Farské oznamyOZNAMY NA TRINÁSTU NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

26. júna – 3. júla 2016

 

Pondelok:

Sv. Ladislava, alebo sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učiteľa Cirkvi – ľubovoľné spomienky

Utorok:

Sv. Ireneja, biskupa a mučeníka - spomienka

Streda:

SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLOV– Slávnosť, prikázaný sviatok

Štvrtok:

Prvých svätých mučeníkov Cirkvi v Ríme – ľubovoľná spomienka

Sobota:

NÁVŠTEVA PANNY MÁRIE - sviatok

Nedeľa:

ŠTRNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

 

Ú M Y S L Y   S V.  O M Š Í

 

 

Nedeľa:

8.00

† z rodiny Banziovej a Szitaiovej

26.06.

9.30

† rodina Heseková a Zapletalová

 

11.00

Za duchovnú obnovu farnosti

 

20.00

† rodinu Haládekovú

Pondelok:

7.00

† Ján, Ivan, Karol

27.06.

18.00

† manželka Marika a rodičia Anna a Štefan

Utorok:

7.00

† Juraj Žigray

28.06.

18.00

Za Božiu pomoc pre manžela Petra, syna Petra, vnukov Petra a Pavla a zaťa Pavla

Streda:

7.00

Za darcu a jeho úmysly

29.06.

8.30

Žiacka

 

18.00

Za duchovnú obnovu farnosti

 

20.00

† rodičia Irena a Silvester

Štvrtok:

7.00

† manžel Rudolf a babička

30.06.

18.00

† manžel Emanuel, rodičia Juraj a Emília

Piatok:

7.00

† rodičia Berta a Ernest

01.07.

17.00

† Elena

Sobota:

7.00

† manžel Marián

02.07.

17.00

Za členov posvätného ruženca

Nedeľa:

8.00

Za Božiu pomoc pre členov posvätného ruženca

03.07.

9.30

† Rozália, Štefan, Mária, Ľudovít, Kalman

 

11.00

Za duchovnú obnovu farnosti

 

20.00

† Eduard, Jozef a syn Ľubko

- Dnes je trinásta nedeľa v cezročnom období. Pri všetkých dnešných sv. omšiach spievame Te Deum - poďakovanie Pánu Bohu za jeho dobrodenia počas školského roka.

- V stredu je prikázaný sviatok sv. Petra a Pavla apoštolov. Sv. omše vo farskom kostole budú: o 7.00 h, o 9.00 h žiacka, o 18.00 h a večer o 20.00 h. V kaštieli o 6.00 h a o 17.00 h maďarská.

- Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci. Poklona Najsvätejšej Sviatosti bude v utorok a piatok vo farskom kostole od 15.00 h. Sviatosť zmierenia budeme vysluhovať vo štvrtok v kostole sv. Vincenta od 17.00 h. a v piatok od 16.00h. Počas týždňa 20 min. pred a počas sv. omší. Zvlášť pozývame študujúce deti a mládež.

- V utorok 28. júna sa budú biskupi Slovenska spolu s mnohými kňazmi pri spoločnej koncelebrácii svätej omše o 17.00 hod. v Katedrále sv. Martina modliť za Svätého Otca Františka. Pozývame Vás k účasti na tejto slávnosti i k osobnej modlitbe za Svätého Otca a na jeho úmysly.

- V mesiaci júlisv. omša v maďarskom jazyku v kaštieli bývať nebude. Znovu bude v nedeľu 7. augusta.

- V nedeľu 3.7. o 15.00 h sa pri historickom Kostolíku sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch uskutoční slávnosť s názvom Cyrilometodská ratolesť. Hl. celebrantom svätej omše bude bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko.

- Posledným júnovým dňom končí možnosť prihlásiť sa na Svetové dni mládeže v Krakove aj pre tých, ktorí sa nezúčastnia slovenského programu a pôjdu len na záverečné dni. Kto by potreboval pomoc, môže kontaktovať Komisiu pre mládež cez stránku mladezba.sk. V septembri sa v Šaštíne bude konať diecézne stretnutie mládeže Cliptime s hlavnou myšlienkou "Otvorené srdce". Začne sa pešou púťou z Marianky do Šaštína a jeho program bude nadviazaním na Svetové dni mládeže (či už sa ich mladí zúčastnili alebo nie). Všetkých, najmä však starších bratov a sestry prosíme o modlitbovú podporu, aby tieto stretnutia priniesli ovocie viery v živote mladých ľudí.

- Pre mladých, ktorí chcú pomáhať službou animátora vo farnosti alebo cítia potrebu hlbšej osobnej formácie je určený nový ročník Bratislavskej animátorskej školy. Na jeseň sa otvára tzv. učenícky rok (iBAŠ) zameraný na osobnú formáciu a prehĺbenie kresťanskej identity. Prihlásenie je možné do 10. júla 2016. Bližšie informácie o mladežníckych podujatiach nájdete na plagátoch na výveske.

- Predajňa sv. Vincenta oznamuje, že od pondelka 27. 6. bude zatvorená 7-10 dní z dôvodu inventúry.

- Od 1. júla do 31. augusta bude farská knižnica zatvorená.

- Dnes je „Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca(Halier sv. Petra).

- Na kostol a opravy prispeli osobne v tomto týždni Bohu známi darcovia sumami 10, 20 a 30 €.  Všetkým vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

                                 

P. Peter Šaradin, CM, farár

Prosba o finančný príspevok

Prosíme Vás o milodary na opravu kostola, dokončenie detského farského ihriska a činnosti v duchu charizmy vincentskej rodiny.  

© 2011 Rímskokatolícka cirkev Farnosť Bratislava-Prievoz v Ružinove www.fara-ruzinov.sk | Kontakt | Drupal