Farské oznamy 

OZNAMY NA PRVÚ PôSTNU NEDEĽU

18. - 25. februára 2018- LITURGICKÝ KALENDÁR:

 

Streda:

Sv. Petra Damianiho, biskupa a učiteľa Cirkvi – ľubovoľná spomienka

 

 

Štvrtok:

Katedra sv. Petra, apoštola, sviatok

 

 

Piatok:

Sv. Polykarpa, biskupa a mučeníka – ľubovoľná spomienka

 

 

Nedeľa:

DRUHÁ PÔSTNA NEDEĽA

 

Ú M Y S L Y   S V.  O M Š Í

Nedeľa:

8:00

Za obrátenie manžela a synov

18.02.

9:30

Za Božiu pomoc pre Evku

 

11:00

Za duchovnú obnovu farnosti

 

20:00

Za oslobodenie od zlého pre dcéru a živú vieru pre syna

Pondelok:

7:00

† rodičia

19.02.

18:00

† Mária

Utorok:

7:00

Za vnúčatá Dominiku, Michaelu, Kristínku, Maťka, Samka a Timka

20.02.

18:00

† rodičia z oboch strán a Štefan

Streda:

7:00

Za Božiu pomoc pre manželov

21.02.

18:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre Vladimíra

Štvrtok:

7:00

† manžel Augustín a jeho rodina

22.02.

18:00

† rodičia Mária a Ladislav

Piatok:

7:00

Za Božiu pomoc a ochranu pre manžela

23.02.

17:00

† Ján

Sobota:

7:00

† vnuk Michael a dcéra Danka

24.02.

17:00

Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu

Nedeľa:

8:00

† rodičia Ondrej a Juliana, Ľudovít a Vilma

25.02.

9:30

† Milan

 

11:00

Za duchovnú obnovu farnosti

 

20:00

† Mária

 

           

- Dnes slávime prvú pôstnu nedeľu.

- Dnes, v nedeľu v čase od 14:30 - 17:30 h sa vo farskom Kostole sv. Vincenta de Paul uskutoční modlitbové stretnutie Eucharistický plameň s obvyklým programom.

- Od pondelka 19. februára budú každý pracovný deň v pôste spievané ranné chvály pripravené neokatechumenátnymi spoločenstvami. Začiatok bude v kostole vždy o 6:00 h. Predsedať bude P. Jozef Garaj.

- Pozývame vás každú stredu v pôstnom období na modlitby za Misijnú spoločnosť a za nové duchovné povolania. Prvý raz pôjdeme do Kostola sv. Cyrila a Metoda (Puškinova 1) v stredu 21. 2.  o 10:30 h bude svätá omša a po nej krížová cesta. Doprava je individuálna.

- Pobožnosť Krížovej cestypočas celého pôstneho obdobia bude vo farskom kostole v stredu a v piatok tri štvrte hodiny pred večernými sv. omšami a v piatok aj po rannej svätej omši. V Kostole Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Prievoze bude krížová cesta bývať v nedeľu o 16:15 h. Kto sa zúčastní pobožnosti krížovej cesty, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

- Na budúci týždeň sú jarné kántrové dni v stredu, piatok a v sobotu. Záväzný je iba jeden deň. Ich obsahom je príprava na pokánie, na sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu.

- Pozývame na stretnutie s exorcistom Giannim Sinim, talianskym kňazom, autorom knihy “Diabol kúzla zbavený”. Možnosť stretnúť sa s ním bude v stredu, 21. 2. u saleziánov na Mamateyovej na večernej svätej omši o 19:00 h, následne po omši bude mať prednášku a prezentáciu knihy, cca o 20:00 h.

- Svätý Otec František vyhlásil piatok 23. február 2018 za Deň modlitby a pôstu za pokoj v Demokratickej republike Kongo, v Južnom Sudáne a na celom svete. Je túžbou Svätého Otca, aby sa celá Cirkev zapojila do tohto Dňa modlitby.

- S radosťou vám oznamujeme, že na budúcu sobotu dňa 24. februára o 9:00 h (bez svätej omše) v Kostole sv. Vincenta v Bratislave bude ukončená diecézna fáza procesu blahorečenia Božieho služobníka Jána Havlíka. Je to veľká udalosť pre celú vincentskú rodinu, a preto vás na túto slávnosť v mene Misijnej spoločnosti srdečne pozývame. Po ukončení diecéznej fázy bude proces pokračovať v tzv. rímskej fáze.

- Farnosť Báč prosí veriacich o podporu a pomoc pri hlasovaní o finančnú podporu opravy organu cez nadáciu VÚB. Hlasovať môžete do 25. februára na webstánke www.nadaciavub.sk.

 - Dnes je celoslovenská jarná zbierka na sociálne projekty Slovenskej katolíckej charity.

- Na potreby kostola prispeli v tomto týždni osobne Bohu známi darcovia sumami 20 a 50 €. Všetkým vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

 

P. Peter Šaradin CM, farár

Prosba o finančný príspevok

Prosíme Vás o milodary na opravu kostola, dokončenie detského farského ihriska a činnosti v duchu charizmy vincentskej rodiny.  

© 2011 Rímskokatolícka cirkev Farnosť Bratislava-Prievoz v Ružinove www.fara-ruzinov.sk | Kontakt | Drupal