Naša farnosť podporuje iniciatívu

9 mesiacov za život 

Pridajte sa k nám na miestach modlitby...

Farské oznamy 

OZNAMY NA Šiestu VEĽKONOČNÚ NEDEĽU    

21. - 28. mája 2017

Liturgický kalendár:

 

 

 

 

Pondelok:

Sv. Rity z Cascie – ľubovoľná spomienka

 

 

Utorok:

Sv. Jany Antidy Thouretovej, panny a zakladateľky Sestier kresťanskej lásky – ľubovoľná spomienka (vo Vincentskej rodine)

 

 

Štvrtok:

NANEBOVSTÚPENIE PÁNA – slávnosť, prikázaný sviatok

 

 

Piatok:

Sv. Filipa Neriho, kňaza - spomienka

 

 

Sobota:

Sv. Augustína z Canterbury, biskupa – ľubovoľná spomienka

 

 

Nedeľa:

SIEDMA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

 

 

 

         
 


Ú M Y S L Y   S V.  O M Š Í

 


Nedeľa:

8:00

† rodičia, Mária a jej rodičia

21.05.

9:30

† rodina Činčíkova a otec Štefan

 

11:00

Za duchovnú obnovu farnosti

 

20:00

† mamička Anna a otecko Tibor

Pondelok:

7:00

† svokrovci, † Rastislav a priateľka s manželom

22.05.

18:00

Za obrátenie a Božie milosrdenstvo pre Stanislava

Utorok:

7:00

† rodičia Margita a Ján

23.05.

18:00

† Janka

Streda:

7:00

† rodičia, svokor, bratranec Ján, starí rodičia a všetci zomrelí z oboch strán

24.05.

18:00

† Michal, František, Imrich, Mária, ich rodičia a ostatní zosnulí z rodiny

Štvrtok:

7:00

† rodičia Pavol a Štefánia, Elena a Jozef a za ostatnú zosnulú rodinu z oboch strán

25.05.

18:00

Za duchovnú obnovu farnosti

 

20:00

† Mária a Pavol

Piatok:

7:00

Na dobrý úmysel

26.05.

17:00

† Štefan a Agneška – starí rodičia

Sobota:

7:00

† Rudolf a rodičia z oboch strán

27.05.

17:00

† manžel Ladislav

Nedeľa:

8:00

† Ladislav a Peter

28.05.

9:30

† Ladislav Čillík

 

11:00

Za duchovnú obnovu farnosti

 

20:00

† manžel Jozef a rodičia z oboch strán

 

 

 

 


- Dnes slávime Šiestu veľkonočnú nedeľu.

- Dnes, v nedeľu o 14:00 h srdečne pozývame deti, mládež a všetkých farníkov na Farský deň spojený s otvorením nového multifunkčného ihriskaza Kostolom sv. Vincenta. Pre deti a všetkých prítomných je pripravený bohatý kultúrny a športový program. Podrobné informácie sú na výveske.

- Pozývame vás na slávnostnú modlitbu Vešpier, ktorú budú viesť bohoslovci Misijnej spoločnosti v kaplnke provinciálneho domu dnes, v nedeľu o 18:30. Vchod z ulice sv. Vincenta od pizzérie.

- Nasledujúce tri dni sú prosebnými dňami. Záväzný je jeden deň. Ich obsahom sú prosby za úrodu.

- Naše modlitbové sprevádzanie pápeža Františkas Fatimskou Pannou Máriou pod vedením P. Mariána Chovanca pokračuje v stredu 24. 5. o 10:30 h v Kostole Kráľovnej rodiny na Teplickej.

- Vo štvrtok 25. mája je prikázaný sviatok Nanebovstúpenia Pána. Sv. omše budú vo farskom kostole  ráno o 7.00, večer o 18.00 a 20.00 h. V Kostole Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Prievoze ráno o 6.00 h  a o 17.00 h maďarská.V tento deň bude v Katedrále sv. Martina o 17.00 h pontifikálna sv. omša.

- V rámci 400. výročia zrodu vincentskej charizmyvásVincentská rodina pozýva na celoslovenskú púť do Rajeckej lesnej na budúci víkend 27.-28. mája. Doprava je individuálna. Viac informácii na plagáte na výveske.

- Vincentínsky denný tábor, ktorý organizuje Seminár Misijnej spoločnosti Sv. Vincenta de Paul v spolupráci s farnosťou Ružinov bude tohto roku prebiehať v dvoch turnusoch, a to prvý turnus v dňoch od 3. - 7. júla a druhý turnus od 10. - 14. júla v sále Vincentínum na prízemí kostola. Prihlášky si je možné vyzdvihnúť osobne v utorok 23. mája 2017 v zasadačke na prízemí kostola v čase od 15:30 hod. do 17:00 hod. Ak by ste chceli podporiť Vincentínsky denný tábor, môžete tak urobiť v predajni na prízemí nášho kostola. Viac informácií nájdete na plagáte vzadu na výveske. Seminaristi CM.

- Na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédiá.

- Na potreby kostola a na opravy prispeli v tomto týždni osobne Bohu známi darcovia sumami 5, 2x10 a 2x20 €.

- Všetkým vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

 

P. Peter Šaradin, CM, farár

 

Prosba o finančný príspevok

Prosíme Vás o milodary na opravu kostola, dokončenie detského farského ihriska a činnosti v duchu charizmy vincentskej rodiny.  

© 2011 Rímskokatolícka cirkev Farnosť Bratislava-Prievoz v Ružinove www.fara-ruzinov.sk | Kontakt | Drupal