Farské oznamy 

OZNAMY NA DRUHÚ CEZROČNÚ NEDEĽU

14. - 21. januára 2018- LITURGICKÝ KALENDÁR:

 

Streda:

Sv. Antona, opáta - spomienka

 

 

Sobota:

Sv. Fabiána, pápeža a mučeníka, alebo sv. Šebastiána, mučeníka – ľubovoľné spomienky

 

 

Nedeľa:

TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

 

 

 

 

Ú M Y S L Y   S V.  O M Š Í

Nedeľa:

8:00

Za dobrodincov

14.01.

9:30

† Pavol, Cecília a Nikodém

 

11:00

Za duchovnú obnovu farnosti

 

20:00

Za obrátenie manžela a dcéry

Pondelok:

7:00

Na úmysel darcu

15.01.

18:00

† Mária, deti a ostatná rodina

Utorok:

7:00

† František, syn František a rodičia

16.01.

18:00

† Michal

Streda:

7:00

Za pokoj v rodine

17.01.

18:00

† Ladislav, Zuzana, Antónia

Štvrtok:

7:00

Za Božiu pomoc pri výkone kňazského povolania brata Petra

18.01.

18:00

† rodičia Marek a Jolana, Marko

Piatok:

7:00

† Milan

19.01.

17:00

† nevesta a vnuk Keler

Sobota:

7:00

Ďakovná za dožitých 91 rokov a za Božie požehnanie pre celú rodinu

20.01.

17:00

† Vierka a rodičia z oboch strán

Nedeľa:

8:00

† Anna a Juraj

21.01.

9:30

† Katarína a Štefan

 

11:00

Za duchovnú obnovu farnosti

 

20:00

† rodičia Emília a Ladislav a † otec Vojtech

 

           

- Dnes slávime druhú cezročnú nedeľu.

- Vo štvrtok 18. 1. sa začína Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.

- V ten istý deň sa začína registrácia na Národné stretnutie mládeže P18, ktoré sa bude konať 26.-29.7. 2018. Pozývame všetkých mladých prihlásiť sa čím skôr za výhodných podmienok (registrácia v prvý deň 18. januára je za 18 €, potom sa zvýši). Registrácia, viac informácií o celom podujatí aj o Odvážnom roku je na stránke narodnestretnutiemladeze.sk.

- Pozývame vás na 13. ročník Ružinovského farského plesu, ktorý sa uskutoční 3. februára 2018 v Dome kultúry Ružinov. Tancovať sa bude na dvoch tanečných parketoch, večerom bude sprevádzať Ľudo Kuruc Big Band. Vstupenky v cene 35 € si môžete zakúpiť v Predajni sv. Vincenta. Prosíme farníkov, ktorí chcú prispieť do tomboly aby ju priniesli do sakristie, do Predajne sv. Vincenta, alebona faru cez úradné hodiny, s tým, že vaša firma, alebo meno bude  uverejnené v plesovom bulletine. Zatiaľ nám do tomboly nič neprišlo. Viac informácii je na výveske.

- Na potreby kostola prispeli v tomto týždni osobne Bohu známi darcovia sumami 5, 10, 20 a 100 €. Všetkým vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

 

P. Peter Šaradin CM, farár

Prosba o finančný príspevok

Prosíme Vás o milodary na opravu kostola, dokončenie detského farského ihriska a činnosti v duchu charizmy vincentskej rodiny.  

© 2011 Rímskokatolícka cirkev Farnosť Bratislava-Prievoz v Ružinove www.fara-ruzinov.sk | Kontakt | Drupal