Farské oznamyOZNAMY NA PäTNÁSTU NEDEĽU CEZ ROK

4. - 21. júla 2019 

 

LITURGICKÝ KALENDÁR:

 

 

Pondelok:

Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi – spomienka

 

 

Utorok:

Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej – ľubovoľná spomienka

 

 

Streda:

Sv. Andreja Svorada a Benedikta, pustovníkov - spomienka

 

 

Sobota:

Sv. Apolinára, biskupa a mučeníka – ľubovoľná spomienka

 

 

Nedeľa:

ŠESTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

 

 

 

 

Ú M Y S L Y   S V.  O M Š Í

Nedeľa:

8:00

Za dobrodincov

14.07.

9:30

Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Andrey a Mira

 

11:00

Za duchovnú obnovu farnosti

 

20:00

† Viera

Pondelok:

7:00

† Mária a Gabriel

15.07.

18:00

† Anton Franko

Utorok:

7:00

† Margita

16.07.

18:00

† syn Ivan a manžel Milan

Streda:

7:00

† rodičia Štefan a Rozália

17.07.

18:00

† Eleonóra

Štvrtok:

7:00

Za uzdravenie Evy

18.07.

18:00

† mama Mária, svokor Alexander a ostatí z rodiny

Piatok:

7:00

† rodičia Jozef a Vincencia

19.07.

17:00

† Tomáš, Karolína a Pavol

Sobota:

7:00

† Peter a Pavel

20.07.

17:00

† Mária a Slávka

Nedeľa:

8:00

† rodičia Anna a Bohumíra

21.07.

9:30

† Anna

 

11:00

Za duchovnú obnovu farnosti

 

20:00

† rodičia a starí rodičia

 

                 

- Dnes slávime Pätnástu nedeľu v Cezročnom období.

- Počas prvých dvoch júlových týždňov sa v našej farnosti uskutočnil Vincentínsky denný tábor
s témou Blahoslavenstvá. Na obidvoch turnusoch sa vystriedalo takmer 100 detí a 30 animátorov – slúžiacich deťom bez nároku na finančnú odmenu.  Bez Božieho požehnania, ochoty slúžiť a bez modlitby či dobroty a žičlivosti mnohých z vás, by náš tábor nemohol existovať. Preto vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň všetkým animátorom i ostatným dobrodincom nášho tábora, a to hmotným i duchovným. Seminaristi Misijnej spoločnosti a pán farár P. Šaradin.

- Pripomíname, že na budúcu sobotu 20. 7. o 14:30 h sa v Bratislave pred Katedrálou sv. Martina
na Rudnayovom námestí začne akcia s názvom Hrdí na rodinu. Ide o 8. ročník živej reťaze ľudí
v červených tričkách, ktorí chcú verejne a radostne ukázať, že rodina je úžasná a výnimočná, lebo deti sú naša budúcnosť. Pozývame všetkých na toto podujatie, najmä však celé rodiny s deťmi. Bližšie informácie sú aj na webstránke hrdinarodinu.sk

- Na potreby kostola prispeli v tomto týždni osobne Bohu známi darcovia sumami 5 a 20 €.

- Všetkým vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň za vašu štedrosť.

 

P. Peter Šaradin CM, farár

 

 

 

 

Prosba o finančný príspevok

Prosíme Vás o milodary na opravu kostola, dokončenie detského farského ihriska a činnosti v duchu charizmy vincentskej rodiny.  

© 2011 Rímskokatolícka cirkev Farnosť Bratislava-Prievoz v Ružinove www.fara-ruzinov.sk | Kontakt | Drupal