DUCHovná

lekáreň

PROSÍME O PODPORU PRI OBNOVE FARSKÉHO IHRISKA

 

 

Hľadáme

dobrovoľníkov

k rozvozu polievky

 

 

Farské oznamy 

OZNAMY NA TRIDSIATU NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

23.- 30. októbra 2016- LITURGICKÝ KALENDÁR

 

 

   

 

 

   

 

Pondelok:

Sv. Antona Máriu Clareta, biskupa – ľubovoľná spomienka

 

 

Utorok:

Sv. Maura, biskupa – ľubovoľná spomienka

 

 

Piatok:

Sv. Šimona a Júdu, apoštolov - sviatok

 

 

Nedeľa:

TRIDSIATA PRVÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

Ú M Y S L Y   S V.  O M Š Í

Nedeľa:

8.00

† rodičia Pavol a Alžbeta, Karol a Vilma, brat Peter, švagor Pavol

23.10.

9.30

† Ján, Vlasta a Jozef a zosnulí z oboch strán

 

11.00

Za duchovnú obnovu farnosti

 

20.00

Za zdravie a Božie požehnanie pre kolegyňu Magdalénku a jej manžela

Pondelok:

7.00

† manžel Rudolf, rodičia Ignác a Štefánia

24.10.

18.00

† syn Rastislav Harvan

Utorok:

7.00

† Róbert a Anton

25.10.

18.00

† Ondrej a Elena

Streda:

7.00

† Ondrej Huserka a rodičia

26.10.

18.00

† Hermína a Imrich Jančároví a Hermína a Ján Oravcoví

Štvrtok:

7.00

Za zdravie a Božiu pomoc pre Marcela

27.10.

18.00

† Rodičia Karol a Mária

Piatok:

7.00

† rodičia a starí rodičia

28.10.

17.00

† mama Pavlína Hurtuková

Sobota:

7.00

† Bernardína Kantnerová

29.10.

17.00

Za všetkých zosnulých z rodiny

Nedeľa:

8.00

† manžel Juraj a rodičia – rodina Michalčákova

30.10.

9.30

† manžel Roman a rodičia

 

11.00

Za duchovnú obnovu farnosti

 

20.00

† Margita, Rudolf, Johana, František

           

- Dnes slávime tridsiatu nedeľu v cezročnom období.

- Tento týždeň v rámci modlitebnej iniciatívy za Európu sa modlíme za Nemecko.

- Dnes, v nedeľu v čase od 14:45 - 18:00 h. sa vo farskom Kostole sv. Vincenta de Paul uskutoční modlitbové stretnutie Eucharistický plameň s obvyklým programom.

- Základná umelecká škola sv. Cecílie pozýva na koncert populárnej hudby, ktorý sa uskutoční v utorok 25.10. o 17:00 h v Malej sále DK - Ružinov. Predstavia sa žiaci hudobného a tanečného odboru. Výtvarný odbor sa v prebiehajúcom jubilejnom Roku milosrdenstva prezentuje v priestore krstiteľnice výstavou s názvom Milosrdenstvo. Výstava reaguje na skutky telesného a duchovného milosrdenstva. Srdečne vás pozývame k zhliadnutiu tejto výstavy a tiež k zamysleniu sa nad skutkymi milosrdenstva dnes.

- Pripravili sme pre vás tzv. Duchovnú lekáreň. Jedná sa o modlitby uzdravenia, ktoré budeme konať v rámci končiaceho sa Roka milosrdenstva počas štyroch nasledujúcich týždňov vždy v stredu pri večernej svätej omši a pri následnej tematickej adorácii. Srdečne pozývame už túto stredu 26.10. o 18 h do Kostola sv. Vincenta.

- Birmovanci v prvom roku prípravy budú mať stretnutie vo štvrtok 27. 10. na sv. omši o 18:00 h v Kostole sv. Vincenta a potom sa presunú do Hojdany.

- Po dobu dvoch mesiacov a to každý pondelok a štvrtok o 19.00 h pozývame dospelých a mládež na katechézy v duchu Ježišových slov “Ja som prišiel, aby mali život a a by ho mali v hojnosti". Katechézy budú prebiehaťv kaplnke Kostola sv.Vincenta pod vedením katechistov z Neokatechumenátnej cesty.

- V noci zo soboty 29. na nedeľu 30. októbra sa mení čas. O 03. hodine letného času posúvame hodiny na 02. hodinu stredoeurópskeho času.

- Pozývame Vás na 4. ročník Festivalu Ružinov, ktorý sa uskutoční v dňoch 3.-14. novembra v Divadle pod kostolom. Počas festivalu sa predstaví víťazka Gospeltalentu Slávka Tkáčová, divadelné predstavenie v podaní bezdomovcov, koncert Geišbergovcov, či skvelá herečka Zuzana Kronerová s úsmevnou komédiou. Vstupenky si môžete zakúpiť v predajni sv. Vincenta. Viac informácií na www.divadlopodkostolom.sk

- Dnes je zbierka na misie.

- Na kostol a opravy prispeli osobne v tomto týždni Bohu známi darcovia sumami 3x10, 2x20, 50,100 a 500 €. Všetkým vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

P. Peter Šaradin, CM, farár

Prosba o finančný príspevok

Prosíme Vás o milodary na opravu kostola, dokončenie detského farského ihriska a činnosti v duchu charizmy vincentskej rodiny.  

© 2011 Rímskokatolícka cirkev Farnosť Bratislava-Prievoz v Ružinove www.fara-ruzinov.sk | Kontakt | Drupal