SVÄTÉ OMŠE

ONLINE

 

HLASOVANIE: PROJEKT ZVEĽADENIA DETSKÉHO IHRISKA

 

MODLITBA

ZA SLOVENSKO

Farské oznamy 

        OZNAMY NA DVADSIATU ŠTVRTÚ NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

19. septembra – 26. septembra 2021 - LITURGICKÝ KALENDÁR

 

 

 

Pondelok:

Utorok:

Štvrtok:

Sv. Andreja Kima Taegona, kňaza, Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov mučeníkov – spomienka

Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu – sviatok 

Sv. Pia z Pietrelčiny, kňaza – spomienka

 

Nedeľa:

DVADSIATA ŠIESTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

 

Ú M Y S L Y   S V Ä T Ý C H  O M Š Í

 

Nedeľa:

8:00

† manžel Ján

 

19.09.

9:30

† rodičia Mária a Milan

 

 

11:00

Za duchovnú obnovu farnosti

 

 

20:00

Poďakovanie za 60 rokov života Daniela

 

Pondelok: 

7:00

Za šťastnú operáciu očí a poďakovanie za 50 rokov manželstva

 

20.09.

18:00

† Dominik a ostatní členovia rodiny

 

Utorok:

   7:00

Za zdravie a Božie požehnanie

 

21.09.

18:00

† manžel Albert

 

Streda:

7:00

† sestra Mária a rodičia Jozef a Gizela

 

22.09.

18:00

† rodičia Ján a Františka, manžel Milan a jeho rodičia

 

Štvrtok:

7:00

† manžel Marián, rodičia a starí rodičia z oboch strán

 

23.09.

 18:00

† Milan Rakús

 

Piatok:

7:00

† Mária Kozmerová

 

24.09.

17:00

† babka Mária

 

Sobota:

7:00

† rodičia Milan a Alžbeta a starí rodičia z oboch strán

 

25.09.

17:00

† Mária Brichtová

 

Nedeľa:

8:00

† František a Eva, František a Helena, dcéra Eva

 

26.09.

9:30

Zdravie a Božie požehnanie pre kňaza Dominika, CM

 

 

11:00

Za duchovnú obnovu farnosti

 

 

20:00

† strýko Tibor

 

 

- Oznamujeme, že otvárame nové obdobie prípravy k prijatiu sv. prijímania. Prihlášky, ktoré nájdete v sakristii sú pre deti zo štátnych škôl Mierová, Nevädzová a Borodáčová. Prosíme ich odovzdať vo farskej kancelárii počas úradných hodín. Posledný možný termín odovzdania prihlášok je v piatok 25. septembra.

- V súvislosti s protiepidemiologickými opatreniami Vás znova pozývame k dodržiavaniu všetkých nariadení hlavného hygienika a to nosenia rúška, ktoré prekrýva horné i dolné dýchacie cesty a dôkladná dezinfekcia rúk.

O prípadnej zmene Vás budeme informovať. Ďakujeme za pochopenie.

- Na budúcu nedeľu 26. 9. budeme sláviť slávnosť sv. Vincenta de Paul, patróna našej farnosti. Hodovú sv. omšu o 11.00 h bude celebrovať bývalý farár tejto farnosti P. Augustín Slaninka, CM. V tento deň pri návšteve kostola môžu veriaci získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

- Povzbudení návštevou a podnetmi Svätého Otca sa slovenskí biskupi rozhodli vyhlásiť na budúcu nedeľu - 26. septembra 2021 - vo všetkých slovenských kostoloch zbierku na pomoc pre núdznych na Kube. Prosia vás o vašu štedrosť v duchu povzbudení, ktoré sme počuli počas návštevy Svätého Otca. Už vopred vám vyslovujeme úprimné "Pán Boh odmeň!" a ďakujeme.

- Pozývame Vás k hlasovaniu pre získanie grantu na zveľadenie trávnika Spojenej školy svätého Vincenta. Link na hlasovanie: Bratislavský kraj - Gesto pre mesto | Raiffeisen banka Ďakujeme Vám za všetky deti.

- Milosrdné sestry Svätého kríža srdečne pozývajú na pútnickú svätú omšu ku cti bl. Zdenky Cecílie Schelingovej do Kostola Povýšenia Svätého kríža v Podunajských Biskupiciach, ktorá sa bude konať 25. septembra 2021 o 17.00h.

Od 22. septembra do 31. októbra sa v Bratislave uskutoční pro-life kampaň 40 dní za život. Pokojnou modlitbovou prítomnosťou pred Ružinovskou nemocnicou, kde sa vykonávajú potraty, budeme svedčiť o ľudskosti nenarodených detí a modliť sa za ich životy. Viac informácií nájdete na stránke www.40dnizazivot.sk

- Po večerných svätých omšiach sa budeme spoločne modlievať Deviatnik k sv. Vincentovi, ako duchovnú prípravu na odpustovú slávnosť.

Na potreby kostola prispeli v tomto týždni osobne Bohu známi darcovia sumami 10, 15, 2x20, 30, 40, 2x50, 100 €

- Všetkým vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň za vašu duchovnú a hmotnú štedrosť.

 

P. Peter Šaradin, CM - farár

Prosba o finančný príspevok

Prosíme Vás o milodary na opravu kostola, dokončenie detského farského ihriska a činnosti v duchu charizmy vincentskej rodiny.  

© 2011 Rímskokatolícka cirkev Farnosť Bratislava-Prievoz v Ružinove www.fara-ruzinov.sk | Kontakt | Drupal