Farské oznamy 

OZNAMY NA DEVATNÁSTU NEDEĽU CEZ ROK

12. - 19. augusta 2018- LITURGICKÝ KALENDÁR:

 

Pondelok:

Sv. Ponciána, pápeža a Hipolyta, kňaza, mučeníkov

 

 

Utorok:

Sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka

 

 

Streda:

NANEBOVZATIE PANNY MÁRIE – slávnosť, prikázaný sviatok

 

 

Štvrtok:

Sv. Štefana Uhorského, ľubovoľná spomienka

 

 

Sobota:

Sv. Heleny - ľubovoľná spomienka

 

 

Nedeľa:

DVADSIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

 

Ú M Y S L Y   S V.  O M Š Í

Nedeľa:

8:00

Za dobrodincov

12.08.

9:30

† rodičia Adam a Mária

 

11:00

Za duchovnú obnovu farnosti

 

20:00

† Mária Bugárová, Martin s celou rodinou, Václav s celou rodinou

Pondelok:

7:00

† Emília a Anton, Milan, Helena, Štefan a Mária, Štefan, Eva

13.08.

18:00

† otec Jaroslav a jeho rodičia, Milan, Arnold

Utorok:

7:00

† Emil a Eugénia

14.08.

18:00

† Gabriela Vagačová

Streda:

7:00

† Anna a Pavol

15.08.

18:00

Za duchovnú obnovu farnosti

 

20:00

† Františka

Štvrtok:

7:00

† mama Margita a brat Tonko

16.08.

18:00

† Ivan a Mária, Marián, Štefan, Ján a Irena

Piatok:

7:00

Za Božiu pomoc pre pátra Vellu

17.08.

17:00

† rodina Zelinkova a Volentičova

Sobota:

7:00

† rodičia Július a Valéria

18.08.

17:00

† Helena a Rudolf, Svätopluk a Peter

Nedeľa:

8:00

† syn Martin

19.08.

9:30

† Margita a Rudolf, František a Johana a Mária

 

11:00

Za duchovnú obnovu farnosti

 

20:00

† Jozefína Minarovičová

 

           

- Dnes je Devätnásta nedeľa v Cezročnom období.

- V stredu 15. 8. je prikázaný sviatok – slávnosť Nanebovzatia Panny Márie. Sväté omše v Kostole sv. Vincenta budú o 7:00, 18:00 a 20:00 h. V Kostole Najsvätejšieho Srdca Ježišovho o 6:00 h a o 17:00 h v maďarskom jazyku.

- Na budúci víkend 18. - 19. 8. sa bude konať Duchovná obnova s P. Josephom Vadakkelom v areáli spomínaného kostola v Prievoze. Z toho dôvodu tam svätá omša v maďarskom jazyku v nedeľu 19. 8. o 9:30 nebude. Program je na plagáte na výveske.

- Spoločenstvo Život ako dar pripravuje 21. ročník cykloakcie Na bicykli za život.  Od 13. do 26. 8. navštívia 18 miest na trase Prešov - Viedeň. Pozývajú nás, aby sme sa s nimi spojili v modlitbe za záchranu nenarodených detí a v tichom svedectve o hodnote ľudského života od počatia. Zastávku v Bratislave budú mať v dňoch 23. a 24. augusta 2018.  Vo štvrtok sa zhromaždia na modlitbu pri dvoch centrách umelého oplodnenia v Ružinove a o 18:00 h prídu na sv. omšu do nášho Kostola sv. Vincenta. V piatok budú na sv. omši u františkánov o 9:00 h a následne navštívia ďalšie dve centrá umelého oplodnenia. Na výveske je plagát, kde si môžete všimnúť ich presný program.

- Predajňa sv. Vincenta oznamuje, že na budúci týždeň v dňoch 20. – 24. 8. bude zatvorená  z dôvodu čerpania dovolenky.

- Na potreby kostola prispeli v tomto týždni osobne Bohu známi darcovia sumami 5 a 10 €.

- Všetkým vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň za vašu štedrosť.

 

P. Peter Šaradin CM, farár

Prosba o finančný príspevok

Prosíme Vás o milodary na opravu kostola, dokončenie detského farského ihriska a činnosti v duchu charizmy vincentskej rodiny.  

© 2011 Rímskokatolícka cirkev Farnosť Bratislava-Prievoz v Ružinove www.fara-ruzinov.sk | Kontakt | Drupal