Farské oznamyOZNAMY NA ŠIESTU NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

17. - 24. februára 2019 

 

LITURGICKÝ KALENDÁR:

 

 

Pondelok:

Sv. Františka Régisa Cleta, kňaza a mučeníka – spomienka (vo Vincentskej rodine)

 

 

Štvrtok:

Sv. Petra Damianiho, biskupa a učiteľa Cirkvi – ľubovoľná spomienka

 

 

Piatok:

Katedra sv. Petra, apoštola - sviatok

 

 

Sobota:

Sv. Polykarpa, biskupa a mučeníka - spomienka

 

 

Nedeľa:

SIEDMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

 

 

 

 

Ú M Y S L Y   S V.  O M Š Í

Nedeľa:

8:00

† Kornel a rodičia z oboch strán

17.02.

9:30

Za zdravie a Božie požehnanie pri dožitých 80. rokoch života

 

11:00

Za duchovnú obnovu farnosti

 

20:00

Poďakovanie za prežité dni života a prosba o požehnanie a Božiu pomoc pre babku, dcéru a vnučku

Pondelok:

7:00

† Štefan

18.02.

18:00

† Celestína Gáliková

Utorok:

7:00

† Mária a Alojza

19.02.

18:00

† sestry Helena a Mária

Streda:

7:00

† svokrovci Piroška a Jozef

20.02.

18:00

† rodičia a súrodenci

Štvrtok:

7:00

Poďakovanie za 60 rokov manželstva

21.02.

18:00

Za tragicky zomrelých Jána a Martinu

Piatok:

7:00

† rodina Gašparová

22.02.

17:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Šedivú, Vozárovú a Kostkovú

Sobota:

7:00

† Lujza Floreková a Ondrej Florek

23.02.

17:00

† Mária Brychtová

Nedeľa:

8:00

† Július a Paulína, bratia a sestry

24.02.

9:30

Za zdravie a Božiu pomoc pre Márie

 

11:00

Za duchovnú obnovu farnosti

 

20:00

† Anna

 

                 

- Dnes slávime šiestu cezročnú nedeľu.

- Dnes, v nedeľu bude modlitbové stretnutie Eucharistický plameň od 15:00 do 17:00 h v Kostole sv. Vincenta

- V rámci Roku modlitieb za nové kňazské povolania v našej arcidiecéze bude každá utorková eucharistická adorácia v našom kostole obetovaná na tento úmysel.

- Na sviatok Katedry sv. Petra od poludnia štvrtku 21. 2. do polnoci piatku 22. 2. môže získať úplné odpustky za zvyčajných podmienok veriaci, ktorý navštívi katedrálny chrám a tam sa pomodlí Otčenáš a Verím v Boha. V naše arcidiecéze je to Dóm sv. Martina a Katedrála sv. Šebastiána v Krasňanoch.

- Ďakujeme organizátorom farského plesu a všetkým, ktorí sa ho zúčastnili.

- Bližšie informácie o spomenutých podujatiach sú aj na výveske v predsieni kostola.

- Na potreby kostola prispeli v tomto týždni osobne Bohu známi darcovia sumami 10 a 30 €.

- Všetkým vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň za vašu štedrosť.

 

P. Peter Šaradin CM, farár

Prosba o finančný príspevok

Prosíme Vás o milodary na opravu kostola, dokončenie detského farského ihriska a činnosti v duchu charizmy vincentskej rodiny.  

© 2011 Rímskokatolícka cirkev Farnosť Bratislava-Prievoz v Ružinove www.fara-ruzinov.sk | Kontakt | Drupal