Farské oznamy 

OZNAMY NA DVADSIATU ôSMU NEDEĽU CEZ ROK

14. - 21. októbra 2018- LITURGICKÝ KALENDÁR:

 

Pondelok:

Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi – spomienka

 

 

Utorok:

Sv. Hedvigy, rehoľníčky, alebo sv. Margity Márie Alacoque, panny– ľubovoľné spomienky

 

 

Streda:

Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka - spomienka

 

 

Štvrtok:

Sv. Lukáša, evanjelistu - sviatok

 

 

Piatok:

Sv. Jána de Brébeuf a Izáka Jogues, kňazov, a ich spoločníkov, mučeníkov, alebo sv. Pavla z kríža, kňaza – ľubovoľné spomienky

 

 

Nedeľa:

DVADSIATA DEVIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

Ú M Y S L Y   S V.  O M Š Í

Nedeľa:

8:00

Za dobrodincov

14.10.

9:30

† Mária, rodičia a súrodenci

 

11:00

Za duchovnú obnovu farnosti

 

20:00

† Mária, rodina Molnárova, Halabínova, manželia Dezider a Mária, rodina Rendekova

Pondelok:

7:00

† manžel Otokar, rodičia z oboch strán, Ľudovít a Anna

15.10.

18:00

† Albert

Utorok:

7:00

† rodičia Milan a Mária, Irena

16.10.

18:00

Za starých a krstných rodičov Štefana a Kataríny

Streda:

7:00

† rodičia Jozef a Amália

17.10.

18:00

† sestra Marta, brat Vladimír, rodičia a starí rodičia

Štvrtok:

7:00

† František a otec

18.10.

18:00

† Alexander, Karola a Štefan

Piatok:

7:00

Za nezvestného syna Petra

19.10.

17:00

† Jolanka Cibulová

Sobota:

7:00

† Agnesa a Zoltán Fogdovi

20.10.

17:00

† Jozef a rodičia z oboch strán

Nedeľa:

8:00

† rodina Ondruškova, ich deti Lýdia a Miroslav a rodičia Pavel a Mária

21.10.

9:30

† manžel Ladislav a rodičia Vincent a Helena

 

11:00

Za duchovnú obnovu farnosti

 

20:00

† Peter, Kvetoslava a Víťazoslav

 

           

- Dnes je 28. nedeľa v Cezročnom období.

- Prvé stretnutie birmovancov v prvom roku prípravy, ktoré vedie P. Dominik Pavol CM bude vo štvrtok 18.10. Začneme sv. omšou o 18:00 h a potom sa presunieme do priestorov pod kostolom.

- Pozývame vás na modlitbu posvätného ruženca na svätú omšu, ktorou sa pripájame k iniciatíve detí zo 70 krajín sveta, ktoré budú prosiť o pokoj a jednotu vo svete vo štvrtok 18. 10. o 9:00 h do Kaplnky P. M. Zázračnej medaily v Kostole sv. Vincenta. Ak nebudete môcť prísť osobne a budete mať možnosť, môžete sa pomodliť svätý ruženec (5 desiatkov radostného) na tento úmysel aj na inom čase a mieste. Viac informácii je aj na webovej stránke www.miliondeti.sk .

- V pondelok 22. 10. sa začínajú v našej farnosti katechézy Neokatechumenátnej cesty. Pozývame dospelých a mládež, všetkých, ktorí hľadajú odpovede na ťažkosti, chcú nájsť silu a radosť z Boha, chcú obnoviť alebo prehĺbiť vieru alebo hľadajú  spoločenstvo. Katechézy budú bývať v pondelok a vo štvrtok v kaplnke Kostola sv. Vincenta po večernej sv. omši o 19.00 h.

- Dovoľujeme si Vás informovať o termíne začatia prípravy dospelých na prijatie sviatostí krstu a birmovania. Prípravy budú prebiehať každú stredu od 17:45 - 18:45 h v malej zasadačke na prízemí Kostola sv. Vincenta. Prvé stretnutie sa uskutoční 24. 10. o 17:45 h.

- Milá mládež a rodičia, pozývame vás na Katarínsku zábavu, ktorú organizuje ZMM (Združenie mariánskej mládeže). Bude sa konať v sobotu 24. 11. o 18:30 h v sále Vincentínum. Pozvaní ste všetci, ktorí máte nad 12 rokov (vrátane všetkých šiestakov), a aj rodičia! Môžete sa tešiť na živú kapelu a program, ktorý prichystali vaši animátori. Lístky si môžete zakúpiť v predajni pod Kostolom sv. Vincenta v predpredaji za symbolické 1€ alebo na mieste za 3€.

- Bližšie informácie o spomenutých podujatiach sú na aj výveske.

- Na potreby kostola prispeli v tomto týždni osobne Bohu známi darcovia sumami 5 a 30 €.

- Budúca nedeľa je misijná. Po svätých omšiach bude celonárodná zbierka na misie. Zvlášť bude obetovaná farnostiam v Etiópii, ktoré sú skúšané chudobou.

- Všetkým vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň za vašu štedrosť.

 

P. Peter Šaradin CM, farár

Prosba o finančný príspevok

Prosíme Vás o milodary na opravu kostola, dokončenie detského farského ihriska a činnosti v duchu charizmy vincentskej rodiny.  

© 2011 Rímskokatolícka cirkev Farnosť Bratislava-Prievoz v Ružinove www.fara-ruzinov.sk | Kontakt | Drupal