Vzniká mozaika

v Kaplnke

Panny Márie

Zázračnej medaily

(Doteraz známa ako Kaplnka pre rodičov s deťmi)

 

Naša farnosť podporuje iniciatívu

9 mesiacov za život 

Pridajte sa k nám na miestach modlitby...

Farské oznamy 

OZNAMY NA ŠESTNÁSTUCEZROČNÚ NEDEĽU

16. – 23. júla 2017- LITURGICKÝ KALENDÁR

 

Pondelok:

Sv. Sarbela Makhlufa, kňaza – ľubovoľná spomienka

 

 

Utorok:

Sv. Jakuba, apoštola - sviatok

 

 

Streda:

Sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie – spomienka

 

 

Štvrtok:

Sv. Gorazda a spoločníkov – spomienka

 

 

Sobota:

Sv. Marty - spomienka

 

 

Nedeľa:

SEDEMNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

 

 

         
 


Ú M Y S L Y   S V.  O M Š Í

 


Nedeľa:

8:00

† Mária Bugárová

23.07.

9:30

† František, Valéria a Janka

 

11:00

Za duchovnú obnovu farnosti

 

20:00

† Libuša

Pondelok:

7:00

† syn Ján, manžel Ján

24.07.

18:00

† z rodín Palkovičových a Scheida

Utorok:

7:00

† manžel František a syn František

25.07.

18:00

† rodičia Pavel a Mária

Streda:

7:00

† Jarmila, rodičia Alojz a Anna, švagor Viktor a Elena

26.07.

18:00

† priatelia rodiny Palkovič a Scheida

Štvrtok:

7:00

† manžel a rodičia

27.07.

18:00

† manžel Ján

Piatok:

7:00

† rodičia Ján a Anna

28.07.

17:00

† rodičia Juraj a Alžbeta a sestra Anna

Sobota:

7:00

† rodičia a ostatní zomrelí z rodiny

29.07.

17:00

† Svätopluk a Peter

Nedeľa:

8:00

† Vilma a Štefan

30.07.

9:30

† Alžbeta, Petronela

 

11:00

Za duchovnú obnovu farnosti

 

20:00

† Rudolf a Jozefína, Marta a Ružena

 

 


- Dnes slávime šestnástu nedeľu cez rok.

- Umelecká výzdoba kaplnky, ktorá slúži pre matky s deťmi je už zčasti ukončená, ale ešte tam nie je umiestnený televízor a ani ozvučenie. Z tohto dôvodu je otvorená len k nahliadnutiu. Ďakujeme za pochopenie.

- Aj tento rok sa bude konať v Katedrále sv. Martina v Bratislave Katedrálny organový festival (8.ročník). Koncerty budú bývať každý štvrtok počnúc 27. júlom a končiac 7. septembrom vždy o 19.30 h. Cena vstupeniek je 7,- Eur (ZŤP 1,- Euro), na koncert 27. júla je vstup voľný.

- Teologická fakulta Trnavskej  univerzity so sídlom v Bratislave, na Kostolnej ulici, oznamuje, že v školskom roku 2017/2018 otvára v rámci Univerzity tretieho veku prvý ročník so študijným zameraním na Sväté písmo a systematickú teológiu. Pre absolventov špecializácii uvedených na výveske zároveň otvára aj ďalší ročník štúdia v maďarskom jazyku a on-line štúdium. Podrobnejšie informácie nájdete výveske a na internetovej stránke Teologickej fakulty TU.

- Zbierka na nové fólie na svetlíku kostola a na externé žalúzie na okná činila1745,40 €.

- Všetkým vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

 

P. Peter Šaradin CM, farár

Prosba o finančný príspevok

Prosíme Vás o milodary na opravu kostola, dokončenie detského farského ihriska a činnosti v duchu charizmy vincentskej rodiny.  

© 2011 Rímskokatolícka cirkev Farnosť Bratislava-Prievoz v Ružinove www.fara-ruzinov.sk | Kontakt | Drupal