Farské oznamy 

OZNAMY NA DVADSIATU DEVIATU NEDEĽU CEZ ROK

21. - 28. októbra 2018- LITURGICKÝ KALENDÁR:

 

 

Pondelok:

Sv. Jána Pavla II., pápeža – ľubovoľná spomienka

 

 

Utorok:

Sv. Jána Kapistránskeho, kňaza – ľubovoľné spomienky

 

 

Streda:

Sv. Antona Máriu Clareta, biskupa – ľubovoľná spomienka

 

 

Štvrtok:

Sv. Maura, biskupa – ľubovoľná spomienka

 

 

Nedeľa:

TRIDSIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

 

 

 

 

Ú M Y S L Y   S V.  O M Š Í

Nedeľa:

8:00

† rodina Ondruškova, ich deti Lýdia a Miroslav a rodičia Pavel a Mária

21.10.

9:30

† manžel Ladislav a rodičia Vincent a Helena

 

11:00

Za duchovnú obnovu farnosti

 

20:00

† Peter, Kvetoslava a Víťazoslav

Pondelok:

7:00

† manžel Stanislav a rodičia Vilma a Valentín

22.10.

18:00

† rodina Melocikova, Benkova a Habova

Utorok:

7:00

† Ernestína a jej dcéra Janka

23.10.

18:00

† otec Viliam a všetkých zosnulých z rod. Rukovanskej a Sellyeiovej

Streda:

7:00

† Františka a Rudolf, Matilda, Angela a Vincent

24.10.

18:00

† rodičia Viliam a Mária, starí rodičia z oboch strán

Štvrtok:

7:00

† Blanka Šimková (pohreb.)

25.10.

18:00

† brat Ladislav

Piatok:

7:00

† manžel František a syn František

26.10.

17:00

† rodičia Emília a Anton Kuchárkovi so synmi Antonom, Milanom a nevestou Helenou

Sobota:

7:00

† Roman, rodičia z oboch strán a ostatná rodina

27.10.

17:00

† rodičia Štefan a Mária Latkocyovi so synom Štefanom a svatka Eva Kotvasová

Nedeľa:

8:00

† manžel František

28.10.

9:30

† Štefánia a Alojza a rodičov

 

11:00

Za duchovnú obnovu farnosti

 

20:00

† Jozefína

 

           

- Dnes je 29. nedeľa v Cezročnom období.

- Zajtra, v pondelok 22. 10. sa začínajú v našej farnosti katechézy Neokatechumenátnej cesty. Pozývame dospelých a mládež, všetkých, ktorí chcú obnoviť alebo prehĺbiť vieru alebo hľadajú  spoločenstvo. Katechézy budú bývať v pondelok a vo štvrtok v kaplnke Kostola sv. Vincenta po večernej sv. omši o 19.00 h.

- Prípravy dospelých na prijatie sviatostí krstu a birmovania budú prebiehať každú stredu od 17:45-18:45 h v malej zasadačke na prízemí Kostola sv. Vincenta. Prvé stretnutie sa uskutoční už v najbližšiu stredu 24.10. o 17:45h.

- Miništrantské stretnutie bude na budúcu sobotu 27.10. so začiatkom o 10.00 h v Kostole sv. Vincenta.

- V noci z budúcej soboty 27. na nedeľu 28. októbra sa mení čas. O 3:00 h vraciame hodiny na 2:00 h.

-Milá mládež a rodičia, pozývame vás na Katarínsku zábavu, ktorú organizuje Združenie mariánskej mládeže. Bude sa konať v sobotu 24. 11. o 18:30 h v sále Vincentínum. Pozvaní ste všetci, ktorí máte nad 12 rokov (vrátane všetkých šiestakov), aj rodičia! Môžete sa tešiť na živú kapelu a program, ktorý prichystali vaši animátori. Lístky si môžete zakúpiť v predajni pod Kostolom sv. Vincenta v predpredaji za symbolické 1€ alebo na mieste za 3€.

- Občianske združenie Kresťania v meste má celoročnú zbierku šatstva a prikrývok pre ľudí bez domova. Aktuálne potrebujú zimné bundy, športovú obuv, zimné topánky, deky a spacie vaky. Veci môžete doniesť do skladu pomoci na Ambroseho 6 v Petržalke každý pondelok od 17:00 – 19:00 h. Kontaktná osoba je Sylvia Vaniherová. Číslo na jej mobil je 0905484675. Ďakujeme!

- S vďakou vám oznamujeme výsledok zbierky Boj proti hladu počas slávenia tohtoročných hodov: 3301,16€. Nech Pán požehnáva štedrých darcov, nech im mnohonásobne odmení ochotu deliť sa. Vďaka patrí aj všetkým, ktorí sa zapojili do organizovania zbierky vo farnosti, do prípravy materiálu na balenie a do pečenia medovníkových srdiečok. Naďalej je možné prispievať modlitbou a aj inými spôsobmi popísanými na plagáte.

- Dnes po svätých omšiach je celonárodná zbierka na misie. Za vaše milodary srdečne Pán Boh zaplať.

- Na potreby kostola prispeli v tomto týždni osobne Bohu známi darcovia sumami 5, 10, 15 a 50 € a na opravu zatekajúcej strechy 1700 €.

- Bližšie informácie o spomenutých podujatiach sú aj na výveske.

- Všetkým vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň za vašu štedrosť.

 

P. Peter Šaradin CM, farár

Prosba o finančný príspevok

Prosíme Vás o milodary na opravu kostola, dokončenie detského farského ihriska a činnosti v duchu charizmy vincentskej rodiny.  

© 2011 Rímskokatolícka cirkev Farnosť Bratislava-Prievoz v Ružinove www.fara-ruzinov.sk | Kontakt | Drupal