Putovanie relikvií sv. Vincenta

 

Farské oznamyOZNAMY NA DVADSIATU ŠTVRTÚ NEDEĽU CEZ ROK

15. - 22. septembra 2019 

 

LITURGICKÝ KALENDÁR:

 

 

Pondelok:

Sv. Kornélia, pápeža a Cyprián, biskupa, mučeníkov - spomienka

 

 

Utorok:

Sv. Róberta Bellarmína, biskupa a učiteľa Cirkvi – ľubovoľná spomienka

 

 

Štvrtok:

Sv. Januára, biskupa a mučeníka – ľubovoľná spomienka

 

 

Piatok:

Sv. Ondreja Kima Taegona, kňaza a Pavla Chonga Hasanga a spol., kórejských mučeníkov - spomienka

 

 

Sobota:

SV. MATÚŠA, APOŠTOLA A EVANJELISTU - sviatok

 

 

Nedeľa:

DVADSIATA PIATA NEDEĽAV CEZROČNOM OBDOBÍ

 

 

Ú M Y S L Y   S V.  O M Š Í

Nedeľa:

8:00

† rodičia, sestra s manželom, vnuk Ľuboš, Ján, Jozef, Jozef a Ľudovít s manželkou

15.09.

9:30

† Anna, Andrej a starí rodičia

 

11:00

Za duchovnú obnovu farnosti

 

20:00

† manžel Tibor

Pondelok:

7:00

† Emília Kováčiková

16.09.

18:00

† Pavel Pravda

Utorok:

7:00

† Jozef a Mária a ich deti

17.09.

18:00

† Alojz a Anna, Dezider a Paula

Streda:

7:00

Za Božie požehnanie pre Gitku a kolektív pri organizovaní duchovných cvičení

18.09.

18:00

† Vojtech

Štvrtok:

7:00

† Jozef

19.09.

18:00

† Ivan

Piatok:

7:00

† rodičia Milan a Irena

20.09.

17:00

† rodičia Ján a Elena

Sobota:

7:00

† rodičia Alojz a Anna, súrodenci Jarmila, Štefan, švagor Viktor a Elena

21.09.

17:00

† Ján, Anežka a František a ostatná rodina

Nedeľa:

8:00

† Jozef a Emília, † Ambróz a Barbora

22.09.

9:30

Na úmysel celebranta

 

11:00

Za duchovnú obnovu farnosti

 

20:00

† Vladimír Zmeko

 

           

- Dnes slávimeDvadsiatu štvrtú nedeľu v cezročnom období.

- Jesenné kántrové dni  sú na budúci týždeň v stredu, piatok a v sobotu. Záväzný je jeden deň. Ich obsahom je poďakovanie za úrodu.

- V stredu 18.9. o 18:00 h bude v sále Vincentínum stretnutie Modlitieb matiek. Pozývame mamičky, ktoré sa už modlia v skupinkách, ale aj tie, ktoré majú záujem dozvedieť sa niečo nové.

- Ako už bolo avizované, na budúci víkend sa v Bratislave uskutoční tretí Národný pochod za život s bohatým sprievodným programom. V sobotu 21. 9. sa o 18:00 h uskutoční otváracia svätá omša v Dóme sv. Martina. Po nej bude o 20:00 h hlavný duchovno-kultúrny program v Incheba Expo Aréne. Vstup je voľný, parkovanie možné v areáli výstaviska. V nedeľu sa opäť v areáli výstaviska uskutoční slávnostná svätá omša za účasti biskupov Slovenska so začiatkom o 10:00 h. Samotný Národný pochod za život sa bude konať na Námestí slobody so začiatkom o 13:30 h. Srdečne všetkých pozývame vyjadriť postoj za ochranu práva na život najmenších z nás. Podrobnosti nájdete na webstránke pochodzazivot.sk. Tam sa môžu prihlasovať aj dobrovoľníci.

- Naša farnosť a Divadlo Rozprávkovo pozývajú deti na divadelno-filmové predstavenie Dráčik Háčik alebo Byť dráčikom je úžasné, ktoré sa uskutoční v nedeľu 22. 9.  o 15:00 h v Divadle pod kostolom. Vstupné pre jednu osobu je 5€, rodinné vstupné pre 3 osoby je 12 € a pre 4 osoby 15 €.

- V mesiaci september slávime sviatok svätého Vincenta – patróna našej farnosti. Tento rok to uskutočníme výnimočným spôsobom. V predvečer sviatku vo štvrtok 26. 9. pri večernej svätej omši privítame relikvie svätého Vincenta po prvýkrát na Slovensku. V našej farnosti zostanú do soboty 28. 9. Organizácia tohto duchovného podujatia si vyžaduje spoluprácu. Prosíme preto dobrovoľníkov, ktorí by boli ochotní pomôcť pri organizácii, aby sa prihlásili v sakristii kostola. Na túto historickú udalosť sa pripravíme deviatnikom, ktorí sa začneme modliť od stredy 18. 9. pred večernými svätými omšami. Podrobný program je dostupný aj na webových stránkach farnosti a Misijnej spoločnosti.

- Pripomíname, že mamičky sa môžu prihlasovať na Duchovnú obnovu matiek, ktorá bude  v sobotu 12. 10.

- Viac informácii o podujatiach je aj na výveske.

- Všetkým vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň za vašu účasť a podporu na spomenutých akciách.

 

P. Peter Šaradin CM, farár

 

 

 

 

Prosba o finančný príspevok

Prosíme Vás o milodary na opravu kostola, dokončenie detského farského ihriska a činnosti v duchu charizmy vincentskej rodiny.  

© 2011 Rímskokatolícka cirkev Farnosť Bratislava-Prievoz v Ružinove www.fara-ruzinov.sk | Kontakt | Drupal