PROSÍME O PODPORU PRI OBNOVE FARSKÉHO IHRISKA

 

 

 

 

 

Farské oznamy 

OZNAMY NA DVADSIATU DRUHÚ NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

28. augusta – 4. septembra 2016- LITURGICKÝ KALENDÁR

 

Pondelok:

Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa – spomienka

Utorok:

Bl. Michala Ghebreho, kňaza a mučeníka – spomienka (vo Vincentskej rodine)

Piatok:

Bl. Ľudovíta J. Francoisa a spoločníkov, kňazov a mučeníkov - spomienka

Sobota:

Sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi - spomienka

Nedeľa:

 

DVADSIATA TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

 

Ú M Y S L Y   S V.  O M Š Í

 

 

Nedeľa:

8.00

† manžel František

28.08.

9.30

† manžel Anton

 

11.00

Za duchovnú obnovu farnosti

 

20.00

† manžel, otec a dedko Jozef a rodičia z oboch strán

Pondelok:

7.00

† otec Dionýz

29.08.

18.00

† rodičia Michal a Alžbeta

Utorok:

7.00

† rodičia František a Margita

30.08.

18.00

† manžel Jozef, rodičia Jozef a Margita, starí rodičia Peter a Mária a strýko Jozef

Streda:

7.00

† Ján

31.08.

18.00

† Ján

Štvrtok:

7.00

Za Božiu pomoc a ochranu pre Marcela

01.09.

18.00

Poďakovania za 70 rokov života

Piatok:

7.00

† Zdenka Prigancová

02.09.

17.00

Za Božiu pomoc pre Janku

Sobota:

7.00

† Blanka a Rudolf Krchňakovi

03.09.

17.00

† členova posvätného ruženca

Nedeľa:

8.00

Za Božiu pomoc pre členov ruženca

04.09.

9.30

† rodina Dodekova

 

11.00

Za duchovnú obnovu farnosti

 

20.00

† manžel Albert

- Tento týždeň v rámci modlitebnej iniciatívy za Európu sa modlíme za Grécko.

- Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme denne pred a počas sv. omší,  vo štvrtok od 17.00 h a v piatok od 15.00 h. Poklona Najsvätejšej oltárnej sviatosti bude v utorok a v piatok vo farskom kostole od 15.00 h do večernej sv. omše. V Kostole Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v nedeľu od 10:30 do večernej svätej omše.

- V nedeľu 4. 9. 2016 pri všetkých sv. omšiach bude slávnostné Veni Sancte - vzývanie Ducha Svätého na začiatku školského roka. Pozývame všetkých pedagógov, školákov aj ich rodičov aj na sv. spoveď počas týždňa, aby ste školský rok začali v stave Božej milosti.

- V nedeľu 4.9.2016 príde do nášho kostola P. Robert Balek SVD misionár v Rusku. Na sv. omšiach o 8:00, 9:30, 11:00 hod. v misijnej kázni porozpráva zážitky zo svojej misie na Sibíri, v Moskve a v Tambove a o 15:00 hod. bude mať v našom kostole misijné stretnutie spolu s ukážkou fotografií a suvenírov z Ruska. Ponúkne aj možnosť podporiť misie zakúpením knihy "Balzam na dušu" plnej myšlienok a misijných príbehov z Ruska.

- Spojená škola sv. Vincenta de Paul prijme vychovávateľku do školského klubu detí od 5. septembra 2016. Informácie na škole u Mgr. Janetovej vedúcej školského klubu detí.

- Ponúkame vám 20 ks vstupeniek na Radošinské naivné divadlo (hra Láskanie 2) 18. 10. 2016 o 19:00 h. Vstupenky si môžete zakúpiť v predajni sv. Vincenta od utorka 30. 9. 2016. Cena vstupenky je 15 €.

- Zoznam milodarov na ihrisko poslaných na účet jevyvesený na dverách sakristie.

- Na kostol a opravy prispeli osobne v tomto týždni Bohu známi darcovia sumami 2x50 €. Všetkým vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

 

P. Peter Šaradin, CM, farár

Prosba o finančný príspevok

Prosíme Vás o milodary na opravu kostola, dokončenie detského farského ihriska a činnosti v duchu charizmy vincentskej rodiny.  

© 2011 Rímskokatolícka cirkev Farnosť Bratislava-Prievoz v Ružinove www.fara-ruzinov.sk | Kontakt | Drupal