AKTUÁLNE

OPATRENIA

 

 

FARSKÝ DEŇ

5.6.2022

 

 

 

MODLITBA

ZA SLOVENSKO

Farské oznamyOZNAMY NA DVADSIATU SIEDMU NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

2. – 9. októbra 2022 - LITURGICKÝ KALENDÁR

 

Utorok:

 

Sv. Františka Assiského – spomienka

Streda:

Sv. Faustíny Kowalskej, panny – ľubovoľná spomienka

Štvrtok:

Sv. Bruna, kňaza – ľubovoľná spomienka

Piatok:

Ružencovej Panny Márie – spomienka

Nedeľa:

DVADSIATA ÔSMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Ú M Y S L Y   S V.  O M Š Í

Nedeľa:

8:00

Za živých členov posvätného ruženca

02.10.

9:30

† Juraj Renčko, syn, rodičia a súrodenci

 

11:00

Za duchovnú obnovu farnosti

 

20:00

Za milosrdenstvo Božie a odpustenie hriechov pre celý svet

Pondelok:

7:00

Za Jána s rodinou

03.10.

18:00

† Žofia

Utorok:

7:00

† mamička Viktória a otec Martin

04.10

18:00

† rodičia Helena a Jozef

Streda:

7:00

Za † 15 roč. chlapca Jana Pavla

05.10.

18:00

† manžel Stanislav a rodičia Štefánia a Ján

Štvrtok:

7:00

† Alžbeta, Viktor a Ivan

06.10.

18:00

† Jolana

Piatok:

7:00

† František, Mária a Bohumír

07.10.

18:00

Za Božiu pomoc a ochranu pre Beatu

Sobota:

7:00

† Anton, Helena, Peter, Bartolomej

08.10.

17:00

Za † Jána, rodičov Kapustňakových, súrodencov Jozefa a Veroniku a švagor Vladimír

Nedeľa:

8:00

Za dobrodincov pri výstavbe kostola

09.10.

9:30

Za darcu

 

11:00

Za duchovnú obnovu farnosti

 

20:00

Za zdravie a Božie požehnanie pre Dominiku 

       

- V pondelok 3. októbra sa začínajú katechézy Neokatechumenátnej cesty. Katechézy budú bývať v pondelok a vo štvrtok v kaplnke Panny Márie Zázračnej medaily v kostole sv. Vincenta po večernej sv. omši o 19.00 hod.

- Počas októbra sa bude kňaz aj s veriacimi pred večernou svätou omšou modliť ruženec a Loretánske litánie. Začíname o 17:20,  v sobotu o 16:20. Účasťou na celej modlitbe môžeme získať úplné odpustky.

- V pondelok 3. októbra 2022 bude celodenná farská poklona Najsvätejšej Oltárnej sviatosti v kaštieli v Prievoze. Po sv. omši o 17.00 sa uskutoční Tranzitus - liturgická spomienka na prechod sv. Františka do večnosti. Dnes v nedeľu nebude v kaštieli celodenná adorácia ako býva zvykom na prvú nedeľu ale táto je presunutá na 9.10.

- Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme denne pred a počas svätých omší, vo štvrtok od 17:00 hod a v piatok od 15:00 hod. Eucharistická adorácia bude vo farskom kostole v utorok a piatok od 15:00 hod. do večernej svätej omše.

- Ďalšie stretnutie miništrantov sa uskutoční v sobotu 8.10.2022 so začiatkom o 14:00 v sále Vincentinum.

- Stretnutie birmovancov, ktoré vedie Páter Miroslav Vaľko CM, bude vo štvrtok 6.10.2022, zo začiatkom o 17:20 v kostole sv. Vincenta. Tešíme sa na Vás. 

- Pozývame na farskú cyklopúť ku kaplnke Panny Márie Lurdskej v Panónskom Háji v šúrskych slatinách pri Sv. Jure. Púť sa bude konať v sobotu, dňa 8.10.2022. Bližšie informácie na výveske.

- Duchovná obnova rozVEDENÍ k BOHU I. sa uskutoční 2.-4. decembra 2022 v Rodinkove v Belušských Slatinách. Je určená pre tých, ktorí po rozvode žijú sami. Prihlásiť sa je možné cez prihlasovací formulár, ktorý je zverejnený na internetovej stránke Rodinkova. Na duchovnú obnovu je možné prísť s deťmi.

- Spolok sv. Vincenta de Paul prosí o darovanie oblečenia a topánok pre škôlkarov a školákov – kontakt : pani Mária Virsiková 0904 345 173

- Ďakujeme vám za štedrosť a veľkodušnosť, ktorú ste prejavili pri finančnej zbierke BOJ PROTI HLADU určenej na pomoc krajinám, kde vincentská rodina realizuje diela v prospech chudobných. Vďaka patrí aj všetkým, ktorí nám pomohli s pečením a balením medovníkových srdiečok. V Kostole sv. Vincenta de Paul sa vyzbieralo 4444,96 € a v Prievozskom kaštieli 382 €.

- Všetkým vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň za vašu duchovnú a hmotnú štedrosť.

 

P. Peter Šaradin, CM, farár

Prosba o finančný príspevok

Prosíme Vás o milodary na opravu kostola, dokončenie detského farského ihriska a činnosti v duchu charizmy vincentskej rodiny.  

© 2011 Rímskokatolícka cirkev Farnosť Bratislava-Prievoz v Ružinove www.fara-ruzinov.sk | Kontakt | Drupal