AKTUÁLNE
OPATRENIA

 

DARUJTE 2 %

 

MODLITBA
ZA SLOVENSKO

Farské oznamyOZNAMY NA ŠTVRTÚ PÔSTNU NEDEĽU – NEDEĽA RADOSTI

19. – 26. marca 2023 - LITURGICKÝ KALENDÁR

 

Pondelok:

SV. JOZEFA, ŽENÍCHA PANNY MÁRIE – Slávnosť

Štvrtok:

Sv. Turibia de Mongrovejo, biskupa – spomienka

Sobota:

ZVESTOVANIE PÁNA – Slávnosť

Nedeľa:

PIATA PÔSTNA NEDEĽA

Ú M Y S L Y   S V.  O M Š Í

Nedeľa:

8:00

† Emanuel, Mária, Anna, Štefán a starí rodičia

19.03.

9:30

Za požehnanie pre rodinu Malú

  

11:00

Za duchovnú obnovu farnosti

 

20:00

Poďakovanie a prosba za Gabrielu

Pondelok:

7:00

† otec Jozef a ujo Imrich

20.03.

18:00

† rodičia a starí rodičia z oboch strán

Utorok:

7:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre Hyacintu.

21.03.

18:00

Za † rodičov Helenu a Eugena a brata Jelenčíka

Streda:

7:00

† Mária a Teodor a ich rodičia a st. rodičia z oboch strán

22.03.

18:00

Požehnanie pre Gabiku a Emila, deti a mamu Julianu

Štvrtok:

7:00

Za uzdravenie a Božiu pomoc pre Róbert Rycha

23.03.

18:00

Za † rodičov Tóthových a Latákových i ostatných členov rodiny.

Piatok:

7:00

† tety Valéria, Terézia a Marata

24.03.

18:00

Za zdravie a Božie požehnanie pre Ivetu

Sobota:

7:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Bilíkovú

25.03.

17:00

† otec František, brat Vavrinec s manželkou a ich rodičov

Nedeľa:

8:00

† Jozef, Anna, Jozef, Imrich, Oľga

26.03.

9:30

† otec Kamil a rodina

 

11:00

Za duchovnú obnovu farnosti

 

20:00

† Mária, Anna, súrodenci a rodičia

       

 

- Základná umelecká škola sv. Cecílie pri príležitosti 25. výročia založenia školy pozýva na najbližšie podujatia v Kostole sv. Vincenta de Paul : Krížová cesta v piatok 24. marca 2023 pozor už o 17.00,  Poklona svätému krížu v utorok 28. marca pozor tiež už o 17.00. Predstaví sa vám Komorný orchester ZUŠ sv. Cecílie, žiaci sláčikového oddelenia, dychových a klávesových nástrojov, Detský spevácky zbor, Spevácky zbor TEMPUS a žiaci literárno- dramatického odboru. Srdečne pozývame všetkých.

- Aj túto sobotu o 12.00 bude krížová cesta v Marianke. Doprava je individuálna.

- V stredu 22. 3. 2023 vás pozývame na púť so sv. Jozefom na Kalváriu. Začneme v Kostole sv Vincenta de Paul o 10:00 hod. slávením sv. omše a krížovou cestou. Potom budeme pokračovať v kaplnke krátkou pobožnosťou k sv. Jozefovi. Doprava je individuálna.

- Pozývame všetkých miništrantov na stretnutie, ktoré sa uskutoční v sobotu 25.3. so začiatkom o 14:00 v sále Vincentinum na prízemí kostola.

- 25. marca uplynie 35 rokov od Sviečkovej manifestácie. Organizátori pozývajú na sv. omšu v piatok, 24.marca o 18:00 v kostole Jezuitov, hlavný celebrant vladyka Peter Rusnák. Po sv. omši bude sviečkový sprievod a program pri Pamätníku na námestí Eugena Suchoňa. V sobotu popoludní sa koná skautská mestská hra pre deti, mládež a rodiny. O 16:00 bude pri Pamätníku slávnostné verejné zhromaždenie. Bližšie informácie aj o ďalších podujatiach na www.svieckovamanifestacia.sk .

- V noci z 25.na 26.marca (zo soboty na nedeľu) sa mení čas . O 02. hodine stredoeurópskeho času posúvame hodiny na 03. hodinu letného času .

- Na budúcu nedeľu sa uskutoční zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom. Výnos zo zbierky bude použitý na pomoc našim bratom a sestrám v núdzi, ktorí žijú v krajinách Blízkeho východu. Vďaka za každú finančnú podporu ako aj za modlitby za prenasledovaných bratov a sestry. Viac informácii k zbierke a informácie o zrealizovaných projektoch nájdete na stránke www.utecenci.kbs.sk .

- Na potreby kostola prispeli v tomto týždni osobne Bohu známi darcovia sumami 20 a 30€.   

- Všetkým vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň za vašu duchovnú a hmotnú štedrosť.

P. Peter Šaradin, CM, farár

Prosba o finančný príspevok

Prosíme Vás o milodary na opravu kostola, dokončenie detského farského ihriska a činnosti v duchu charizmy vincentskej rodiny.  

© 2011 Rímskokatolícka cirkev Farnosť Bratislava-Prievoz v Ružinove www.fara-ruzinov.sk | Kontakt | Drupal