SVÄTÉ OMŠE

ONLINE

 

USMERNENIA

K SLÁVENIU

BOHOSLUŽIEB

FARSKÁ KANCELÁRIA

Farské oznamyOZNAMY NA DVADSIATU PIATU NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

20. – 27. septembra 2020 - LITURGICKÝ KALENDÁR

 

 

Pondelok:

Sv. Matúš, apoštol a evanjelista - sviatok

Streda:

Sv. Pio z Pietrelciny, kňaz – spomienka

Sobota:

Sv. Kozma a Damián, mučeníci – ľubovoľná spomienka

Nedeľa:

DVADSIATA ŠIESTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

 

Ú M Y S L Y   S V Ä T Ý C H   O M Š Í:

Nedeľa:

8:00

† rodičia , súrodenci, rodinu a švagra Jozefa

20.09.

9:30

† rodičov Klčovanských 

 

11:00

Za duchovnú obnovu farnosti

 

20:00

† rodičia Ernest a Štefánia, Vladimír a Marta a za narodenie zdravého vnúčika  

 

 

a ochranu pre jeho matku Katarínu

Pondelok:

7:00

Za duše v očistci

21.09.

18:00

Za Božiu pomoc a zdravie za rodinu Jureníková, Tomagová

Utorok:

8:00

Za Božiu pomoc pre Martu, Máriu a dcéru Veroniku

22.09.

18:00

† otec Milan a rodičia, babka Magdaléna, manžel Vojtech

Streda:

7:00

† Stela

23.09.

18:00

† rodičia a starí rodičia

Štvrtok:

7:00

Za duše v očistci

24.09.

18:00

Za obrátenie Jozef, Peter, Július, Samuel

Piatok:

7:00

Za duše v očistci

25.09.

17:00

† rodičia Miroslav a Mária

Sobota:

7:00

Za duše v očistci

26.09.

17:00

Za poďakovanie a Božiu pomoc, ochranu a požehnanie pre celú rodinu

Nedeľa:

8:00

Za duše v očistci

27.09.

9:30

Za Božiu pomoc pre Slávku a mamu Annu

 

11:00

Za duchovnú obnovu farnosti

 

20:00

† Ivan, Mária a Štefan

- V súvislosti so sprísnenými opatreniami a tým, že sa naša farnosť nachádza v červenej zóne je počas svätých omší zakázaný liturgický spev a je upravené sedenie do tzv. „šachovnice“.  Ostatné hygienické opatrenia stále platia. O prípadnej zmene Vás budeme informovať. 

- V stredu 16. 9. sme slávili dvadsiate výročie posviacky nášho chrámu sv. Vincenta de Paul. Pri príležitosti tohto výročia bude slávnostnú svätú omšu v nedeľu o 11:00 celebrovať Mons. Jozef Haľko, pomocný biskup Bratislavskej arcidiecézy. Veriaci, ktorí sa nezmestia do kostola budú môcť ísť do sály Vincentínum pod kostolom, kde bude prenášaná sv. omša alebo môžu využiť priestor pred kostolom, ktorý bude ozvučený. 

- Na budúcu nedeľu 27. 9. budeme sláviť slávnosť sv. Vincenta de Paul, patróna našej farnosti. Hodovú sv. omšu o 11.00 h bude celebrovať nový provinciál Misijnej spoločnosti P. Tomáš Brezáni, CM. V tento deň pri návšteve kostola môžu veriaci získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Pri príležitosti hodov je aj farská ofera.

- Spoločenstvo Ladislava Hanusa vás srdečne pozýva na 9. ročník kresťanského-akademického festivalu Bratislavské Hanusove Dni, ktorý sa bude konať od 25. septembra do 2. októbra na Malej Scéne STU. Téma na tento rok znie "Odkiaľ prichádzame?" . Všetky potrebné informácie nájdete na bhd.sk

- Pozývame vás zapojiť sa do kampane 40 dní za život.  Ide o intenzívnu modlitbovú akciu za záchranu života nenarodených detí. Prebiehať bude od 23. septembra do 1.novembra 2020. V našej farnosti sa môžete zapojiť pred Nemocnicou Ružinov, vždy v utorok od 7:30. Viac informácií na výveske. 

- Otvárame nové obdobie prípravy k prijatiu svätého prijímania pre deti zo štátnych škôl z Ružinova. Prihlášky, ktoré nájdete v sakristii odovzdajte vo Farskej kancelárii v úradných hodinách do piatka 25.9. Prihlásiť sa môžu aj dospelí, ktorí chcú prijať krst, sväté prijímanie a birmovku taktiež vo Farskej kancelárii. 

- Na potreby kostola prispeli osobne tento týždeň Bohu známi darcovia sumami 15, 20 a 50 €.

- Zbierka pre Svätú zem, ktorá sa konala minulú nedeľu vyniesla 1242,95 EUR.

- Všetkým Vám vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň za vašu duchovnú a hmotnú štedrosť.

P. Peter Šaradin CM, farár

 

Rímskokatolícka cirkev Farnosť BRATISLAVA-PRIEVOZ

Číslo účtu VÚB                 IBAN 1: SK72 0200 0000 0000 0833 7062

Číslo účtu Prima banka     IBAN 2: SK54 3100 0000 0040 0092 6100

Prosba o finančný príspevok

Prosíme Vás o milodary na opravu kostola, dokončenie detského farského ihriska a činnosti v duchu charizmy vincentskej rodiny.  

© 2011 Rímskokatolícka cirkev Farnosť Bratislava-Prievoz v Ružinove www.fara-ruzinov.sk | Kontakt | Drupal