Farské oznamy 

OZNAMY NA DRUHÚ ADVENTNÚ NEDELU

9. - 16. decembra 2018- LITURGICKÝ KALENDÁR:

 

 

Pondelok:

Bl. Mareka Antonia Duranda, kňaza – spomienka (vo Vincentskej rodine)

 

 

Utorok:

Sv. Damaza I., pápeža - ľubovoľná spomienka

 

 

Streda:

Preblahoslavenej panny Márie Guadalupskej – ľubovoľná spomienka

 

 

Štvrtok:

Sv. Lucie, panny a mučenice - spomienka

 

 

Piatok:

Sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi - spomienka

 

 

Nedeľa:

TRETIA ADVENTNÁ NEDEĽA (NEDEĽA GAUDETE)

 

 

 

 

 

Ú M Y S L Y   S V.  O M Š Í

Nedeľa:

8:00

Za dobrodincov

09.12.

9:30

† Ľudmila, Emil a starí rodičia

 

11:00

Za duchovnú obnovu farnosti

 

20:00

† Stanislav

Pondelok:

7:00

† rodičia Peter a Matilda

10.12.

18:00

Poďakovanie a prosba o Božie požehnanie pre rodinu

Utorok:

7:00

† Miroslav a † Tibora

11.12.

18:00

† Margita

Streda:

7:00

Za dar pokánia a viery pre Mariána a Lindu

12.12.

18:00

† manželka Karolína, strýko Peter a rodičia, starí rodičia

Štvrtok:

7:00

† Ľudmila

13.12.

18:00

Poďakovanie za dar života a prosbu o Božiu pomoc pre dcéru Luciu

Piatok:

7:00

† Mária a Emil, † Terézia a Michal

14.12.

17:00

† rodičia, sestra Mária, František a ostatná rodina

Sobota:

7:00

† manžel Ján a rodičia z oboch strán

15.12.

17:00

† Miloš

Nedeľa:

8:00

† rodičia Ladislav a Štefánia

16.12.

9:30

Za dobré vzťahy v rodine

 

11:00

Za duchovnú obnovu farnosti

 

20:00

Za Božiu pomoc a uzdravenie pre Leiku

 

           

- Dnes slávime 2. adventnú nedeľu (biblickú).

- Srdečne vás pozývame na piaty ročník koncertu Doma Dobre, ktorý sa uskutoční dnes, v nedeľu 9.12. o 14:00 h v Nízkoprahovej nocľahárni sv. Vincenta de Paul Slovensko. Súčasťou podujatia budú aj besedy o bezdomovectve. Vstupné je dobrovoľné.

- Od pondelka do piatku budú počas adventu vždy o 6:00 h pred sv. omšou v Kostole sv. Vincenta spievané ranné chvály. Sú pripravované neokatechumenátnymi spoločenstvami. Predsedať bude P. Jozef Garaj .

- ZUŠ sv. Cecílie pozýva na Adventný koncert, ktorý sa bude konať v utorok 11. 12. o 18:00 h vo Veľkej sále DK Ružinov. Koncert je spojený s predajnou výstavou výtvarných prác žiakov školy a venovaný je 20. výročiu založenia Domova sociálnych služieb a rehabilitačného strediska Samária. Vstupné je dobrovoľné.

- Nasledujúci týždeň budú zimné kántrové dni v stredu, v piatok a v sobotu. Záväzný je len jeden deň. Ich obsahom je príchod Kristovho kráľovstva do rodín, ich duchovná obnova a pokoj a spravodlivosť vo svete. Pozývame vás pomodliť sa na tento úmysel počas svätej omše v stredu 12. 12. o 18:00 h v Kostole sv. Vincenta a potom v následnej adorácii v rámci stredajšej Adventnej duchovnej lekárne.

- V sobotu 22. 12. a v nedeľu 23. 12. bude predvianočná sv. spoveď. Spovedať sa bude takto: v sobotu v  Kostole sv. Vincenta de Paul od 15.00 do 18.00 h. V nedeľu v Kostole Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Prievoze  od 15.00  do 18.00 h a v Kostole sv. Vincenta de Paul od 18.00 do 21.00 h. Využite túto poslednú príležitosť v tohtoročnom Advente na  zblíženie sa s Bohom a ľuďmi vo Sviatosti Božieho milosrdenstva.

- Vreckový kalendárikMisijnej spoločnosti na rok 2019 možno zakúpiť v sakristii, alebo v predajni sv. Vincenta.

- 22. 9. 2019 sa v Bratislave uskutoční tretí Národný pochod za život. Vianocami symbolicky začne 9-mesačná príprava. Vzadu na stolíku ponúkame vianočné pohľadnice s textom „Kráčajme s odvahou za život.“ Je to dar, ktorý môžete teraz prijať a ak budete môcť alebo chcieť, obdarujete ním niekoho ďalšieho.

- Bližšie informácie o spomenutých podujatiach sú aj na výveske v predsieni kostola.

- Na potreby kostola prispel v tomto týždni osobne Bohu známy darca sumou 10 €.

- Zbierka na charituminulú nedeľu vyniesla 1312 €.

- Všetkým vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň za vašu štedrosť.

 

P. Peter Šaradin CM, farár

Prosba o finančný príspevok

Prosíme Vás o milodary na opravu kostola, dokončenie detského farského ihriska a činnosti v duchu charizmy vincentskej rodiny.  

© 2011 Rímskokatolícka cirkev Farnosť Bratislava-Prievoz v Ružinove www.fara-ruzinov.sk | Kontakt | Drupal