Farské oznamy 

OZNAMY NA TRIDSIATU DRUHÚ NEDEĽU CEZ ROK

11. - 18. novembra 2018- LITURGICKÝ KALENDÁR:

 

 

Pondelok:

Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka - spomienka

 

 

Štvrtok:

Sv. Alberta Veľkého, biskupa a učiteľa Cirkvi – ľubovoľná spomienka

 

 

Piatok:

Sv. Margity Škótskej, alebo sv. Gertrúdy, panny – ľubovoľné spomienky

 

 

Sobota:

Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky - spomienka

 

 

Nedeľa:

TRIDSIATA TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

 

 

 

 

Ú M Y S L Y   S V.  O M Š Í

Nedeľa:

8:00

Za dobrodincov

11.11.

9:30

Za obrátenie syna Martina

 

11:00

Za duchovnú obnovu farnosti

 

20:00

† rodičia Jozef a Hilda

Pondelok:

7:00

† Stacho

12.11.

18:00

† František, rodičia z oboch strán

Utorok:

7:00

† prarodičia Margita a Ondrej

13.11.

18:00

† rodičia Emil a Katarína, sestra Eva, starí rodičia

Streda:

7:00

† František, rodičia Aurélia a Ján a krstná mama Mária

14.11.

18:00

† darca a za zdravie a Božiu pomoc pre Vlastu

Štvrtok:

7:00

† Pavel Demeter, manželka Johanna a starí rodičia

15.11.

18:00

† rodičia Jozef a Alžbeta Mikloškovi

Piatok:

7:00

† rodičia a starí rodičia z oboch strán

16.11.

17:00

† manžel Karol

Sobota:

7:00

† rodičia Leopold a Žofia a syn Boris

17.11.

17:00

† syn Juraj Mikloško

Nedeľa:

8:00

† rodičia Augustín a Mária, Karol a Štefánia

18.11.

9:30

† rodičia Anna a Andrej a starí rodičia

 

11:00

Za duchovnú obnovu farnosti

 

20:00

† rodičia Karol a Mária

           

- Dnes je 32. nedeľa v Cezročnom období.

- Dnes, v nedeľu 11. 11. si pripomíname 100 rokov od ukončenia prvej svetovej vojny. Zvonenie kostolných zvonov nám v tento deň pripomína tieždôležitosť modlitby a úsilia o mier vo svete.

- Katechézy Neokatechumenátnej cesty pre dospelých a mládež  pokračujú v kaplnke kostola každý pondelok a štvrtok o 19.00 h.

- Naša farnosť a Divadlo Rozprávkovo pozývajú deti a ich rodičov na divadelno-filmové predstavenie s pesničkami Perníková chalúpka, ktoré bude dnes, v nedeľu o 10:45 h v sále Vincentínum. Vstupné je 5 €. Zľavnené rodinné vstupné pre 3 osoby je 12 €, pre 4 osoby 15 €.

- Nasledujúci týždeň (11.-18. 11.) sa v Cirkvi na celom Slovensku slávi ako Týždeň Cirkvi pre mládež. Pri tejto príležitosti pozývame všetkých veriacich k modlitbe za mladých a samotných mladých pozývame na viacero podujatí, o ktorých sa môžu dozvedieť na stránke www.mladezba.sk .

- Ďalšie stretnutie detí zo štátnych škôl, ktoré sa pripravujú na prijatie 1. sv. prijímania bude na budúcu sobotu 17. 11. o 10:00 h v Kostole sv. Vincenta. Prosímeaby s každým dieťaťom prišiel aspoň jeden z rodičov.

- Milá mládež a rodičia, chceli by sme vás pozvať na Katarínsku zábavu, ktorú organizuje ZMM (Združenie mariánskej mládeže). Bude sa konať v sobotu 24.11. o 18:30 v sále Vincentínum.

- Bratia a sestry, ako je známe aj z médií, kresťania v Pakistane zažívajú nárast prenasledovania za svoju kresťanskú vieru. Najnovším príkladom je kauza manželky a matky dvoch detí Asie Bibi, kresťanky väznenej a prenasledovanej za to, že vyznala vieru. Kresťania v Pakistane prosia o modlitbu. Vyprosujme im od Boha vytrvalosť vo viere, trpezlivosť v utrpení, posilu v rozhodnutí vyznávať Ježiša Krista a jeho evanjelium.

- Bližšie informácie o spomenutých podujatiach sú aj na výveske.

- Na potreby kostola prispeli v tomto týždni osobne Bohu známi darcovia sumami 10, 15, 20 a 100 €.

- V túto nedeľu sa koná dobročinná Svätomartinská zbierka. Tento rok ňou podporíme výstavbu spoločenskej miestnosti pre 240 ľudí v pastoračnom centre bl. Anny Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom.

- Všetkým vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň za vašu štedrosť.

 

P. Peter Šaradin CM, farár

Prosba o finančný príspevok

Prosíme Vás o milodary na opravu kostola, dokončenie detského farského ihriska a činnosti v duchu charizmy vincentskej rodiny.  

© 2011 Rímskokatolícka cirkev Farnosť Bratislava-Prievoz v Ružinove www.fara-ruzinov.sk | Kontakt | Drupal