Farské oznamyOZNAMY NA TRETIU NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

26.01 - 2. februára 2020 - LITURGICKÝ KALENDÁR

 

Pondelok:

Sv. Angely Merici, panny – ľubovoľná spomienka

Utorok:

Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi – spomienka

Piatok:                      

Sv. Jána Bosca, kňaza - spomienka

Sobota:

Bl. Márie Anny Vaillotovej a Odilie Baumgartenovej, panny a mučenice

Nedeľa:

NEDEĽA OBETOVANIA PÁNA

 

Ú M Y S L Y   S V.  O M Š Í

Nedeľa:

8:00

† rodičia z oboch strán Júliana a Ondrej, Vilma a Ľudovít a brat Otto

26.01.

9:30

† Ján Mrkvica

 

11:00

Za duchovnú obnovu farnosti

 

20:00

Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu

Pondelok:

7:00

† Dominika, Michaela, Kristína, Matej, Samuel, Timotej

27.01.

18:00

Za zdravie a Božie požehnanie pre Jozef a Mária

Utorok:

7:00

† krstný otec Viktor

28.01.

18:00

† Božena a Štefan Orságovci

Streda:

7:00

Za zdravie a Božiu pomoc v rodine

29.01.

18:00

Poďakovanie za 45 rokov manželstva

Štvrtok:

7:00

† otec Michal

30.01.

18:00

† Ferko, Mariška a Ľubka

Piatok:

7:00

† rodičia a starí rodičia

31.01.

17:00

† Ľudmila

Sobota:

7:00

Za Božiu pomoc pre rodinu s prosbou o obrátenie manžela a dcér

01.02.

17:00

† členovia posvätného ruženca

Nedeľa:

8:00

Za Božiu pomoc pre členov posvätného ruženca

02.02.

9:30

Za zdravie a Božie požehnanie pre krstné deti

 

11:00

Za farníkov

 

20:00

† Jaromír Bandik

 

- Dnes je Tretia nedeľa v cezročnom období – NEDEĽA BOŽIEHO SLOVA.

- RK bohoslovecká fakulta UK v Bratislave Vás v Roku Božieho slova pozýva na šesť biblických prednášok pod názvom „Nádej a výzvy z Knihy Genezis 1-11“. Stretnutia sa budú konať raz do mesiaca vždy v posledný utorok o 18.00 hod. v aule fakulty. Najbližší výklad prvej kapitoly Genezis pod názvom „Znamenitý začiatok“ sa uskutoční už v tento utorok 28. januára o 18.00 hod. Prednášku bude viesť biblista Jozef Jančovič. Vstup na prednášky je voľný.

- Na budúcu nedeľu 2. 2. na sviatok Obetovania Pána si môžete priniesť sviece na požehnanie.

- V nedeľu 2.2.2020 o 17:00 si v prievozskom kaštieli pripomenieme 30. výročie príchodu Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul do našej farnosti. Všetci ste srdečne pozvaní.

- Aby prednášanie čítaní prinášalo čo najväčší duchovný úžitok pre samotného čítajúceho i ostatných počúvajúcich veriacich, naša farnosť pripravuje krátky spoločný kurz pre všetkých doterajších i nových záujemcov o túto službu, na ktorý sa môžete prihlásiť cez P. Dominika alebo P. Jána (dominik.pavol@gmail.com, janojancek@gmail.com). Je užitočné pre nás všetkých, aby táto služba bola pestrá a zapojilo sa do nej čím viacero ochotných ľudí.

- Občianske združenie Dobrota pre Afriku Vás srdečne pozýva na Fašiangovú misijnú burzu kníh a iných predmetov v pondelok 27. januára od 16. do 20. hod. v Dome Quo Vadis na Hurbanovom nám.

Výťažok z predaja bude použitý pre deti v Stredoafrickej republike v rámci projektu Deti sv. Filomény.

- V pondelok začneme s maľovaním interiéru nášho Kostola sv. Vincenta de Paul. Pri tejto príležitosti ranné sväté omše budú bývať v kaplnke Panny Márie Zázračnej medaily. Do kaplnky sa dostaneme bočným vchodom od Domu nádeje. Na budúcu nedeľu bude zbierka na tento účel.

- Bližšie informácie o spomenutých podujatiach sú aj na výveske v predsieni kostola.

- Na potreby kostola prispeli v tomto týždni osobne Bohu známi darcovia sumami 10, 3 x 20 a 50 €.

- Všetkým vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň za vašu štedrosť.

 

 

P. Peter Šaradin CM, farár

Prosba o finančný príspevok

Prosíme Vás o milodary na opravu kostola, dokončenie detského farského ihriska a činnosti v duchu charizmy vincentskej rodiny.  

© 2011 Rímskokatolícka cirkev Farnosť Bratislava-Prievoz v Ružinove www.fara-ruzinov.sk | Kontakt | Drupal