Loretánske litánie

Máj 2015

V Kostole Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Prievoze budú bývať Loretánske litánie...

Koncert populárnej hudby

Máj 2015

V stredu v DK Ružinov ... 

Služba lektorov 

rok 2015

Pozývame vás, milí veriaci, k čítaniu Božieho slova pri svätých omšiach. Kto je lektor?

Farské oznamyOZNAMY NA SIEDMU VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

17. – 24. mája 2015- LITURGICKÝ KALENDÁR

Pondelok:

Sv. Jána I, pápeža a mučeníka, ľubovoľná spomienka

Streda:

Sv. Bernardína Sienského, kňaza, ľubovoľná spomienka

Štvrtok:

Sv. Krištofa Magallanesa, kňaza a spoločníkov, mučeníkov, ľubovoľná spomienka

Piatok:

Sv. Rity z Kassie, rehoľníčky, ľubovoľná spomienka

Nedeľa:

NEDEĽA ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO

 

Ú M Y S L Y   S V.  O M Š Í

Nedeľa:

8.00

† milovaný otec Zoltán

17.05.

9.30

† rodičia Anna, Andrej a starí rodičia

 

11.00

Za duchovnú obnovu farnosti

 

20.00

† manžel Jozef Zechel

Pondelok:

7.00

† Dezider a rodina Rendeková

18.05.

18.00

† z rodiny Blatnickej z Bratislavy a Alekšiniec

Utorok:

7.00

† rodičia Eleonóra a Alojz Ďuriš a syn Alojz

19.05.

18.00

† mamička Margita a brat Tonko

Streda:

7.00

† Mária a rodina Molnárová, Halabrínová

20.05.

18.00

† rodičia Viliam a Mária a starí rodičia Mária a Ľudovít

Štvrtok:            

7.00

† Peter

21.05.

18.00

† Mária, Vilibald, Ján, Karol

Piatok:

7.00

Za Božiu pomoc pre Antona, Margitu, dcéru a jej deti

22.05.

17.00

Na úmysel darcu

Sobota:

7.00

Za Božie požehnanie pre Katarínu, syna Tomáša a dcéru Zuzanu

23.05.

17.00

† Jozef , rodičia a súrodenci

Nedeľa:

8.00

† Anna

24.05.

9.30

† manžel Eliáš a jeho rodičia, za † rodinu Vajašovu

 

11.00

Za duchovnú obnovu farnosti

 

20.00

Za Božie požehnanie a ochranu pre syna Martina

 

 - Dnes je siedma veľkonočná nedeľa.

- Dnes, v nedeľu17.5. pozývame na Farský deň, ktorý bude na farskom ihrisku od 15:00h. Začneme futbalom a pokračujeme kultúrno-súťažným programom. O 16.00 prídu oslíky a je objednaná zmrzlina. Pozývame rodičov s deťmi i každého, kto chce spoločenstvo cez šport, rozhovor alebo len tak si oddýchnuť. Ktorí môžete, prineste prosím drobné občerstvenie na spoločný stôl. Tešíme sa na vašu účasť.

- Základná umelecká škola sv. Cecílie Chlumeckého 10, pozýva všetkých na Koncert populárnej hudby, ktorý sa bude konať v stredu 20.5. o 17:00 v Malej sále DK Ružinov. Účinkovať budú žiaci hudobného a tanečného odboru z Ružinova.

- Letné kántrové dni sú na budúci týždeň v stredu, v piatok a v sobotu. Záväzný je iba jeden deň. Obsahom týchto kántrových dní sú prosby za jednotu kresťanov, alebo za duchovné povolania.

- Stretnutie birmovancov v 1. roku prípravy bude vo štvrtok 21. 5. o 18:00 h. Začneme sv. omšou a po nej sa presunieme do Hojdany.

- V sobotu 23. mája sa koná púť detí do Marianky po cestách z Rače a zo Stupavy. Sv. omšu o 14.30 hod. bude v Marianke sláviť otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Bližšie informácie sú na plagáte na výveske.

- Pri príležitosti slávnosti Zoslania Ducha Svätého sa budúci týždeň v Šaštíne uskutoční zvyčajná Turíčna púť. Začne sa v sobotu 23. mája večerom pre mladých. Hlavný program bude v nedeľu 24. mája - sv. omšu o 10.30 hod. v šaštínskej Bazilike bude sláviť otec arcibiskup. Na Turíčny pondelok 25. mája je pripravená púť seniorov a chorých. Podrobnejšie informácie nájdete na plagáte na výveske.

- Pozývame Vás na farský splav pod vedením P Jozefa Garaja CM. Termín 6.-7. júna, sobota-nedeľa. Základná cena je 13,50 €. Viac informácii je na výveske.

- Pozývame mladých zapojiť sa v dňoch 23.-31. mája do celoslovenského podujatia T3M – Týždeň modlitieb mladých za mladých, ktoré organizuje Rada pre mládež a univerzity KBS. Do modlitbovej kampane sa dá zapojiť osobnou modlitbou, modlitbovým stretnutím (adorácia, spoločný ruženec, chvály...), prípadne inými vlastnými nápadmi.

- V Kostole Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Prievoze bývajú Loretánske litánie v priebehu mesiaca mája od pondelka do piatku o 17:30 h a v nedeľu o 16:45 h.

- Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do Charitatívneho bazárika, ktorý organizovala Bratislava za život.

- Dnes je zbierka na katolícke masmédiá.

- Zbierka na rekonštrukciu chodníka a poškodených obrubníkov vyniesla 805,35 €. Pán Boh vás odmeň.

 

P. Peter Šaradin CM, farár

Prosba o finančný príspevok

Prosíme Vás o milodary na opravu kostola, dokončenie detského farského ihriska a činnosti v duchu charizmy vincentskej rodiny.  

© 2011 Rímskokatolícka cirkev Farnosť Bratislava-Prievoz v Ružinove www.fara-ruzinov.sk | Kontakt | Drupal