni sú tiež podrobné informácie o organe v tlačenej podobe v 24-stranovej knižočke. Po koncerte vás pozývam na stretnutie do sály Vincentínum.

                   V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci. Sviatosť zmierenia môžete prijať denne pred a počas sv. omší a vo štvrtok od 17.00 a v piatok od 16.00 h. Najsvätejšia Sviatosť Oltárna bude vystavená v Kostole sv. Vincenta  utorok, piatok od 15.00h a v Kaplnke Najsvätejšieho Srdca Ježišovho na budúcu nedeľu po svätej omši o 9:30 h do večernej svätej omše.

- V sále Vincentínum na prízemí farského kostola  je nainštalovaná výstava o Božom služobníkovi Jánovi Havlíkovi. Je otvorená v čase, keď je otvorená predajňa sv. Vincenta. Vstup je voľný.

       V sobotu 2. augusta možno za obvyklých podmienok získať vo farských, katedrálnych a františkánských kostoloch úplné odpustky „Porciunkuly“.

       - Trnavská univerzita, Teologická fakulta v Bratislave ponúka pre rehoľníkov a laikov v akademickom roku 2014/2015 štúdium v rôznych študijných programoch. Podrobnosti nájdete na výveske.

- Na potreby kostola, farnosti osobne prispeli v tomto týždni Bohu známi darcovia sumami a 2 x 10 €. Vyslovujeme im úprimné Pán Boh odmeň. Na budúcu nedeľu bude zbierka na inštalovanie nových informačních tabúľ v okolí kostola, na kterých sa už pracuje.

- Od 1. augusta odchádzam s farníkmi na cyklopúť. Počas nej i v ďalších týždňoch ma bude zastupovať P. Marián Chovanec, P. Branko Štefún a výpomocní duchovní. Nový farár P. Peter Šaradin CM bude úradne inštalovaný za admiínistrtora farnosti od  1. septembra 2014. Vďaka vám za vašu spoluprácu, modlitby  i porozumenie. Budem na vás často myslieť v modlitbách a o to vás aj ja prosím.

                                                                                            

                                        

 

Váš brat  farár     Augustín Slaninka, CM

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Prosba o finančný príspevok

Prosíme Vás o milodary na postavenie klasického neobarokového píšťalového organu a na nasledujúce úpravy: inštalácia píšťal, zhotovenie hracieho

© 2011 Rímskokatolícka cirkev Farnosť Bratislava-Prievoz v Ružinove www.fara-ruzinov.sk | Kontakt | Drupal