Jún 2015

 

 

júl. 2015

 

Služba lektorov 

rok 2015

Pozývame vás, milí veriaci, k čítaniu Božieho slova pri svätých omšiach. Kto je lektor?

Farské oznamyOZNAMY NA TRINÁSTU CEZROČNÚ NEDEĽU

28. júna – 5. júla 2015 - LITURGICKÝ KALENDÁR

Pondelok:

SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLOV, slávnosť,  prikázaný sviatok

Štvrtok:

Návšteva Panny Márie, sviatok

Piatok:

Sv. Tomáša, apoštola, sviatok

Nedeľa:

SV. CYRILA A METODA SLOVANSKÝCH VIEROZVESTCOV, slávnosť

 

 

 

Ú M Y S L Y   S V.  O M Š Í

Nedeľa:

8.00

† Pavol

28.06.

9.30

Za Božiu pomoc pre manžela Petra, syna Petra , vnukov Petra a Pavla

 

11.00

Za duchovnú obnovu farnosti

 

20.00

† Tomáš

Pondelok:

7.00

Za zdravie tela a duše pre Katarínu a Stanislava

29.06.

18.00

Za duchovnú obnovu farnosti

 

  20.00

† otca Imricha, mamu Helenku a brata Vladimíra

Utorok:

7.00

† dedko Rudolf a jeho sestra Mária

30.06.

18.00

† manžel Emanuel, mama Emília a otec Juraj

Streda:

7.00

† rodičia Albert a Mária Mikušovič, starí rodičia

01.07.

18.00

† Jozef

Štvrtok:            

7.00

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodičov Emíliu, Alfonza a ostatnú rodinu

02.07.

18.00

† manžel Marián

Piatok:

7.00

† manžel Ladislav, dcéra Zuzana, rodičia Štefan a Veronika

03.07.

17.00

† rodičia

Sobota:

7.00

Za uzdravenie rodinných vzťahov

04.07.

17.00

† členovia ruženca

Nedeľa:

8.00

Za Božiu pomoc pre členov ruženca

05.07.

9.30

† rodičia a starí rodičia

 

11.00

Za duchovnú obnovu farnosti

 

20.00

† manžel Jozef a rodičia

 

 

 

 

 

- Dnes je trinásta nedeľa v cezročnom období. Pri všetkých dnešných sv. omšiach spievame Te Deum - poďakovanie Pánu Bohu za jeho dobrodenia počas školského roka.

- V pondelok je prikázaný sviatok sv. Petra a Pavla apoštolov. Sv. omše vo farskom kostole budú: o 7:00 h, o 8:30 žiacka, o 18:00 h a večer o 20:00 h. V kaštieli o 6.00 h.

- V pondelok na slávnosť sv. apoštolov Petra a Pavla budú naši otcovia biskupi sláviť sv. omšu v Katedrále sv. Martina o 17.00 hod.

- Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci. Poklona Najsvätejšej Sviatosti bude v utorok a piatok vo farskom kostole od 15.00 h., a v Kostole Najsv. Srdca Ježišovho na budúcu nedeľu od 10.30 h. do večernej sv. omše. Sviatosť zmierenia budeme vysluhovať vo štvrtok v kostole sv. Vincenta od 17.00 h. a v piatok od 16.00h. Počas týždňa 20 min. pred a počas sv. omší. Zvlášť pozývame deti a mládež.

- Farnosť sv. Alžbety v Bratislave pozýva  v piatok 3. júla  do Modrého kostolíka, kde bude hosťom prvého piatku v mesiaci šéfredaktor časopisu Posol Božského Srdca - P. Ján Ďurica SJ. Po sv. omši o 18.00 hod. a prvopiatkovej pobožnosti sa bude konať premietanie filmu o histórii úcty k Najsvätejšiemu Ježišovmu Srdcu.

- Otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský bude v sobotu 4. júla o 16.00 hod. sláviť sv. omšu k úcte sv. Cyrila a Metoda pri Kostolíku sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch. Pozývame Vás na túto slávnosť.

- Pozývame vás na koncert speváckeho zboru Cantus pri príležitosti sviatku sv. Cyrila a Metoda v nedeľu 5. júla o 17:00 v Dome kultúry Cultus – Ružinov.

- Katolícka Televízia LUX od 1. júna 2015 zaznamenala úspech v rozšírení svojho signálu: jej vysielanie sa stalo voľné, bez poplatkov dostupné pre približne 80% divákov na Slovensku. Sledovanie Televízie LUX je možné s použitím vonkajšej prípadne iba vnútornej terestriálnej antény. Podrobnejšie technické informácie sú na informačnom liste na výveske.

- Počas letných mesiacov júl, augustmaďarská sv. omša v nedeľu o 9:30 v kaštieli bývať nebude.

- V predajni sv. Vincenta bude od 1.7.2015 prebiehať inventúra, ktorá potrvá približne do 8.7. V týchto dňoch bude predajňa zatvorená. Prípadné objednávky môžete volať na číslo do predajne 0905 388 631.

- Od 1. júla do 31. augusta bude farská knižnica zatvorená.

- Dnes je zbierka na dobročinné diela Svätého Otca (Halier sv. Petra).

- Na kostol a opravy prispeli osobne v tomto týždni Bohu známi darcovia sumami 5 a 30 €. Pán Boh vás odmeň.       

P. Peter Šaradin, CM

 

Prosba o finančný príspevok

Prosíme Vás o milodary na opravu kostola, dokončenie detského farského ihriska a činnosti v duchu charizmy vincentskej rodiny.  

© 2011 Rímskokatolícka cirkev Farnosť Bratislava-Prievoz v Ružinove www.fara-ruzinov.sk | Kontakt | Drupal