SVÄTÉ OMŠE

ONLINE

 

USMERNENIA

K SLÁVENIU

BOHOSLUŽIEB

 

STANOVISKO

Mons. STANISLAVA ZVOLENSKÉHO

Farské oznamyOZNAMY NA TRIDSIATU NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

25. októbra – 1. novembra 2020 - LITURGICKÝ KALENDÁR

 

 

 

 

Streda:

Sv. Šimona a Júdu, apoštolov - sviatok

Nedeľa:

NEDEĽA VŠETKÝCH SVÄTÝCH - slávnosť

 

 

Ú M Y S L Y   S V Ä T Ý C H   O M Š Í:

Nedeľa:

8:00

† František a Eva, František a Helena a ich dcéra Eva

25.10.

9:30

† za nenarodené dieťa

 

11:00

Za duchovnú obnovu farnosti

 

20:00

† manžel Viliam a jeho rodičia

Pondelok:

7:00

† manžel Ernest a rodičia z oboch strán

26.10.

18:00

† rod. Štefeková Eduard, Mária, Eduard, † rod. Barjiová Daniela, Róbert, Simona, Tibor

Utorok:

7:00

† manželka Margita a jej rodičia

27.10.

18:00

† sestra Marta, brat Vladimír, rodičia a starí rodičia

Streda:

7:00

† Ladislav a Magdaléna

28.10.

18:00

† bratia Jozef, Michal a Ján, † sestry Anna, Katarína a rodičia

Štvrtok:

7:00

† Jozef, Július, Karol, Vladimír, Karol

29.10.

18:00

† manžel Ladislav a otec Ján, a za Božiu pomoc a posilu na duši i na tele pre mamu Etelku

Piatok:

7:00

† Oľga Tibenská

30.10.

17:00

† starí rodičia Helena a Jozef

Sobota:

7:00

† otec Michal

31.10.

17:00

Za požehnanie manželstva

Nedeľa:

8:00

Za Božiu pomoc pre členov posvätného ruženca

01.11.

9:30

† rodičia Imrich a Margaréta a Božiu pomoc pre ich deti s rodinami

 

11:00

Za duchovnú obnovu farnosti

 

20:00

† Karol

- Na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky z 22. októbra 2020, ktoré obmedzuje slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 24. októbra 2020 do 1. novembra 2020, a na základe usmernenia KBS, je zakázané verejné slávenie bohoslužieb. Výnimku z obmedzenia má však aj naďalej pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva a krst. Tieto obrady sa môžu verejne sláviť podľa doteraz platných pravidiel.

- Úplné odpustky pre zomrelých veriacich bude možné tento rok kvôli pandémii koronavírusu získať celý november. Vyplýva to z dekrétu Apoštolskej penitenciárie, ktorý vychádza v ústrety aj žiadosti slovenských biskupov.

- Upozorňujeme, že predajňa Sv. Vincenta bude otvorená v rovnakom čase ako farský úrad, v pracovné dni od 15:00 do 17:00.

- Taktiež ponúkame možnosť zakúpenia duchovnej literatúry a tlačovín v predsieni kostola

- Pripomíname, že Sväté omše vysielame online v pondelok až štvrtok o 18:00, piatok a sobotu o 17:00 a v nedeľu 9:30 prostredníctvom kanálu YouTube Farnosť Bratislava Prievoz.

- Na potreby kostola prispel osobne tento týždeň Bohu známy darca sumou 10 €.

- Všetkým Vám vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň za vašu duchovnú a hmotnú štedrosť.

P. Peter Šaradin CM, farár

 

Rímskokatolícka cirkev Farnosť BRATISLAVA-PRIEVOZ

Číslo účtu VÚB                 IBAN 1: SK72 0200 0000 0000 0833 7062

Číslo účtu Prima banka     IBAN 2: SK54 3100 0000 0040 0092 6100

Prosba o finančný príspevok

Prosíme Vás o milodary na opravu kostola, dokončenie detského farského ihriska a činnosti v duchu charizmy vincentskej rodiny.  

© 2011 Rímskokatolícka cirkev Farnosť Bratislava-Prievoz v Ružinove www.fara-ruzinov.sk | Kontakt | Drupal