farská Veľkopiatočná Krížová cesta v Marianke 

Pôst 2015

V Marianke začína o 10:00h. Doprava individuálna.

Liturgické slávenia Veľkého týždňa 2015

Veľká Noc 2015

Rozpis obradov a bohoslužieb

 

 

Vo farskom Kostole sv. Vincenta de Paul v Bratislave-Ružinove:

 

 

 

Služba lektorov 

rok 2015

Pozývame vás, milí veriaci, k čítaniu Božieho slova pri svätých omšiach. Kto je lektor?

Farské oznamyOZNAMY NA KVETNÚ NEDEĽU

29. marca – 5. apríla 2015- LITURGICKÝ KALENDÁR

Štvrtok:

ZELENÝ ŠTVRTOK PÁNOVEJ VEČERE

Piatok:

VEĽKÝ PIATOK – SLÁVENIE UTRPENIA A SMRTI PÁNA

Sobota:

BIELA SOBOTA – VIGÍLIA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA

Nedeľa:

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA – slávnosť s oktávou

 

Ú M Y S L Y   S V.  O M Š Í

Nedeľa:

8.00

† zomrelý syn Ľubomír

29.03.

9.30

† Michal Lukáč

 

11.00

Za duchovnú obnovu farnosti

 

20.00

† Ján

Pondelok:

7.00

† Ferdinand

30.03.

18.00

† manžel František, rodičia a bratia

Utorok:

7.00

† rodičia Michal a Júlia a starí rodičia z oboch strán

31.03.

18.00

† Ernest

Streda:

7.00

† Štefan a Júlia, manžel Štefan, brat Karol a Viera

01.04.

18.00

† sestra Mária s rodičmi a súrodenci Gitka a Vojtech

Štvrtok:            

 

ZELENÝ ŠTVRTOK

02.04.

18.00

Pamiatka Pánovej večere † manžel Ladislav a rodičia Jozef a Štefánia

Piatok:

8.00

VEĽKÝ PIATOK – ranné chvály

03.04.

18.00

VEĽKÝ PIATOK – Umučenie Pána - obrady

Sobota:

8.00

VEĽKÁ SOBOTA – BIELA SOBOTA – ranné chvály

04.04.

20.00

VIGÍLIA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA 

Nedeľa:

8.00

Za Božiu pomoc pre členov ruženca

05.04.

9.30

† rodina Činčíkova, otec Štefan

 

11.00

Za duchovnú obnovu farnosti

 

20.00

Na úmysel darcu

 

- Dnes je Kvetná nedeľa, čiže nedeľa utrpenia Pána. Vo všetkých sv. omšiach  požehnávame ratolesti, ktoré nám pripomínajú  Kristovo víťazstvo, ktoré sme slávili procesiou. Touto nedeľou vstupujeme do Veľkého týždňa, kedy Cirkev slávi tajomstvá spásy, ktoré uskutočnil Kristus v posledných dňoch svojho pozemského života. Pôstne obdobie pokračuje až do Zeleného štvrtka.

- Spoločná sv. spoveď bude dnes: v Kaštieli od 15.00 do 17.00 h, vo farskom kostole od 17.00 do 21.00 h. Prosíme neodkladajte si sv. spoveď na poslednú chvíľu.

-  Na Zelený štvrtok ranné sv. omše  sa neslávia. V tento deň sa v Katedrále sv. Martina v Bratislave o 9.30 h začne omša svätenia olejov, počas ktorej náš diecézny biskup Mons. Stanislav Zvolenský posvätí krizmu a požehná olej katechumenov a olej na pomazanie chorých. Kňazi si pri tejto sv. omši obnovia sľuby, ktoré zložili pri svojej vysviacke.

- Na Veľký piatok sa neslávi Eucharistia, aby viac vynikla jediná obeta Ježiša Krista na Kalvárii.  Ráno o 8.00 h  sa budeme spolu (kňazi a veriaci) modliť ranné chvály vo farskom kostole. Popoludní o 15.00 h bude pobožnosť Sedem slov Krista z kríža. Večer o 18.00 h budeme sláviť obrady utrpenia a smrti Pána a potom od 19.00 do 21.00 h bude poklona Najsvätejšej sviatosti oltárnej. V Prievoze v Kostole Najsvätejšieho Srdca Ježišovho  bude slávenie utrpenia a smrti Pána o 15.00 h a poklona k Najsvätejšej sviatosti oltárnej od 16.00 do 21.00 h. V tento deň pokánia je prísny pôst  a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu, ktorý sa môže predĺžiť až do veľkonočnej vigílie.

- Na Veľký piatok 3. 4. organizujeme farskú Veľkopiatočnú  púť do Marianky, kde sa pomodlíme krížovú cestu o 10:00 h. Doprava je individuálna. Podrobnosti nájdete na nástenke.

- Bielu sobotu začneme liturgicky spoločne prežívať o 8.00 h rannými chválami vo farskom kostole. Cirkev celý tento deň bdie pri Pánovom hrobe. V  oboch kostoloch bude v Božom hrobe vyložená Sviatosť oltárna, preto prosíme otcov so synmi, ale nielen ich, aby sa zapísali na adoráciu pri Božom hrobe v sakristii. Na veľkonočnú vigíliu, ktorá začne o 20.00 si prineste so sebou sviečky, ktoré prosíme chrániť proti kvapkaniu na lavice a podlahu. Sv. omše na veľkonočnú nedeľu budú ako obvykle. Pri rannej sv. omši o 8.00 h budeme požehnávať veľkonočné jedlá.

- Konferencia biskupov Slovenska rozhodla, že k štvrtému a piatemu tajomstvu radostného ruženca sa pridá zmienka o sv. Jozefovi, ženíchovi Panny Márie. Doplnené znenie tajomstiev, je takéto: Ježiš, ktorého si, Panna, so svätým Jozefom v chráme obetovala; Ježiš, ktorého si, Panna, so svätým Jozefom v chráme našla.

- Dnes bude celoslovenská zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom, ktorá sa bude konať pri všetkých bohoslužbách.

- Na kostol a opravy prispeli osobne v tomto týždni Bohu známi darcovia sumami 3x10,15,20€. Pán Boh vás odmeň.

- Na budúcu nedeľu je pri sv. omšiach výročná farská ofera.

 

P. Peter Šaradin CM, farár

Prosba o finančný príspevok

Prosíme Vás o milodary na opravu kostola, dokončenie detského farského ihriska a činnosti v duchu charizmy vincentskej rodiny.  

© 2011 Rímskokatolícka cirkev Farnosť Bratislava-Prievoz v Ružinove www.fara-ruzinov.sk | Kontakt | Drupal