PROSÍME O PODPORU PRI OBNOVE FARSKÉHO IHRISKA

Farské oznamy 

 

OZNAMY NA TRETIU PÔSTNU NEDEĽU  

19. - 26. marca 2017


Liturgický kalendár:

 

 

 

Pondelok:

SV. JOZEFA, ŽENÍCHA PANNY MÁRIE - slávnosť

Sobota:

ZVESTOVANIE PÁNA - slávnosť

Nedeľa:

ŠTVRTÁ pôstna nedeľa

 

 

 


Ú M Y S L Y   S V.  O M Š Í

 


Nedeľa:

8:00

Za Božiu pomoc a Ducha Svätého pre P. Jozefa Garaja

19.03.

9:30

† otec Jozef a manžel Jozef

 

11:00

Za duchovnú obnovu farnosti

 

20:00

† Mária a Vít a rodičia z oboch strán

Pondelok:

7:00

† rodičia a rodina

20.03.

18:00

† rodičia Štefan, Rozália a Helenka

Utorok:

7:00

Za žijúcich z rodiny Dolákových

21.03.

18:00

† rodičia Helena a Eugen Jelenčíkovi

Streda:

7:00

Za † z rodiny Dolákových

22.03.

18:00

Za Božiu pomoc pre Annu a jej rodinu

Štvrtok:

7:00

Za † starých rodičov z oboch strán

23.03.

18:00

† sestra Marta a starí rodičia Rudolf a Emília

Piatok:

7:00

Za žijúcich z rodiny Pomšárových

24.03.

17:00

† Eva, Mária, Drahomíra a Michal

Sobota:

7:00

Poďakovanie za Božiu pomoc

25.03.

17:00

† Helena

Nedeľa:

8:00

† Rafael a Mária, † Ján a Etela a † deti

26.03.

9:30

† Rozália

 

11:00

Za duchovnú obnovu farnosti

 

20:00

† Jozef a Anna, súrodenci a rodičia

 

 

 

 


- Dnes slávime tretiu pôstnu nedeľu.

- Dnes, v nedeľu v čase od 14:45 - 17:00 h sa vo farskom Kostole sv. Vincenta de Paul uskutoční modlitbové stretnutie Eucharistický plameň s obvyklým programom.

- Seminaristi Misijnej spoločnosti nás srdečne pozývajú na modlitbuvešpier dnes v nedeľu o 18:30 h v kaplnke Misijného domu (vchod od pizzerie).

- Ďalšou zastávkou nášho pôstneho „Putovania na Kalváriu s Kristom“ pod vedením P. Mariána Chovanca bude kostol minoritov (sv. Františka) v Karlovej Vsi, ktorý navštívime v stredu 22. 3. o 10:30 h.

- ZUŠ sv. Cecílie a Rímskokatolícka farnosť Bratislava-Prievoz vás srdečne pozývajú na Krížovú cestu s tématikou Kristovho utrpenia a 100. výročia zjavení Panny Márie vo Fatime.  Bude sa konať v piatok 24. 3. o 16:00 h v Kostole sv. Vincenta de Paul. Účinkujú žiaci a pedagógovia ZUŠ sv. Cecílie.

- 29. výročie Sviečkovej manifestácie si pripomenieme v piatok, 24. marca na sv. omši u Františkánov (Kostol zvestovania Pána) o 19:30 h. Hlavným celebrantom bude otec arcibiskup Zvolenský.

- Pri príležitosti príchodu  pápežskej nadácie ACN – Aid to the Church in Need (Kirche in Not) Vás srdečne pozývame na pontifikálnu svätú omšu v Dóme sv. Martina v Bratislave v sobotu dňa 25. 3. o 18.00 h., ktorú bude celebrovať bratislavskýarcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Vzácnym hosťom bude arcibiskup melchitskej gréckokatolíckej cirkvi, zo Sýrie Jean-Abdo Arbach. Stretnúť ho a vypočuť si jeho svedectvo môžete: v piatok, 24.3. po sv. omši o 17. 30 h u saleziánov na Mamateyovej ul. a v pondelok, 27. 3. o 19.45 h v UPC (Mlynská dolina).

- 25.marca odštartuje 2. ročník celoslovenskej iniciatívy 9 mesiacov za život, pričom od 1. marca beží aj celosvetová kampaň 40 dní za život. Cieľom je obhajovať najnevinnejšie ľudské bytosti - deti, ktoré boli počaté. Hoci často sa nespravodlivo rozhoduje o ich žití či nežití, sú na periférii spoločenského uvažovania. Kampaň poukazuje na zlý skutok umelého potratu, pripomína milosrdenstvo a ponúka nádej i pomoc deťom, ich rodičom a lekárom. Pri východe z kostola si môžete zobrať letáčik Fóra života a bielu stužku.

- V rámci iniciatívy 9 mesiacov za život pozývame spoločne sa pomodliť krížovú cestu za nenarodené deti na bratislavskú Kalváriu v sobotu 25. 3. o 9.00 h. Zraz na MHD zastávke Sokolská o 8:50 h. Plagát je na výveske.

- Na budúci týždeň sa v noci zo soboty 25. na nedeľu 26. marca mení čas. O 2. hodine na 3. hodinu letného času.

- Kto by mal záujem a ochotu darovať svoje 2% dane pre diela Misijnej spoločnosti, môže tak učiniť pomocou tlačiva, ktoré sa nachádza na našej stránke www.vincentini.sk pod záložkou 2%, alebo v predsieni kostola.

- Na kostol a opravy prispeli osobne v tomto týždni Bohu známi darcovia sumami 10, 50 a 100 €. Všetkým vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

 

P. Peter Šaradin, CM, farár

 

Prosba o finančný príspevok

Prosíme Vás o milodary na opravu kostola, dokončenie detského farského ihriska a činnosti v duchu charizmy vincentskej rodiny.  

© 2011 Rímskokatolícka cirkev Farnosť Bratislava-Prievoz v Ružinove www.fara-ruzinov.sk | Kontakt | Drupal