Farský ples 2015

December 2014

Srdečne pozývame. Prosíme čítajte ďalej.

Výstava žiackych prác 

Január 2015

Prebieha výstava prác žiakov Základnej umeleckej školy sv. Cecílie - výtvarného odboru. Dom Quo Vadis na Hurbanovom nám. v Bratislave. Vstupné dobrovoľné. Do 8.2.2015

Služba lektorov 

 Január 2015

Pozývame vás, milí veriaci, k čítaniu Božieho slova pri svätých omšiach.    

Farské oznamy 

 

 

 

Prosba o finančný príspevok

Prosíme Vás o milodary na opravu kostola, dokončenie detského farského ihriska a činnosti v duchu charizmy vincentskej rodiny.  

© 2011 Rímskokatolícka cirkev Farnosť Bratislava-Prievoz v Ružinove www.fara-ruzinov.sk | Kontakt | Drupal