Putovanie relikvií

sv. Vincenta

 

 

Farské oznamyOZNAMY NA DVADSIATU ôSMU NEDEĽU CEZ ROK

13. - 20. októbra 2019 

 

LITURGICKÝ KALENDÁR:

 

 

Pondelok:

Sv. Kalixta I., pápeža a mučeníka – ľubovoľná spomienka

 

 

Utorok:

Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi - spomienka

 

 

Streda:

Sv. Hedvigy, rehoľníčky, alebo sv. Margity Márie Alacoque, panny, alebo sv. Gála, kňaza – ľubovoľné spomienky

 

 

Štvrtok:

Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka - spomienka

 

 

Piatok:

SV. LUKÁŠA, EVANJELISTU - sviatok

 

 

Sobota:

Sv. Jána de Brébeuf a Izáka Jogues, kňazov a ich spoločníkov, mučeníkov, alebo sv. Pavla z kríža, kňaza – ľubovoľné spomienky

 

 

Nedeľa:

DVADSIATA DEVIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – MISIJNÁ NEDEĽA

 

 

Ú M Y S L Y   S V.  O M Š Í

Nedeľa:

8:00

Za dobrodincov kostola

13.10.

9:30

† manžel Ladislav a † rodičia Vincent a Helena

 

11:00

Za duchovnú obnovu farnosti

 

20:00

† Helena Blažová, Ladislav Blažo, Dušan a Ladislav

Pondelok:

7:00

† starí a krstní rodičia z oboch strán

14.10.

18:00

† manžel Albert

Utorok:

7:00

† rodičia z oboch strán

15.10

18:00

† Michal, Magdaléna a Mária

Streda:

7:00

Za Božiu pomoc pre členov o. z. Korál pri organizovaní duchovných cvičení a v osobnom živote

16.10.

18:00

Za zdravie a Božie požehnanie pre Ingridu

Štvrtok:

7:00

Za Božie požehnanie a ochranu Panny Márie pre dcéru Katku počas jej štúdia a pre syna Jakuba počas jeho pobytu v zahraničí

17.10.

18:00

† rodina Jána Kormančíka, rodičia a súrodenci

Piatok:

7:00

† babka Anna a strýko Ján

18.10.

17:00

† Ivan a vnuk Janko

Sobota:

7:00

† František

19.10.

17:00

† rodina Kapusniakova

Nedeľa:

8:00

† Terézia a Jozef

20.10.

9:30

† Mária, súrodenci a rodičia

 

11:00

Za duchovnú obnovu farnosti

 

20:00

† rodičia Koloman a Mária

 

           

- Dnes slávimeDvadsiatu ôsmu nedeľu v cezročnom období.

- Mládež našej farnosti znovu po prázdninách rozbieha "vysokoškolské stretká". Ak by si sa chcel/ chcela pridať, tešíme sa na teba. Bližšie informácie u P. Jána Jančeka CM (facebook, janojancek@gmail.com). 

- Občianske združenie Fórum života aj tento rok v čase Pamiatky zosnulých organizuje pravidelnú zbierku pod názvom Sviečka za nenarodené deti. Kúpou sviečky podporíte projekty v ktorých pomáhajú najmä ženám - ktoré zažili spontánny potrat alebo ženám, ktoré sú zasiahnuté umelým potratom, resp. zvažujú potrat pred prijatím dieťaťa. V roku 2018 bolo na Slovensku evidovaných viac ako 15-tisíc potratov. Umelých potratov bolo vykonaných 7350 a takmer 8-tisíc žien prežilo v minulom roku spontánny potrat. Sviečky si môžete zakúpiť po svätých omšiach dnes vzadu v kostole. Malá sviečka stojí 1 €, veľká v skle 4 €. Fórum života a ženy v núdzi vám ďakujú za podporu.

- Budúca nedeľa je misijná. Po svätých omšiach bude celosvetová zbierka na misie. Na Slovensku bude zvlášť obetovaná farnostiam v Rwande, ktoré sú skúšané genocídou a chudobou. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.

- Kňazský seminár sv. Cyrila a Metoda v Bratislave vás drahí miništranti a minfáci pozýva na Minfa deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční cez víkend, v termíne 30. 11. až 1. 12. Registrácia začína v sobotu od 9:00 do 10:30 h v budove kňazského seminára. Poplatok na jednu osobu je 5 €. Predbežná online registrácia bude umožnená od 5. 11. na našej facebook stránke: minfa, ako aj na webovej stránke kscm.sk. Rátame s každým miništrantom a srdečne Vás očakávame.

- Viac informácii o podujatiach je aj na výveske.

- Na potreby kostola prispeli v tomto týždni osobne Bohu známi darcovia sumami 20, 50, 100 a 200 €.

- Všetkým vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň za vašu štedrosť.

 

P. Peter Šaradin CM, farár

 

 

 

 

Prosba o finančný príspevok

Prosíme Vás o milodary na opravu kostola, dokončenie detského farského ihriska a činnosti v duchu charizmy vincentskej rodiny.  

© 2011 Rímskokatolícka cirkev Farnosť Bratislava-Prievoz v Ružinove www.fara-ruzinov.sk | Kontakt | Drupal