SVÄTÉ OMŠE

ONLINE

 

USMERNENIA

K SLÁVENIU

BOHOSLUŽIEB

 

MODLITBA

ZA SLOVENSKO

Farské oznamyOZNAMY NA TRETIU VEĽKONOČNÚ NEDEĽA

18. - 25. apríla 2021 – LITURGICKÝ KALENDÁR

 

 

 

Streda:

Sv. Anzelma, biskupa a učiteľa Cirkvi – ľubovoľná spomienka

Piatok:

Sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka - spomienka

Sobota:

Sv. Juraja, mučeníka a Sv. Fidéla zo Sigmaringenu, kňaza a mučeníka – ľubovoľné spomienky

Nedeľa:

ŠTVRTÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

 

 

Ú M Y S L Y   S V Ä T Ý C H   O M Š Í:

Nedeľa:

8:00

† manžel Vincent

18.04.

9:30

† Ján, Mária, Jozefína a starí rodičia

 

11:00

Za duchovnú obnovu farnosti

 

20:00

† Ján

Pondelok:

7:00

Za zdravie a Božie požehnanie pre sestru Ivetu  za dary Ducha Svätého

19.04.

18:00

† Erika

Utorok:

7:00

† Božena

20.04.

18:00

Za zdravie a Božie požehnanie pre syna Pavla, sestru Ivetu, za Ivanu za Dary Ducha Svätého

Streda:

7:00

Za Božie požehnanie pre manželov Mária a Volker

21.04.

18:00

† spolužiaci Peter, Štefan, Vendelín, Anton, Štefan, Vendelín, Viliam

Štvrtok:

7:00

† Jolana a Jozef

22.04.

18.00

† strýko Jozef

Piatok:

7:00

† Ružena Žáková (pohrebná)

23.04

17:00

† Jozef Bažík

Sobota:

7:00

† Gustáv

24.04.

17:00

† Jozef a Mária, krstní rodičia Matilda a František, strýko s manželkou a ostatní z oboch strán

Nedeľa:

8:00

† Ondrej a rodičia z oboch strán

25.04.

9:30

† otec a starý otec Štefan a vnuk Maximilián

 

11:00

Za duchovnú obnovu farnosti

 

18:00

Za milosť ukončenia pandémie

 

- Dnes (v nedeľu) bude kostol otvorený k súkromnej modlitbe od 14.00h do 16.00h, kedy budeme môcť prijať Eucharistiu.

- Od pondelka 19. apríla 2021 sú opäť povolené verejné bohoslužby. Podmienkou účasti je respirátor a dodržanie všetkých protiepidemiologických opatrení platných pre interiér, pričom v chráme môže byť jedna osoba na 15 metrov štvorcových. V našom chráme to vychádza na 90 veriacich aj s kaplnkou. Sviatosť zmierenia budeme vysluhovať tak, ako bolo zaužívané.

- Na základe zákazu vychádzania, je sv. omša o 20.00h v nedeľu 25.4. posunutá na 18.00h.

- Sv. omše v maďarskom jazyku sa začnú sláviť v Prievozskom kaštieli od budúcej nedele 25.4. o 9:30.

- Dnešnú nedeľu sa začína týždeň modlitieb za duchovné povolania. Veriaci, ktorý sa v tomto týždni zúčastní na verejnej pobožnosti za kňazské a duchovné povolania, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

- Na potreby kostola prispeli osobne tento týždeň Bohu známi darcovia sumami  2x10 a 100 €.

- Na budúcu nedeľu bude zbierka na seminár.

- Všetkým vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň za vašu duchovnú a hmotnú štedrosť.

 

 

 

P. Peter Šaradin, CM, farár

 

Rímskokatolícka cirkev Farnosť BRATISLAVA-PRIEVOZ

Číslo účtu VÚB                 IBAN 1: SK72 0200 0000 0000 0833 7062

Číslo účtu Prima banka     IBAN 2: SK54 3100 0000 0040 0092 6100

Prosba o finančný príspevok

Prosíme Vás o milodary na opravu kostola, dokončenie detského farského ihriska a činnosti v duchu charizmy vincentskej rodiny.  

© 2011 Rímskokatolícka cirkev Farnosť Bratislava-Prievoz v Ružinove www.fara-ruzinov.sk | Kontakt | Drupal