sept. 2015

 

 

.sept. 2015

 

Služba lektorov 

rok 2015

Pozývame vás, milí veriaci, k čítaniu Božieho slova pri svätých omšiach. Kto je lektor?

Farské oznamyOZNAMY NA DVADSIATU SIEDMU NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

4.-10.októbra 2015- LITURGICKÝ KALENDÁR

 

Utorok:

Sv. Bruna, kňaza – ľubovoľná spomienka

Streda:

Ružencovej Panny Márie - spomienka

Piatok:

Sv. Dionýza a spoločníkov, mučeníkov, alebo sv. Jána Leonardiho, kňaza – ľubovoľné spomienky

Sobota:

Panny Márie v sobotu – ľubovoľná spomienka

 

Nedeľa:

DVADSIATA ÔSMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

 

Ú M Y S L Y   S V.  O M Š Í

 

 

Nedeľa:

8.00

Za Božiu pomoc pre členov posvätného ruženca

04.10.

9.30

† manžel Zoltán

 

11.00

Za duchovnú obnovu farnosti

 

20.00

† Dominik

Pondelok:

7.00

† rodičia

05.10.

18.00

† otec František, brat Vavrinec, manželka Emília a rodičia

Utorok:

7.00

† rodičia Feketeoví

06.10.

18.00

† sestra Anna s manželom, rodičia Vojtechoví, starí rodičia Kostkoví a Vojtechoví

Streda:

7.00

† rodičia Ignác a Anna

07.10.

18.00

† Michal

Štvrtok:

7.00

† rodičia Blahoví, Olivoví, krstní rodičia, strýko a svatka

08.10.

18.00

† rodičia Vít a Justína a ich deti

Piatok:

7.00

† krstní rodičia

09.10.

17.00

† rodičia Cyril a Rozália, starí rodičia

Sobota:

7.00

† mama Alžbeta

10.10.

17.00

† Ján, Terézia, Božena

Nedeľa:

8.00

Za dobrodincov pri výstavbe, opravách a doplnkov kostola

11.10.

9.30

† Jozef a Mária Svetík

 

11.00

Za duchovnú obnovu farnosti

 

20.00

40. výročie narodenia Kataríny, poďakovanie a Božie požehnanie

 

 

 

- Dnes je dvadsiata siedma nedeľa v cezročnom období.

- Seminaristi Misijnej spoločnosti Vás srdečne pozývajú na slávnostnú modlitbu vešpier, dnes  v nedeľu o 18:30 hod. do kaplnky provinciálneho domu na ul. Sv. Vincenta 1 (vchod od pizzerie).

- V pondelok 5. 10. je pravidelná kňazská rekolekcia. Pozývame vás na sv. omšu o 9:00 h u Kapucínov.

- Prvé stretnutie prípravy dospelých na sviatosť birmovania bude v utorok 6. 10. o 17: 30 v malej zasadačke na prízemí Kostola sv. Vincenta.

- V stredu 7. októbra 2015 sa bude v Katedrále sv. Martina o 20.00 hod. konať modlitbové stretnutie v rámci cyklu Ježiš sa predstavuje o jedinečných obrazoch, ktoré používa Ježiš Kristus o sebe v Jánovom evanjeliu. Stretnutie na tému Ja som chlieb života bude viesť pomocný bratislavský biskup Mons. Jozef Haľko (z dôvodu účasti otca arcibiskupa na synode).

- Birmovanci v druhom roku prípravy budú mať stretnutie vo štvrtok 8. 10. Začneme sv. omšou o 18:00 h v Kostole sv. Vincenta a potom sa presunieme do Hojdany.

- Vo štvrtok 8. októbra 2015 sa na pôde Bohosloveckej fakulty v Bratislave o 18.30 hod. uskutoční verejná prezentácia encykliky pápeža Františka s názvom Laudato sí venovanej téme starostlivosti o životné prostredie. Encykliku predstavia odborníci z oblasti biblickej a morálnej teológie, ekológie i z pohľadu prekladateľa.

- Pozývame všetkých cyklistov na farskú cyklopúť do Viedne, ktorá sa bude konať v sobotu, dňa 10.10.2015, pod duchovným vedením nášho farára, vdp. Petra Šaradina, CM. Odchod od farského kostola je o 7:45 h. Viac informácii nájdeme na plagáte na výveske.

- Na budúcu nedeľu bude pravidelná zbierka na opravu obrubníkov okolo kostola. Za milodary vopred ďakujeme.

- Na kostol a opravy prispeli osobne v tomto týždni Bohu známi darcovia sumami 5, 30, 2x50 a 100 €. Pán Boh vás odmeň.

 

P. Peter Šaradin, CM

 

Prosba o finančný príspevok

Prosíme Vás o milodary na opravu kostola, dokončenie detského farského ihriska a činnosti v duchu charizmy vincentskej rodiny.  

© 2011 Rímskokatolícka cirkev Farnosť Bratislava-Prievoz v Ružinove www.fara-ruzinov.sk | Kontakt | Drupal