PROSÍME O PODPORU PRI OBNOVE FARSKÉHO IHRISKA

 

 

Hľadáme

dobrovoľníkov

k rozvozu polievky

 

 

Farské oznamy 

OZNAMY NA DVADSIATU DEVIATU NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

16.- 23. októbra 2016- LITURGICKÝ KALENDÁR

 

Pondelok:

Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka - spomienka

 

 

Utorok:

Sv. Lukáša, evanjelistu - sviatok

 

 

Streda:

Sv. Jána de Brébeuf a Izáka Joguesa, kňazov a ich spoločníkov, mučeníkov, alebo sv. Pavla z kríža, kňaza – ľubovoľné spomienky

 

 

Sobota:

Sv. Jána Pavla II. pápeža – ľubovoľná spomienka

 

 

Nedeľa:

TRIDSIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

Ú M Y S L Y   S V.  O M Š Í

Nedeľa:

8.00

† manžel Zoltán a syn Daniel

16.10.

9.30

† manžel Ladislav a rodičia Vincent a Helena

 

11.00

Za duchovnú obnovu farnosti

 

20.00

† manžel Zoltán

Pondelok:

7.00

† rodičia

17.10.

18.00

† manžel Vladimír

Utorok:

7.00

† manželka Margita a rodičia Anton a Margita

18.10.

18.00

† rodičia Nemečkayovi a Huttovi, starí rodičia a súrodenci

Streda:

7.00

Za zdravie, Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre Máriu a Štefana

19.10.

18.00

† brat Alexander

Štvrtok:

7.00

† Emil, Anna a Jozef

20.10.

18.00

† Pavol

Piatok:

7.00

Za uzdravenie Nelky a Šimonka

21.10.

17.00

† Ján a Pavlína, Ján a Anna a manžel Eduard

Sobota:

7.00

† Angela, Vincent, Alžbeta a František

22.10.

17.00

Na úmysel darcu

Nedeľa:

8.00

† rodičia Pavol a Alžbeta, Karol a Vilma, brat Peter, švagor Pavol

23.10.

9.30

† Ján, Vlasta a Jozef a zosnulí z oboch strán

 

11.00

Za duchovnú obnovu farnosti

 

20.00

Za zdravie a Božie požehnanie pre kolegyňu Magdalénku a jej manžela

           

- Dnes slávime dvadsiatu deviatu nedeľu v cezročnom období.

- Tento týždeň v rámci modlitebnej iniciatívy za Európu sa modlíme za Maďarsko.

- V utorok dňa 18. októbra o 9.00 h sa bude konať spoločná modlitba Posvätného ruženca vo svete - "Milión detí sa modlí ruženec". Je to pozvanie zapojiť sa do tejto modlitby tam, kde sa budeme nachádzať nakoľko nám to možnosti dovolia.

- Pozývame veriacich na svätú omšu ku cti blahoslaveného Karola Habsburského, ktorú bude vo štvrtok 20. októbra o 19.00 h sláviť v Katedrále sv. Martina bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský.

- V rámci prebiebiehajúcej 40-dňovej reťaze Pôstu a modlitieb za kňazov, ako aj modlitebnej kampane za život, vás pozývame do Kostola Najsvätejšieho Srdca Ježišovho na Kramáre. V piatok 21. 10. 2016 o 10.30 h naslávenie svätej omše a potom k modlitbe svätého ruženca pri Nemocnici na Kramároch. Doprava je individuálna.

- Stretnutie prvoprijímajúcich detí zo škôl Borodáčova, Mierová a Nevädzová, bude v sobotu 22. 10. o 10:00 h v Kostole sv. Vincenta. Prosíme, aby s každým dieťaťom prišiel tiež aspoň jeden z rodičov.

- Fórum života organizuje s podporou a požehnaním otcov biskupov už štrnásty ročník celoslovenskej kampane Sviečka za nenarodené deti. Cieľom kampane je pripomenúť si osud nenarodených detí, ktoré zomreli pri spontánnom alebo umelom potrate. Spomienku na tieto deti je možné vyjadriť symbolicky večer 2. novembra v deň Pamiatky zosnulých zapálením sviečky a modlitbou alebo pietnym stíšením v kruhu rodiny. Túto kampaň a aktivity na ochranu života od počatia je možné podporiť zakúpením originálnej bielej sviečky od dobrovoľníkov Fóra života.

- Po dobu dvoch mesiacov a to každý pondelok a štvrtok o 19.00 h pozývame dospelých a mládež na katechézy v duchu Ježišových slov “Ja som prišiel, aby mali život a a by ho mali v hojnosti". Katechézy budú prebiehaťv kaplnke Kostola sv.Vincenta pod vedením katechistov z Neokatechumenátnej cesty. Pozvánky Vám budú sprístupnené pri východe z kostola.

- Na budúcu nedeľu je zbierka na misie.

- Zbierka na farské ihrisko činila 1782,80 €.Prihlášky pre deti na „Šport hrou“ si môžete vyzdvihnúť v Predajni sv. Vincenta, alebo vzadu na stolíku. Bližšie informácie sú na výveske.

- Zoznam milodarov poslaných na farský účet jevyvesený na dverách sakristie.

- Na kostol a opravy prispeli osobne v tomto týždni Bohu známi darcovia sumami 10, 20 a 120 €. Všetkým vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

 

 

   

P. Peter Šaradin, CM, farár

Prosba o finančný príspevok

Prosíme Vás o milodary na opravu kostola, dokončenie detského farského ihriska a činnosti v duchu charizmy vincentskej rodiny.  

© 2011 Rímskokatolícka cirkev Farnosť Bratislava-Prievoz v Ružinove www.fara-ruzinov.sk | Kontakt | Drupal