Farské oznamyOZNAMY NA DVADSIATU NEDEĽU CEZ ROK

18. - 25. júla 2019 

 

LITURGICKÝ KALENDÁR:

 

 

Pondelok:

Sv. Jána Eudesa, kňaza – ľubovoľná spomienka

 

 

Utorok:

Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi - spomienka

 

 

Streda:

Sv. Pia X., pápeža – spomienka

 

 

Štvrtok:

Panny Márie Kráľovnej - spomienka

 

 

Piatok:

Sv. Ruženy Limskej, panny – ľubovoľná spomienka

 

 

Sobota:

Sv. Bartolomeja, apoštola - sviatok

 

 

Nedeľa:

DVADSIATA PRVÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

 

 

 

 

 

Ú M Y S L Y   S V.  O M Š Í

 

Nedeľa:

8:00

† Elenka a rodičia

18.08.

9:30

† Štefan a Helena Polinovi

 

11:00

Za duchovnú obnovu farnosti

 

20:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre Mateja

Pondelok:

7:00

† Martin, syn

19.08.

18:00

† Marta Gazdová

Utorok:

7:00

† manžel Veselín, rodičia z oboch strán a duše v očistci

20.08.

18:00

† Adolf, Filoména, Brigita, Agneša, Andrea

Streda:

7:00

Poďakovanie za dožitých 60 rokov života za manžela Michala a prosba za jeho obrátenie

21.08.

18:00

Za zdravie svokry

Štvrtok:

7:00

† Helena, Viktor a ich vnuk Ivan

22.08.

18:00

† rodičia Gregor a Anna a starí rodičia z oboch strán

Piatok:

7:00

† rodičia

23.08.

17:00

Za Božiu pomoc pre dcéru Luciu

Sobota:

7:00

† rodičia Katarína a Emil a syn Ľubomír

24.08.

17:00

† rodičia Tibor a Monika

Nedeľa:

8:00

† rodičia Ján a Františka, manžel Milan a jeho rodičia

25.08.

9:30

† Vladimír

 

11:00

Za duchovnú obnovu farnosti

 

20:00

Za Božiu pomoc pre otca

 

                 

 

- Myšlienka bratislavského pomocného biskupa Mons. Jozefa Haľkak téme Pochodu za život: „Za najmenších z nás“:

Nech nás neznechucuje, že niektorí ľudia nesúhlasia s našimi aktivitami na obranu života. Veď sám Ježiš v dnešnom evanjeliu predpovedal, že pri jeho hlásaní dôjde nevyhnutne aj ku vzťahovému rozdeleniu, ba že aj najbližší príbuzní sa postavia proti sebe. To nie je nič iné ako test. Skúša hĺbku nášho presvedčenia, hĺbku a zrelosť našej motivácie angažovať sa za život, aj za ten skrytý život človeka pred narodením.

- Na potreby kostola prispeli v tomto týždni osobne Bohu známi darcovia sumami 10, 30, 40 a 50 €.

- Všetkým vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň za vašu štedrosť.

 

P. Peter Šaradin CM, farár

 

 

 

 

Prosba o finančný príspevok

Prosíme Vás o milodary na opravu kostola, dokončenie detského farského ihriska a činnosti v duchu charizmy vincentskej rodiny.  

© 2011 Rímskokatolícka cirkev Farnosť Bratislava-Prievoz v Ružinove www.fara-ruzinov.sk | Kontakt | Drupal