23.4. Nedeľa Božieho milosrdenstva

Možnosť získať odpustky po každej svätej omši...

Pobožnosť fatimskej soboty 6.5.2017 po rannej sv. omši

v Kostole sv. Vincenta

Naša farnosť podporuje iniciatívu

9 mesiacov za život 

Pridajte sa k nám na miestach modlitby...

Farské oznamy 

 

OZNAMY NA DRUHÚ VEĽKONOČNÚ NEDEĽU    

23. – 30. apríla 2017

Liturgický kalendár:

 

 

 

 

Pondelok:

Sv. Juraja, mučeníka, alebo sv. Fidéla zo Sigmaringenu, kňaza a mučeníka – ľubovoľné spomienky

 

 

Utorok:

Sv. Marka, evanjelistu - sviatok

 

 

Piatok:

Sv. Petra Chanela, kňaza a mučeníka, alebo sv. Ľudovíta Máriu Grignona z Montfortu, kňaza – ľubovoľné spomienky

 

 

Sobota:

Sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy - sviatok

 

 

Nedeľa:

TRETIA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

 

 

 

         
 


Ú M Y S L Y   S V.  O M Š Í

 


Nedeľa:

8:00

† rodičia Vojtech a Agneša

23.04.

9:30

Za rodinu

 

11:00

Za duchovnú obnovu farnosti

 

20:00

† manžel Melichar a rodičia

Pondelok:

7:00

† Ivan

24.04.

18:00

Za zdravie a Božie požehnanie pre Katarínu Morávkovú a rodinu

Utorok:

7:00

† Sidónia

25.04.

18:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre Juraja a jeho rodinu

Streda:

7:00

† brat Ján

26.04.

18:00

† manžel Juraj

Štvrtok:

7:00

† Jaroslav a bratia

27.04.

18:00

† Milan Porubský

Piatok:

7:00

† rodičia Peter a Izabela a Ján a Margita

28.04.

17:00

† manžel Jozef a rodičia z oboch strán

Sobota:

7:00

Za dar viery pre rodinu

29.04.

17:00

† Jozef, rodičia a súrodenci

Nedeľa:

8:00

† rodičia Ján a Eva a brat Róbert

30.04.

9:30

† rodičia František a Anna

 

11:00

Za duchovnú obnovu farnosti

 

20:00

† rodičia Anna a Jozef a dcéra Martinka

 

 

 

 


- Dnes je Druhá veľkonočná nedeľa –Nedeľa Božieho milosrdenstva. Končí sa veľkonočná oktáva a zajtra pokračuje  Veľkonočné obdobie.

- Každý, kto si dnes pri verejnom vystavení obrazu Božieho milosrdenstva v kostole alebo v kaplnke nábožne uctí tento obraz a splní predpísané podmienky na získanie úplných odpustkov a pridá k tomu nábožný vzdych vzývajúci Božie milosrdenstvo (napr. Milosrdný Ježišu dôverujem v Teba) môže získať úplné odpustky pre seba alebo pre duše v očistci.

- Hudobná a tanečná fakulta vás pozýva na Bakalársky koncert dnes, v nedeľu o 17:00 v Kostole sv. Vincenta. Účinkujú Monika Lukáčová, dva spevácke zbory a ďalší. Výťažok z dobrovoľného vstupného bude použitý pre potreby farnosti. Viac informácii je na výveske.

- Základná umelecká škola sv. Cecílie, vás srdečne pozýva na Veľkonočný koncert, ktorý sa uskutoční v stredu 26. apríla o 17:00 h v koncertnej sieni Pálffyho paláca na Zámockej ul. 47. Účinkovať budú žiaci, ktorí reprezentovali školu na celoslovenských súťažiach, ale aj rôzne komorné zoskupenia a orchester ZUŠ.

- Vo štvrtok 27. apríla po večernej svätej omši o 19.00 hod. bude v hale pod kostolom Márie Pomocnice kresťanov u saleziánov na Miletičovej ulici prvá prednáška o exhortácii sv. otca Františka Amoris Laetitia o manželstve a rodine, spojená s diskusiou. Začína tak séria zaujímavých stretnutí, vždy vo štvrtok, na ktoré vás všetkých srdečne pozývame. Viesť ich bude don Marián Valábek SDB.

- Pripomíname všetkým mladým pozvanie na Cliptime - arcidiecézne stretnutie mladých s názvom S Tebou vo Svätom Jure 12.-14. mája. Zvýhodnená registrácia trvá do 25. apríla.  Pozývame zaregistrovať sa čím skôr. Všetky informácie o téme, prednáškach, hosťoch a účinkujúcich nájdete na stránke cliptime.sk.

- Na potreby kostola a na opravy prispeli v tomto týždni osobne Bohu známi darcovia sumami 20, 2x50 a 180 €.

- Všetkým vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

 

P. Peter Šaradin, CM, farár

 

Prosba o finančný príspevok

Prosíme Vás o milodary na opravu kostola, dokončenie detského farského ihriska a činnosti v duchu charizmy vincentskej rodiny.  

© 2011 Rímskokatolícka cirkev Farnosť Bratislava-Prievoz v Ružinove www.fara-ruzinov.sk | Kontakt | Drupal