Farské oznamyOZNAMY NA NEDEĽU NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

22. – 29. mája 2016

Pondelok:

Sv. Jany Antidy Thouretovej, panny zakladateľky Sestier kresťanskej lásky – ľubovoľná spomienka (vo Vincentskej rodine)

Štvrtok:

NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI – slávnosť, prikázaný sviatok

Nedeľa:

DEVIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

 

Ú M Y S L Y   S V.  O M Š Í

 

 

Nedeľa:

8.00

Za živých a zosnulých z rodiny Činčíkovej a za zosnulého Štefana

22.05.

9.30

† rodičia Jozef a Anna

 

11.00

Za duchovnú obnovu farnosti

 

20.00

† Ondrej

Pondelok:

7.00

† Jozef Makovský

23.05.

18.00

Za zdravie a Božie požehnanie pre rodičov

Utorok:

7.00

Za Božiu pomoc pre vnúčatá

24.05.

18.00

† rodičia Viliam a Mária

Streda:

7.00

† rodičia Križanoví a starí rodičia z oboch strán

25.05.

18.00

† Margita Dvončová

Štvrtok:

7.00

Za Viliama a Máriu

26.05.

8.30

Školská

 

20.00

Za zdravie, Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre Zlaticu

Piatok:

7.00

Za obrátenie bratov a ich rodín

27.05.

17.00

† rodičia Ján a Magdaléna, Ladislav a Juraj

Sobota:

7.00

† strýko Jozef a jeho rodina

28.05.

17.00

rodičia, súrodenci, Miroslav a Ernestína

Nedeľa:

8.00

Za šťastné tehotenstvo pre Katarínu

29.05.

9.30

Za zdravie a Božie požehnanie pre mamičku Petronelu

 

11.00

Za duchovnú obnovu farnosti

 

20.00

† manžel Jozef a rodičia zoboch strán

 

- Dnes je nedeľa Najsvätejšej Trojice.

- Do nášho farského kostola bolo prinesené súsošie s názvom Misijný pamätník nenarodeným deťom. Úmyslom tohto diela je jemným spôsobom odkomunikovať vážnu tému bolesti po potrate, potrebu odpustenia, uzdravenia a zmierenia. O. Dušan Škurla, ktorý súsošie uviedol, ponúkne prednášku O popotratovom syndróme a možnostiach pomoci dnes, v nedeľu o 15h na prízemí kostola v sále Vincentínum. Do piatku 27.5., dokedy pamätník u nás zostane, sa budeme pred rannými a večernými svätými omšami (od 6:20 h a od 17:20 h) modliť posvätný ruženec s tematickými úvahami. V utorok a v stredu budú ešte navyše krátke tématické pobožnosti po večerných svätých omšiach.

- V Katedrále sv. Martina sa dnes (22. mája) začínajú týždňové Misie milosrdenstva vedené pátrami redemptoristami. Program môžeme sledovať aj prostredníctvom Televízie LUX.

- Základná umelecká škola sv. Cecílie pozýva na Absolventský koncert žiakov hudobného odboru, ktorý sa bude konať v stredu 25.5. o 17:00 h v Pálffyho paláci na Zámockej ulici.

- Vo štvrtok 26. 5. na prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi budú sv. omše budú takto: vo farskom Kostole sv. Vincenta de Paul o 7.00 h, 8.30 h (školská) a 20.00 h. v Kaštieli o 6.00 h a 18.00 h, spojená s procesiou ulicami Prievozu. Pozývame prvoprijímajúcich, ale aj ostatné deti, aby prišli slávnostne oblečené na procesiu - budú posýpať kvietky pred Najsvätejšou Sviatosťou. Už vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň za prichystanie oltárikov. Prosíme vás, ktorí máte v záhrade rozkvitnuté kvety a chcete skrášliť procesiu, aby ste ich priniesli do sakristie v Kaštieli v deň slávnosti.  Veriaci, ktorí sa zúčastnia na recitovaní hymnu „Tantum ergo – Ctíme túto Sviatosť slávnu“, môžu získať za obvyklých podmienok  úplné odpustky.

- V piatok 27.5. vás pozývame na púť do Grécko-katolíckej katedrály (na Ondrejskom cintoríne). Začneme o 10:30h slávením sv. omše a prejdeme tiež Bránou milosrdenstva.

- V sobotu 28.5. o 10 h bude 1. sväté prijímanie detí zo Spojenej školy sv. Vincenta de Paul. Spoveď týchto detí a ich príbuzných bude v piatok 27.5. o 15 h. Budú spovedať viacerí kňazi, pozývame aj rodičov, aby prijali Božie odpustenie spolu so svojimi deťmi.

- Vonkajšia verejná slávnosť Božieho tela sa v Bratislave uskutoční budúcu nedeľu 29. mája o 10.30 h na Primaciálnom námestí. Hlavným celebrantom sv. omše bude apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Mario Giordana.

- V nedeľu 29.5. sa uskutočni dobročinná akcia zameraná na podporu misijného Seminára Redemptoris Mater, ktorého seminaristi pomáhajú aj v našej farnosti. Podujatie bude prebiehať na farskom ihrisku po skončení rannej sv.omše, teda od 9. hod a bude trvať celé dopoludnie. Zakúpením nápojov a jedla podporíme tento seminár.

- Na kostol a opravy prispeli osobne v tomto týždni Bohu známi darcovia sumami 2x100 a 50 €.  Všetkým vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

P. Peter Šaradin, CM, farár

Prosba o finančný príspevok

Prosíme Vás o milodary na opravu kostola, dokončenie detského farského ihriska a činnosti v duchu charizmy vincentskej rodiny.  

© 2011 Rímskokatolícka cirkev Farnosť Bratislava-Prievoz v Ružinove www.fara-ruzinov.sk | Kontakt | Drupal