AKTIVITy

S DEŤMI

 

 

AKTUÁLNE:

PREVÁDZKA KOSTOLA

 

 

AKO SLÁVIŤ SVÄTÚ

OMŠU PRI TELEvÍZII

Farské oznamyOZNAMY NA ŠTVRTÚ PÔSTNU NEDEĽU

22 - 29. marca 2020 - LITURGICKÝ KALENDÁR

 

Pondelok:

Sv. Turibius de Mogrovejo, biskup – ľubovoľná spomienka

Streda:

ZVESTOVANIE PÁNA - slávnosť

Nedeľa:

PIATA PÔSTNA NEDEĽA

 

Ú M Y S L Y   S V.  O M Š Í

Nedeľa:

8:00

Za zdravie a Božie požehnanie pre syna Petra

22.03.

9:30

† Anka Vojnárová

 

11:00

Za farníkov

 

20:00

† Petická Alena – zádušná

Pondelok:

7:00

† manžel Jozef a rod. z oboch strán

23.03.

18:00

† zomrelí  rod. Hangáčová

Utorok:

7:00

† Ľudovít, Juraj a Peter

24.03.

18:00

† rodičia Mária a Ján, Rudolf

Streda:

7:00

† Ján a rodičia z oboch strán

25.03.

18:00

† manželka Marta Hollá s rodičmi

Štvrtok:

7:00

† rodičia Jozef a Mária, sestra Eva a teta Margita

26.03.

18:00

† rodičia Antónia a Ján

Piatok:

7:00

† Andrej (synček) a mama Katarína Valovič

27.03.

17:00

Za Božiu pomoc v chorobe a obrátenie hriešnikov

Sobota:

7:00

† manžel Ferdinand

28.03.

17:00

† Jana

Nedeľa:

8:00

† manžel František, rodičia, bratia a švagor Karol

29.03.

9:30

† Marián

 

11:00

Za farníkov

 

20:00

Za zdravie a Božie požehnanie pre mamu

 

Konferencia biskupov Slovenska na  základe odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva i na základe stanoviska premiéra Igora Matoviča, povereného zostavením vlády, stanovujeme, aby sa verejné bohoslužby nekonali v katolíckych kostoloch až do 31. marca 2020.

Z tohto rozhodnutia vyplýva, že diecézni biskupi slovenských katolíckych diecéz dišpenzujú svojich veriacich v uvedenom období - od 10. marca 2020 do 31. marca 2020 - od účasti na nedeľnej svätej omši.

- Zápis do 1. ročníka Základnej školy na školský rok 2020/2021 sa bude konať v piatok 3.4.2020 od 14:00 do 18:00 a v sobotu 4.4.2020 od 8:00 do 12:00 v malej budove.

- V rámci 20-teho výročia posviacky nášho chrámu pripravujeme publikáciu. Staňte sa jej spolutvorcami. Pošlite nám vaše príspevky (spomienky, poďakovania, fotografie, listy...) súvisiace so životom v našej farnosti. Kontakt: fararuzinov@gmail.com.

- Na základe sprísnenia opatrení so šíriacim sa vírusom a pre Vašu ochranu,Kostol bude zatvorený. Sv. spoveď budeme vysluhovať len po dohode s kňazom a vo vážnej situácii. Prosíme, aby ste nás kontaktovali na č.t. 0908318754

- Vytvorili sme facebookovú stránku Farnosť Bratislava-Prievoz, na ktorej chceme od 1.4.2020 prenášať večerné sv. omše z nášho kostola. V prípade pozitívnych ohlasov, budeme prenášať aj Veľkonočné obrady. 

- Na našej webovej stránke www.fara-ruzinov.sk nájdete odkaz na katechézy, nápady a aktivity pre rodiny s malými deťmi, ktoré môžete realizovať počas pôstnych nedieľ. 

- Všetkým vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň za Vaše modlitby.

- Zároveň vyprosujeme veľa trpezlivosti, odolnosti, Boží pokoj a rozvahu počas týchto neľahkých dní.

                                                                                                 P. Peter Šaradin CM, farár

Prosba o finančný príspevok

Prosíme Vás o milodary na opravu kostola, dokončenie detského farského ihriska a činnosti v duchu charizmy vincentskej rodiny.  

© 2011 Rímskokatolícka cirkev Farnosť Bratislava-Prievoz v Ružinove www.fara-ruzinov.sk | Kontakt | Drupal