Farské oznamy 

OZNAMY NA DVADSIATU ŠTVRTÚ NEDEĽU CEZ ROK

16. - 23. septembra 2018- LITURGICKÝ KALENDÁR:

 

Pondelok:

Sv. Róberta Bellarmína, biskupa a učiteľa Cirkvi – ľubovoľná spomienka

 

 

Streda:

Sv. Januára, biskupa a mučeníka – ľubovoľná spomienka

 

 

Štvrtok:

Sv. Ondreja Kima Taeonga, kňaza a Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, mučeníkov –spomienka

 

 

Piatok:

Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu, sviatok

 

 

Nedeľa:

DVADSIATA PIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

 

Ú M Y S L Y   S V.  O M Š Í

Nedeľa:

8:00

Za Božiu pomoc pre pátra Vellu

16.09.

9:30

† Paraskieva a Jozef

 

11:00

Za duchovnú obnovu farnosti

 

20:00

Za Božiu pomoc pre mamu a za babku

Pondelok:

7:00

† rodičia Rudolf a Ľudmila a krstná mama a babka

17.09.

18:00

† Irenka, Ondrej, Margita

Utorok:

7:00

† rodičia Margita a František a teta Františka

18.09.

18:00

† Ján a Mária, Pavol a Mária, Emília a Václav, Emil

Streda:

7:00

Za Božie požehnanie a dary Ducha svätého pre jubilujúcu Moniku

19.09.

18:00

† Ján

Štvrtok:

7:00

† rodičia Milan a Mária

20.09.

18:00

† syn Peter Kramár

Piatok:

7:00

† rodičia Štefan a Júlia a ich súrodenci

21.09.

17:00

† rodičia a sestra Danka

Sobota:

7:00

† rodičia Vilma a Jozef a † brat Jozef

22.09.

17:00

† Matej a Júlia, Jozef a Júlia

Nedeľa:

8:00

† rodičia, súrodenci a starí rodičia

23.09.

9:30

† manžel Milan, syn Ivan a rodičia z oboch strán

 

11:00

Za duchovnú obnovu farnosti

 

20:00

† rodičia Hívešovi a Aksamítovi

 

           

- Dnes je Dvadsiata štvrtá nedeľa v Cezročnom období.

- V stredu, piatok a v sobotu sú jesenné kántrové dni. Záväzný je iba jeden deň. Ich obsahom je poďakovanie za úrodu.

- Od stredy 19. 9. do sviatku sv. Vincenta 27. 9. sa začneme modliť novénu k tomuto patrónovi nášho kostola a z príležitosti blížiacich sa hodov, ktoré budú 30. 9. Túto novénu sa budeme modliť každý deň ráno po svätej omši a večer pred svätou omšou.

- Prvé stretnutie miništrantov, ktorí sa prihlásili na miništrantský kurz bude na budúcu sobotu 22. 9. v Kostole sv. Vincenta so začiatkom o 10:00 h.

- Pozývame vás na cyklopúť do Viedne na budúcu sobotu, dňa 22. 9. Cesta tam i naspäť vlakom.  Duchovný program púte bude u viedenských lazaristov. Cykloprogram naplníme potom okružnou jazdou po Viedni.

- Učiteľ Pavol Tománek, ktorý pôsobí aj na škole v našej farnosti,  oznamuje, že na budúcu sobotu 22. 9. o 15:00 h v Štefansdome vo Viedni bude vkladaním rúk viedenského arcibiskupa, kardinála Christofa Schönborna (Šenborna) vysvätený za diakona. Touto cestou pozýva všetkých na slávnostnú omšu spojenú s diakonskou vysviackou.

- Spoločenstvo Ladislava Hanusa aj v tomto akademickom roku otvára ročný formačno-akademický program určený pre študentov a mladých pracujúcich. Prihlasovanie je možné do 23. 9. Viac informácii o programe nájdete na www.slh.sk .

- Členovia Spolku Svätého Vojtecha, evidovaní na predajni Bratislava, si môžu vyzdvihnúť Pútnik Svätovojtešský, podielovú knihu a DVD s filmom v predajni SSV Bratislava.

- Bližšie informácie o spomenutých podujatiach sú na aj výveske.

- Na potreby kostola prispeli v tomto týždni osobne Bohu známi darcovia sumami 2x10, 15 a 50 €.

- Všetkým vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň za vašu štedrosť.

 

P. Peter Šaradin CM, farár

Prosba o finančný príspevok

Prosíme Vás o milodary na opravu kostola, dokončenie detského farského ihriska a činnosti v duchu charizmy vincentskej rodiny.  

© 2011 Rímskokatolícka cirkev Farnosť Bratislava-Prievoz v Ružinove www.fara-ruzinov.sk | Kontakt | Drupal