Farské oznamy 

OZNAMY NA TRIDSIATU TRETIU NEDEĽU CEZ ROK

18. - 25. novembra 2018- LITURGICKÝ KALENDÁR:

 

 

Streda:

Obetovanie Panny Márie - spomienka

 

 

Štvrtok:

Sv. Cecílie, panny a mučenice – spomienka

 

 

Piatok:

Sv. Klimenta I., pápeža a mučeníka, alebo sv. Kolumbána, opáta – ľub. spomienky

 

 

Sobota:

Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza a spoločníkov, mučeníkov - spomienka

 

 

Nedeľa:

TRIDSIATA ŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – KRISTA KRÁĽA

 

 

 

 

 

Ú M Y S L Y   S V.  O M Š Í

Nedeľa:

8:00

† rodičia Augustín a Mária, Karol a Štefánia

18.11.

9:30

† rodičia Anna a Andrej a starí rodičia

 

11:00

Za duchovnú obnovu farnosti

 

20:00

† rodičia Karol a Mária

Pondelok:

7:00

† Karolína a Jozef, z druhej strany Mária a Jozef a ich zomrelé deti

19.11.

18:00

† rodičia Gejza a Anna

Utorok:

7:00

† Rudolf, Helena a František

20.11.

18:00

† Margita

Streda:

7:00

Za Božie požehnanie pre riadiaci, zdravotnícky a prevádzkový personál Liečebne sv. Františka v BA-Prievoze

21.11.

18:00

† rodičia a súrodenci

Štvrtok:

7:00

Za rodiny postihnuté nejakou závislosťou

22.11.

18:00

† Emília a Viktor

Piatok:

7:00

Za Komunitu Cenacolo v Medžugorí

23.11.

17:00

Poďakovanie za výročie sobáša a za dcéru Janku

Sobota:

7:00

† rodičia Ján a Margita, priateľka Janka

24.11.

17:00

† syn Karol a † otec Karol

Nedeľa:

8:00

Vďaka za dar života a prosba o Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre Natáliu

25.11.

9:30

Vďaka za dar života a prosba o Božie požehnanie a Ducha Svätého pre vnuka Petra

 

11:00

Za duchovnú obnovu farnosti

 

20:00

† manžel František a syn František

 

           

- Dnes je 33. nedeľa v Cezročnom období.

- Dnes, v nedeľu v čase od 15:00 - 17:00 h sa vo farskom Kostole sv. Vincenta de Paul uskutoční modlitbové stretnutie Eucharistický plameň s obvyklým programom.

- Katechézy Neokat. cesty pre dospelých a mládež  pokračujú v kaplnke P. M. Zázračnej medaily v po. a št. o 19.00 h.

- ZUŠ sv. Cecílie a naša farnosť vás pozývame na svätú omšu, výstavku a malé občerstvenie v rámci sviatku sv. Cecílie patróny školy vo štvrtok 22. 11. Začíname o 18:00 h v Kostole sv. Vincenta.

- Bratislavská arcidiecézna charita a spolupracujúce organizácie nás pozývajú všetkých, mladších aj starších, aby sme sa zapojili do potravinovej Tesco zbierky, ktorá sa bude konať 22. - 24. 11. (štvrtok až sobota)
v predajniach TESCO na Kamennom nám. v Bratislave, alebo v Obchodnom centre Vajnoria. Zakúpené potraviny alebo hygienické potreby môžeme v uvedených dňoch odovzdať dobrovoľníkom priamo v predajni. Viac informácií je na www.charitaba.sk. Ďakujeme.

- Pastoračné centrum Anny Kolesárovej a katolícka zoznamka katRande pozývajú slobodných katolíkov na Púť zrelosti - Púť slobodných, ktorá bude 23. – 25. 11. v Pavlovciach nad Uhom. Témou púte bude Správna voľba a hosťami otec arcibiskup Bernard Bober, sr. Hermana Matláková, tanečné divadlo Atak. Registráciu a všetky potrebné informáciu nájdete na stránkach www.domcek.org alebo www.katrande.org .

- Stretnutie chlapcov z miništrantského kurzu bude na budúcu sobotu 24.11. o 10:00 h v Kostole sv. Vincenta.

- Milá mládež a rodičia, pozývame vás na Katarínsku zábavu, ktorú organizuje ZMM (Združenie mariánskej mládeže). Bude sa konať na budúcu sobotu 24.11. o 18:30 h v sále Vincentínum. Pozvaní ste všetci, ktorí máte nad 12 rokov (vrátane všetkých šiestakov), a aj rodičia! Tešíme sa na Vás!

- Pozývame vás na 14. ročník Ružinovského farského plesu, ktorý sa uskutoční 16. 2. 2019 v DK Ružinov. Vstupenky si môžete zakúpiť od pondelka v Predajni sv. Vincenta.

- Spolok sv. Vincenta de Paul prosí o darovanie najmä teplých pánskych topánok a teplého oblečenia. Nie pánskych oblekov, kabátov, ale  iba športového oblečenia pre dospelých, školákov aj škôlkárov. Po dohode s pani Máriou Virsíkovou ho môžete doniesť do Domu nádeje vedľa Kostola sv. Vincenta. Kontakt 0904345173.

- Bližšie informácie o spomenutých podujatiach sú aj na výveske.

- Na potreby kostola prispeli v tomto týždni osobne Bohu známi darcovia sumami 2x5, 10, 50 a 100 €.

- Svätomartinská zbierka činila 2143.70 €.Všetkým vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň za vašu štedrosť.

 

P. Peter Šaradin CM, farár

Prosba o finančný príspevok

Prosíme Vás o milodary na opravu kostola, dokončenie detského farského ihriska a činnosti v duchu charizmy vincentskej rodiny.  

© 2011 Rímskokatolícka cirkev Farnosť Bratislava-Prievoz v Ružinove www.fara-ruzinov.sk | Kontakt | Drupal