AKTUÁLNE
OPATRENIA

 

DARUJTE 2 %

 

MODLITBA
ZA SLOVENSKO

Farské oznamyOZNAMY NA PIATU PÔSTNU NEDEĽU

26. marca – 02. apríla 2023 - LITURGICKÝ KALENDÁR

 

Nedeľa:

PALMOVÁ (KVETNÁ) NEDEĽA – NEDEĽA UTRPENIA PÁNA

Ú M Y S L Y   S V.  O M Š Í

Nedeľa:

8:00

† Jozef, Anna, Jozef, Imrich, Oľga

26.03.

9:30

† otec Kamil a rodina

  

11:00

Za duchovnú obnovu farnosti

 

20:00

† Mária, Anna, súrodenci a rodičia

Pondelok:

7:00

† Jozef a starí rodičia z oboch strán

27.03.

18:00

Na úmysel

Utorok:

7:00

Poďakovanie za 42 rokov manželstva Jána a Viery Krištofičových

28.03.

18:00

Požehnanie pre rodinu Zrubcovú, deti a vnúčatá

Streda:

7:00

Za zdravie Božie požehnanie, pomoc a ochranu pre Elenu

29.03.

18:00

† Lívia Bekoova

Štvrtok:

7:00

† manžel Ferdinand

30.03.

18:00

Na úmysel darcu

Piatok:

7:00

† rodičia Peter a Elena a stará mama Tereza

31.03.

18:00

† Izabela Gábrišová

Sobota:

7:00

† rodičia Anna a Jozef

01.04.

17:00

Za † členov posvätného ruženca

Nedeľa:

8:00

Za živých členov posvätného ruženca

02.04.

9:30

† rodičia z oboch strán

 

11:00

Za duchovnú obnovu farnosti

 

20:00

Za uzdravenie sestry Olinky

       

- Pozývame skupinu P. Petra Majerčíka na ďalšie stretnutie v rámci prípravy na birmovku. Uskutoční sa vo štvrtok 30.3.2023. Začíname modlitbou ruženca o 17.20 v Kostole sv. Vincenta.

- Stretnutie prvoprijímajúcich detí zo štátnych škôl s rodičmi bude v sobotu, 1.4. 2023, v Kostole sv. Vincenta. Viac informácií, ako aj presný čas stretnutia príde rodičom v maily.

- Modlitba fatimskej soboty bude v sobotu 1.4. po rannej svätej omši o 7:00 hod v Kostole sv. Vincenta.

- V sobotu 1.4. a na Palmovú nedeľu 2.4. bude v našej farnosti spoločná sv. spoveď. V sobotu spovedáme v Kostole sv. Vincenta od 15.00 do 18.00h. V nedeľu: Kaštieľ 15.00h - 17.00h, Kostol sv. Vincenta 17.00h –21.00h. Prosíme veriacich, aby túto možnosť využili v čo najväčšom počte. Ďakujeme za pochopenie.

- Budúcu sobotu 1.4. cyklisti farnosti organizujú cyklopúť, prechod bicyklami cez hrebeň Karpát do Marianky na krížovú cestu, ktorú, ako každú sobotu v pôstnom období, povedie páter Jozef Garaj. podrobnosti na výveske.

- Každú prvú nedeľu v mesiaci bude sláviť sv. omšu v Kostole Najsvätejšieho Srdca Ježišovho - Prievoz o 17.00 hod. pomocný biskup Bratislavskej arcidiecézy Mons. Jozef Haľko.

- V mesiaci apríl otvárajú sestry Kongregácie Dcér sv. Františka Assiského sociálne zariadenie pre seniorov,  Dom Matky Anny - Prievoz. Prosíme o modlitbu. IBAN:SK34 1100 0000 0029 4614 2383

- 25. marca sa začal 8. ročník projektu 9 mesiacov za život, ktorý prebieha v 38 mestách Slovenska. V rámci neho sa dobrovoľníci stretávajú na miestach, kde sa vykonávajú umelé potraty. Tu pokojnou modlitbovou prítomnosťou svedčia o hodnote ľudského života od počatia. Projekt sa realizuje i v našej farnosti. Preto pozývame i vás, postaviť sa za život nenarodených detí, aby bolo každému dopriate narodiť sa. Čas a miesto konania je na nástenke. Viac o tejto iniciatíve na www.9mesiacovzazivot.sk .

- V rámci hlasovania o najkrajšiu pamiatku roka prosíme o Váš hlas pre Kostol sv. Alžbety Uhorskej, ktorý spravujú naši spolubratia v Banskej Bystrici. Hlasovať môžete prostredníctvom internetu www.kpr-fenix.sk  . Link je dostupný aj na našom farskom facebooku. Ďakujeme

- Dnes je zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom. Viac informácii k zbierke a informácie o zrealizovaných projektoch nájdete na stránke www.utecenci.kbs.sk .

- Na potreby kostola prispeli v tomto týždni osobne Bohu známi darcovia sumami 50 a 200€.   

- Na budúcu nedeľu je zbierka na naše pastoračné centrum

- Všetkým vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň za vašu duchovnú a hmotnú štedrosť.

 

                                                                                                       P. Peter Šaradin, CM, farár

Prosba o finančný príspevok

Prosíme Vás o milodary na opravu kostola, dokončenie detského farského ihriska a činnosti v duchu charizmy vincentskej rodiny.  

© 2011 Rímskokatolícka cirkev Farnosť Bratislava-Prievoz v Ružinove www.fara-ruzinov.sk | Kontakt | Drupal