. júl 2015

 

 

júl. 2015

 

Služba lektorov 

rok 2015

Pozývame vás, milí veriaci, k čítaniu Božieho slova pri svätých omšiach. Kto je lektor?

Farské oznamyOZNAMY NA SEDEMNÁSTU NEDEĽU

V CEZROČNOM OBDOBÍ

26. júla – 2. augusta 2015 - LITURGICKÝ KALENDÁR

Pondelok:

Sv. Gorazda a spoločníkov, spomienka

Streda:

Sv. Marty, spomienka

Štvrtok:

Sv. Petra Chryzológa, biskupa a učiteľa Cirkvi

Piatok:

Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza, spomienka

Sobota:

Sv. Alfonza Márie de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

Nedeľa:

OSEMNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

 

 

 

Ú M Y S L Y   S V.  O M Š Í

 

Nedeľa:

8.00

† Magdaléna, Hilda a krstní rodičia

26.07.

9.30

† manžel Juraj Renčko a syn Juraj

 

11.00

Za duchovnú obnovu farnosti

 

20.00

† otec Marián a starí rodičia

Pondelok:

7.00

† Ferdinand a rodičia

27.07.

18.00

† rodičia Gustáv a Rozália Novotní, Jozef a Terézia Vlčkoví

Utorok:

7.00

Za uzdravenie a Božiu pomoc pre Martina

28.07.

18.00

† manžel Miroslav, sestra Rozália, František

Streda:

7.00

Za zdravie a Božiu pomoc pre matku a deti

29.07.

18.00

† Mária a manžel † Pavol a ostatní živí i mŕtvi z rodiny

Štvrtok:

7.00

† svokrovci, priateľka s manželom

30.07.

18.00

Poďakovanie Márie za dožitých 80 rokov

Piatok:

7.00

† Peter Plaščiak a Matilda Plaščiaková

31.07.

17.00

† Elena a Ondrej

Sobota:

7.00

Za Božie požehnanie pre Margitu a kolektív

01.08.

17.00

† členovia ruženca

Nedeľa:

8.00

Za Božiu pomoc pre členov ruženca

02.08.

9.30

† rodičia Jozef a Mária

 

11.00

Za duchovnú obnovu farnosti

 

20.00

† Marián, krstný otec, teta Edita a starí rodičia

 

 

 

 

 

- Pri príležitosti Roku milosrdenstva vás pozývame na Púť do Ríma v dňoch 9. – 14. 5. 2016. Doprava je letecky. Sprievodca bude Mons. ThDr. Ján Majerník. Cena je 516 €. Prihlasovať sa môžete v Predajni sv. Vincenta, u pátra Mariána a u Jarmily Maňuchovej. Zálohu 200 € je potrebné zaplatiť do 31. 10. 2015.

- Pod záštitou bratislavského arcibiskupa metropolitu Mons. Stanislava Zvolenského bude od 30. júla do 10. septembra 2015 prebiehať 6. ročník Katedrálneho organového festivalu. Bližšie informácie o organových koncertoch v Katedrále sv. Martina sú na plagáte na výveske.

- Na kostol a opravy prispeli osobne v tomto týždni Bohu známi darcovia sumami 10, 3x50 a 100 €.
   Pán Boh vás odmeň.
       

 

P. Peter Šaradin, CM

 

Prosba o finančný príspevok

Prosíme Vás o milodary na opravu kostola, dokončenie detského farského ihriska a činnosti v duchu charizmy vincentskej rodiny.  

© 2011 Rímskokatolícka cirkev Farnosť Bratislava-Prievoz v Ružinove www.fara-ruzinov.sk | Kontakt | Drupal