SVÄTÉ OMŠE

ONLINE

 

USMERNENIA

K SLÁVENIU

BOHOSLUŽIEB

 

MODLITBA

ZA SLOVENSKO

Farské oznamyOZNAMY NA DRUHÚ NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

17. – 24. januára 2021 - LITURGICKÝ KALENDÁR

 

 

Streda:

Sv. Fabián, pápež a mučeník alebo Sv. Šebastián, mučeník – ľubovoľná spomienka

Štvrtok:

Sv. Agnesa, panna a mučenica – spomienka

Piatok:

Sv. Vincent, diakon a mučeník – ľubovoľná spomienka

Nedeľa:

TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

 

Ú M Y S L Y   S V Ä T Ý C H   O M Š Í:

 

Nedeľa:

8:00

† Ondrej

17.01.

9:30

† František

 

11:00

Za duchovnú obnovu farnosti

 

20:00

† rodičia Alojz a Mária a mama švagriny

Pondelok:

7:00

† Šarlota a Zoltán Katonoví

18.01.

18:00

† Štefánia a ostatní z rodiny Rukovanská, Gábrišová, Víghová, Hladíková

Utorok:

7:00

Za dcéru a zaťa, jej deti a ich deti a vnučku

19.01.

18:00

† Vincent a Rozália a starí rodičia

Streda:

7:00

Za dcéru a zaťa a ich deti a za jej rodičov

20.01.

18:00

† manžel Ctibor a rodičia z oboch strán

Štvrtok:

7:00

Za zdravie, Božiu pomoc a ochranu pre Alojza

21.01.

18.00

† rodičia a starí rodičia z oboch strán

Piatok:

7:00

† manželka Silvia

22.01

17:00

† rodičia Ján a Elena

Sobota:

7:00

† Emerencia a Štefan a brat Rudolf

23.01.

17:00

† Viera a rodičia z oboch strán

Nedeľa:

8:00

† Jozef a Johana, syn Milan a starí rodičia z oboch strán

24.01.

9:30

† Jozef

 

11:00

Za duchovnú obnovu farnosti

 

20:00

† Stanislav

 

- Tento týždeň je od 18. do 25. januára Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.

- Sväté omše vysielame online v pondelok až štvrtok o 18:00, piatok a sobotu o 17:00 a v nedeľu 9:30 prostredníctvom kanálu YouTube Farnosť Bratislava Prievoz.

- Na potreby kostola prispeli osobne tento týždeň Bohu známi darcovia sumami 10, 2x20, 30, 2x40 a 50€.

- Všetkým vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň za vašu duchovnú a hmotnú štedrosť.

                                                                                                 P. Peter Šaradin CM, farár

 

Rímskokatolícka cirkev Farnosť BRATISLAVA-PRIEVOZ

Číslo účtu VÚB                 IBAN 1: SK72 0200 0000 0000 0833 7062

Číslo účtu Prima banka     IBAN 2: SK54 3100 0000 0040 0092 6100

Prosba o finančný príspevok

Prosíme Vás o milodary na opravu kostola, dokončenie detského farského ihriska a činnosti v duchu charizmy vincentskej rodiny.  

© 2011 Rímskokatolícka cirkev Farnosť Bratislava-Prievoz v Ružinove www.fara-ruzinov.sk | Kontakt | Drupal