Veľkonočné prianie pána farára

Veľký Noc 2015

 

 

VN 2015

 

 

 

 

Služba lektorov 

rok 2015

Pozývame vás, milí veriaci, k čítaniu Božieho slova pri svätých omšiach. Kto je lektor?

Farské oznamyOZNAMY NA ŠTVRTÚ VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

26. apríla – 3. mája 2015- LITURGICKÝ KALENDÁR

Utorok:

Sv. Petra Chanela, kňaza a mučeníka, alebo Sv. Ľudovíta Márie Grignion de Montfort, 

 

kňaza, ľubovoľné spomienky

Streda:

Sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy, sviatok

Štvrtok:

Sv. Sv. Pia V., pápeža, ľubovoľná spomienka

Piatok:

Sv. Jozefa, robotníka, ľubovoľná spomienka

Sobota:

Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

Nedeľa:

PIATA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

 

Ú M Y S L Y   S V.  O M Š Í

Nedeľa:

8.00

† Ladislav, jeho rodičia Vojtech a Margita

26.04.

9.30

† Anna a Imrich

 

11.00

Za duchovnú obnovu farnosti

 

20.00

† Jozef a rodičia

Pondelok:

7.00

† Eva, rodičia a starí rodičia

27.04.

18.00

† Alojz

Utorok:

7.00

† Mária

28.04.

18.00

† rodičia Alžbeta a Juraj a sestra Anna

Streda:

7.00

† Ján Rybárik

29.04.

18.00

† Michal a Otto

Štvrtok:            

7.00

Za Božiu pomoc a uzdravenie Jarmily

30.04.

18.00

† Vojtech a rodičia

Piatok:

7.00

Pacharová

01.05.

17.00

† Viliam a jeho rodičia

Sobota:

7.00

Za syna Františka, za milosť pravej viery

02.05.

17.00

† členovia ruženca

Nedeľa:

8.00

Za Božiu pomoc pre členov ruženca

03.05.

9.30

† Rozália, Štefan, Mária, Ľudovít, Kalman

 

11.00

Za duchovnú obnovu farnosti

 

20.00

† rodičia a Štefan

 

- Dnes je štvrtá veľkonočná nedeľa – nedeľa Dobrého pastiera. Pri všetkých sv. omšiach osobitne prosíme za kňazské a rehoľné povolania a konáme zbierku na  kňazský seminár a študijné potreby bohoslovcov.

- Spoločenstvo Ladislava Hanusa organizuje od 22. do 29. apríla v Pisztoryho paláci na Štefánikovej ulici 25 v Bratislave akademický festival Bratislavské Hanusove dni. Cieľom festivalu je predstaviť širokej verejnosti bohatstvo kresťanského myslenia a kultúry. Podrobný program festivalu sa nachádza na stránke www.bhd.sk.- - Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci. Poklona Najsvätejšej Sviatosti bude v utorok a piatok vo farskom kostole od 15.00 h., a v Kostole Najsv. Srdca Ježišovho na budúcu nedeľu od 10.30 h. do večernej sv. omše. Sviatosť zmierenia budeme vysluhovať vo štvrtok v kostole sv. Vincenta od 17.00h. a v piatok od 15.00h. Počas týždňa 20min. pred a počas sv. omší.

- Chcem poďakovať nášmu bratovi Petrovi Štupákovi za promptné a kvalitné zhotovenie novej  spovednej miestnosti a pánovi Valovičovi za spoluprácu a čas, ktorý venoval pred a počas realizácie tohto projektu.

- Na budúcu nedeľu 3. mája 2015 sa v Báči v šamorínskom dekanáte pripravuje púť pri príležitosti 300. výročia krvavého slzenia milostivého obrazu Panny Márie. Celý duchovný program od 15.00 hod. bude
v slovenskom jazyku. Sv. omšu o 17.00 hod. bude celebrovať náš otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Plagát s podrobným programom nájdete na výveske. Všetkých srdečne pozývame putovať a spoznať svätyňu v Báči.

- Na kostol a opravy prispeli osobne v tomto týždni Bohu známi darcovia sumami 10,30 a 50 €. Pán Boh vás odmeň.                                 

 

P. Peter Šaradin CM, farár

Prosba o finančný príspevok

Prosíme Vás o milodary na opravu kostola, dokončenie detského farského ihriska a činnosti v duchu charizmy vincentskej rodiny.  

© 2011 Rímskokatolícka cirkev Farnosť Bratislava-Prievoz v Ružinove www.fara-ruzinov.sk | Kontakt | Drupal