SVÄTÉ OMŠE

ONLINE

 

USMERNENIA

K SLÁVENIU

BOHOSLUŽIEB

 

AKO SLÁVIŤ SVÄTÚ

OMŠU PRI TELEvÍZII

Farské oznamy 

 

OZNAMY NA PÄTNÁSTU NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

12. – 19. júla 2020 - LITURGICKÝ KALENDÁR

Pondelok:

Sv. Henrich – ľubovoľná spomienka

Utorok:

Sv. Kamil de Lellis, kňaz – ľubovoľná spomienka 

Streda:

Sv. Bonaventúra, biskup a učiteľ Cirkvi –spomienka

Štvrtok:

Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej – ľubovoľná spomienka 

Piatok:

Sv. Andrej Svorad a Benedikt, pustovníci – spomienka 

Nedeľa:

ŠESTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

 

Ú M Y S L Y   S V.  O M Š Í

Nedeľa:

8:00

Za dobrodincov

12.07.

9:30

† Oľga Vičíková

 

11:00

Za duchovnú obnovu farnosti

 

20:00

† rodičia Emil a Katarína, brat Ľubomír

Pondelok:

7:00

† Júlia a František, František a Ján

13.07.

18:00

Poďakovanie za 30 rokov manželstva a prosba o Božie požehnanie do ďalších rokov

Utorok:

7:00

† Alojz, Mikuláš a Mária

14.07.

18:00

† matka Viera, ujo Ladislav, dedo Ferdinand, ujo Viliam, babka Marta

Streda:

7:00

Poďakovanie za narodenie syna

15.07.

18:00

Poďakovanie za dožitých 50 rokov života sestra Andrejka

Štvrtok:

7:00

Zdravie a Božie požehnanie pre vnučku Barborku

16.07.

18:00

Zdravie a Božiu pomoc pre brata Miloša a jeho rodinu

Piatok:

7:00

† Mária, Ján a Mirko, Edo a Štefánia

17.07.

17:00

† rodičia Vojtech a Juliana

Sobota:

7:00

† Anna

18.07.

17:00

† Mária Farkašová a Ľudovít Farkaš

Nedeľa:

8:00

Za obrátenie hriešnikov

19.07.

9:30

† Anna

 

11:00

Za duchovnú obnovu farnosti

 

20:00

† Magda a Antonín

 

 

- Na potreby kostola prispeli tento týždeň Bohu známi darcovia sumami 20, 50 a 100€.

- Na dverách do sakristie kostola sv. Vincenta de Paul si môžete pozrieť milodary, ktoré prišli na farský účet od 01.01.2020.

- Kto by mal záujem podporiť ľudí bez domova, v sakristii je možné zakúpiť lístky do nocľahárne Depaul v hodnote 1€.

- Všetkým vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň za vašu duchovnú a hmotnú štedrosť.

- Prajeme Vám požehnaný čas prázdnin a dovoleniek.

 

 

                                                                                                P. Peter Šaradin CM, farár

 

Rímskokatolícka cirkev Farnosť BRATISLAVA-PRIEVOZ

Číslo účtu VÚB                 IBAN 1: SK72 0200 0000 0000 0833 7062

Číslo účtu Prima banka     IBAN 2: SK54 3100 0000 0040 0092 6100

Prosba o finančný príspevok

Prosíme Vás o milodary na opravu kostola, dokončenie detského farského ihriska a činnosti v duchu charizmy vincentskej rodiny.  

© 2011 Rímskokatolícka cirkev Farnosť Bratislava-Prievoz v Ružinove www.fara-ruzinov.sk | Kontakt | Drupal