Pamätná listina

September 2014

Poďakovanie všetkým farníkom a farníčkam - pútnikom -, ktorí navštívili alebo sa chystajú navštíviť Šaštín

festival ružinov

September 2014

Divadlo pod kostolom 5.-15.nov.2014. Ste srdečne pozvaní.

 

farský deň

September 2014

Hodnotenie farského dňa, ktorý sa uskutočnil 21. septembra 2014 vo farnosti Bratislava-Prievoz

Farské oznamy 

 

 

 

Prosba o finančný príspevok

Prosíme Vás o milodary na opravu kostola, dokončenie detského farského ihriska a činnosti v duchu charizmy vincentskej rodiny.  

© 2011 Rímskokatolícka cirkev Farnosť Bratislava-Prievoz v Ružinove www.fara-ruzinov.sk | Kontakt | Drupal