Farské oznamy



OZNAMY NA NEDEĽU NAJSVäTEJŠEJ TROJICE

16. - 23. júna 2019 

 

LITURGICKÝ KALENDÁR:

 

 

Streda:

Sv. Romualda – ľubovoľná spomienka

 

 

Štvrtok:

NAJSVÄTEŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI – slávnosť, prikázaný sviatok

 

 

Piatok:

Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka - spomienka

 

 

Sobota:

Sv. Pavlína z Noly, biskupa, alebo sv. Jána Fišera a Tomáša Mórusa, mučeníkov – ľubovoľné spomienky

 

 

Nedeľa:

DVANÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

 

 

 

 

Ú M Y S L Y   S V.  O M Š Í

Nedeľa:

8:00

† rodičia Vilma a Ľudovít, Ondrej a Juliána

16.06.

9:30

† sestra Ľubka, Reny a rodičia

 

11:00

Za duchovnú obnovu farnosti

 

20:00

Za zdravie syna Petra

Pondelok:

7:00

† rodičia

17.06.

18:00

† František a Anna

Utorok:

7:00

† starí rodičia Ondrej a Alžbeta a strýko Ondrej

18.06.

18:00

Za Božie požehnanie a zdravie pre rodinu

Streda:

7:00

† rodičia Peter a Matilda a krstný otec Štefan

19.06.

18:00

† rodičia Jozef a Anna

Štvrtok:

7:00

† Štefan a rodičia z oboch strán

20.06.

18:00

Za duchovnú obnovu farnosti

 

20:00

† rodičia Ježekovi a syn Martin

Piatok:

7:00

† Alojz a Mária

21.06.

17:00

† mama Emília a sestra Jaruška

Sobota:

7:00

† rodičia Margita a Ján

22.06.

17:00

† Ján a Peter a rodičia

Nedeľa:

8:00

† Jozef a †otec Leonard

23.06.

9:30

† rodičia, svokrovci, brat

 

11:00

Za duchovnú obnovu farnosti

 

20:00

† Mária a Božena

 

                 

- Dnes je slávime Nedeľu Najsvätejšej Trojice..

- Dnes, v nedeľu o 15:00 h bude otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský sláviť v Katedrále sv. Martina svätú omšu, počas ktorej vysvätí nových kňazov a diakonov Bratislavskej arcidiecézy. Všetci sme srdečne pozvaní.

- Základná umelecká škola sv. Cecílie nás pozýva na Predprázdninový koncert, ktorý sa bude konať v nasledujúcu stredu 19. 6. o 18:00 h vo Veľkej sále DK Ružinov. Na koncerte vystúpia žiačky tanečného odboru, detský zbor, orchester a rôzne komorné zoskupenia.

- V najbližší štvrtok 20. 6. je prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Bohoslužby budú takto: 
v Kostole sv. Vincenta: v stredu večer o 18:00 h – vigília a vo štvrtok o 7:00 a 18:00 a o 20:00 h.  V prievozskom kaštieli: vo štvrtok ráno o 6:00 h. Večerná sv. omša o 17:00 nebude, aby sa ľudia z našej farnosti v čo najväčšom počte zúčastnili hlavnej sv. omše o 18:00 h v Kostole sv. Vincenta. Po nej bude nasledovať procesia okolo tohto kostola a následne na farskej záhrade malé agapé. Kto chce, môže sa pridať s drobným občerstvením. Pozývame prvoprijímajúcich, ale aj ostatné deti, aby prišli slávnostne oblečené na procesiu - budú posýpať kvietky pred Najsvätejšou Sviatosťou. Prosíme vás, ktorí máte v záhrade rozkvitnuté kvety a chcete skrášliť procesiu, aby ste ich priniesli do sakristie Kostola sv. Vincenta. Veriaci, ktorí sa zúčastnia na recitovaní hymnu „Tantum ergo – Ctíme túto Sviatosť slávnu“, môžu získať za obvyklých podmienok  úplné odpustky.

- Komunita Cenacolo pozýva na Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať na budúcu sobotu 22. 6.
 v Komunitnom dome na Včelárskej paseke blízko Kráľovej pri Senci.

- Na budúcu nedeľu 23. 6. sa bude konať v Bratislave vonkajšia verejná slávnosť Božieho Tela pozostávajúca
zo svätej omše na Primaciálnom námestí začínajúcej o 10:30 h a následnej eucharistickej procesie k farskému kostolu sv. Jána z Mathy (Trojička) na Župnom námestí. Pozývame Vás zúčastniť sa tejto slávnosti a tak vydať svedectvo živej viery v Ježiša Krista prítomného v Oltárnej sviatosti.

- Bližšie informácie o spomenutých podujatiach sú aj na výveske v predsieni kostola.

- Na potreby kostola prispeli v tomto týždni osobne Bohu známi darcovia sumami 10 a 100 €.

- Na budúcu nedeľu budeZbierka na dobročinné diela Svätého Otca.

- Všetkým vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň za vašu štedrosť.

 

P. Peter Šaradin CM, farár

 

 

 

 

Prosba o finančný príspevok

Prosíme Vás o milodary na opravu kostola, dokončenie detského farského ihriska a činnosti v duchu charizmy vincentskej rodiny.  

© 2011 Rímskokatolícka cirkev Farnosť Bratislava-Prievoz v Ružinove www.fara-ruzinov.sk | Kontakt | Drupal