PROSÍME O PODPORU PRI OBNOVE FARSKÉHO IHRISKA

 

Farské oznamy 

 

OZNAMY NA SIEDMU CEZROČNÚ NEDEĽU

19. - 26. februára 2017


 

 

.

 

Utorok:

Sv. Petra Damianiho, biskupa a učiteľa Cirkvi – ľubovoľná spomienka

Streda:

Katedra sv. Petra, apoštola, sviatok

Štvrtok:

Sv. Polykarpa, biskupa a mučeníka – spomienka

Nedeľa:

ôsMA nedeľa v cezročnom období

 

 

 

 

Ú M Y S L Y   S V.  O M Š Í

 

 

Nedeľa:

8.00

† Mária

19.02.

9.30

Za Božie požehnanie pre Máriu

 

11:00

Za duchovnú obnovu farnosti

 

20:00

† otec Marián a starí rodičia

Pondelok:

7.00

† Júlia a Mária

20.02.

18.00

† rodičia Gašpar a Filoména a starí rodičia

Utorok:

7.00

Za zdravie a Božie požehnanie pre rodičov Vladimíra a Máriu

21.02.

18.00

† Jozef a Irma, rodičia, súrodenci a starí rodičia

Streda:

7:00

Za kňazov tejto farnosti

22.02.

18:00

† Mária

Štvrtok:

7.00

† Jozefína

23.02.

18.00

† manžel Miroslav, sestra, švagor a rodičia

Piatok:

7.00

† syn Peter

24.02.

17:00

† Pavol – 2. výročie

Sobota

25.02

7:00

Za zdravie a Božie požehnanie pre Alžbetu a † Ján, Lea, Koloman, Terézia, Jozef a Viktória

 

17:00

Manžel Ján Vrábel – 5. výročie, rodičia Pavol a Matilda

Nedeľa:

8.00

Za Božiu pomoc

26.02.

9.30

† Albín

 

11:00

Za duchovnú obnovu farnosti

 

20:00

† Alojz

 

     
 

- Dnes slávime siedmu cezročnú nedeľu.

- V týchto dňoch vrcholí vo Vatikáne proces blahorečenia saleziána kňaza Titusa Zemana, mučeníka. V stredu 22. februára je zároveň výročie 65 rokov od jeho odsúdenia, spolu s 19 ďalšími väčšinou kňazmi. Kto má záujem, môže sa zúčastniť v stredu 22. februára na spomienkovom stretnutí, ktoré sa začne pred Justičným palácom o 15.30 a vyvrcholí v kostole u saleziánov na Miletičovej. Podrobný program je na plagáte - alebo na www.tituszeman.sk .

- Teologická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave so sídlom v Bratislave ponúka pre rehoľníkov a laikov štúdium v mnohých študijných programoch. Bližšie informácie sú na výveske a na www.tftu.sk .

- Nocľaháreň sv. Vincenta de Paul hľadá zástupcu vedúceho nocľahárne pracujúcej s ľuďmi bez domova. Pokiaľ máte záujem, pošlite životopis a motivačný list na e-mailovú adresu nina.piovarciova@depaulslovensko.org.

- Na kostol a opravy prispeli osobne v tomto týždni Bohu známi darcovia sumami 10 a 20 €.  Všetkým vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

 

P. Peter Šaradin, CM, farár

 

Prosba o finančný príspevok

Prosíme Vás o milodary na opravu kostola, dokončenie detského farského ihriska a činnosti v duchu charizmy vincentskej rodiny.  

© 2011 Rímskokatolícka cirkev Farnosť Bratislava-Prievoz v Ružinove www.fara-ruzinov.sk | Kontakt | Drupal