PROSÍME O PODPORU PRI OBNOVE FARSKÉHO IHRISKA

 

 

 

 

 

Farské oznamy 

OZNAMY NA SEDEMNÁSTU NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

24. - 31. júla 2016

Pondelok:

SV. JAKUBA, APOŠTOLA - sviatok

Utorok:

Sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie – spomienka

Streda:

Sv. Gorazda a spoločníkov - spomienka

Piatok:

Sv. Marty - spomienka

Sobota:

Sv. Justína de Iacobis, biskupa – spomienka (vo Vincentskej rodine)

Nedeľa:

OSEMNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

 

Ú M Y S L Y   S V.  O M Š Í

 

 

Nedeľa:

8.00

Za Božiu pomoc a ochranu pre Marcela

24.07.

9.30

Za zdravie a Božie požehnanie pre ocka Jozefa

 

11.00

Za duchovnú obnovu farnosti

 

20.00

† rodičia Ján a Terézia

Pondelok:

7.00

† manželka, rodičia a súrodenci

25.07.

18.00

† manžel Anton, rodičia Peter a Mária, bratia Jozef a Ladislav

Utorok:

7.00

† otec a mama

26.07

18.00

† sestra Helena, švagor Jaroslav a starí rodičia

Streda:

7.00

† manžel Ferdinand a jeho rodičia

27.07.

18.00

† teta Anička

Štvrtok:

7.00

Za Božiu pomoc pre Jarmilu a Lýdiu

28.07.

18.00

† rodičia Ján a Elena

Piatok:

7.00

Za Božiu pomoc a ochranu Matky Božej pre Matúša a Tomáša

29.07.

17.00

† manžel Ondrej, rodičia Štefan a Pavlína, svokrovci Michal a Mária, kmotor Ján, švagrovia Jozefovia, brat Jozef, švagor Michal a manželka Vierka

Sobota:

7.00

† Tibor Belay

30.07.

17.00

† manžel Svätopluk

Nedeľa:

8.00

† rodičia Koloman a Mária

31.07.

9.30

† Jana

 

11.00

Za duchovnú obnovu farnosti

 

20.00

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Jána

 

- Dnes je sedemnnásta nedeľa v cezročnom období.

- Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku, Dom nádeje ponúka sociálnu službu v Dennom stacionári sv. Vincenta v Dome nádeje, Tomášikova 8A, vedľa kostola sv. Vincenta de Paul. Denný stacionár je zariadenie pre klientov odkázaných na pomoc počas dňa s celodennou starostlivosťou, od 7,00 – 16,30 h so zabezpečením stravy a programu. V rámci celodennej starostlivosti sa seniorom ponúka denný program: čítanie, hry, biblické hodiny, ručné práce, cvičenie vhodné pre seniorov, iné záľuby, nácvik motoriky a sú vytvorené podmienky na oddych pre seniorov. Bližšie informácie sú na čísle 0911 756 023 Mgr. Libuša Miháliková alebo 0911 432922 Mgr. Emília Hlávková.

Zoznam milodarov poslaných na farský účet jevyvesený na dverách sakristie.

- Na kostol a opravy prispeli osobne v tomto týždni Bohu známi darcovia sumami 20 a 50 €. Všetkým vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň. 

 

P. Peter Šaradin, CM, farár

Prosba o finančný príspevok

Prosíme Vás o milodary na opravu kostola, dokončenie detského farského ihriska a činnosti v duchu charizmy vincentskej rodiny.  

© 2011 Rímskokatolícka cirkev Farnosť Bratislava-Prievoz v Ružinove www.fara-ruzinov.sk | Kontakt | Drupal