Farské oznamy 

OZNAMY NA TRETIU VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

15. - 22. apríla 2018- LITURGICKÝ KALENDÁR:

 

Sobota:

Sv. Anzelma, biskupa a učiteľa Cirkvi – ľubovoľná spomienka

 

 

Nedeľa:

ŠTVRTÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA – NEDEĽA DOBRÉHO PASTIERA

 

 

Ú M Y S L Y   S V.  O M Š Í

Nedeľa:

8:00

† rodičia, starí rodičia a ostatná rodina

15.04.

9:30

† Anna

 

11:00

Za duchovnú obnovu farnosti

 

20:00

† Aladár a Henryk, † z rod. Bugova, Farkašova a Fontova

Pondelok:

7:00

† Ján a Eva

16.04.

18:00

† Magdaléna a Viliam

Utorok:

7:00

† Ján a Hilda

17.04.

18:00

† manžel, rodičia a súrodenci z oboch strán

Streda:

7:00

† Ján, Mária a deti

18.04.

18:00

Za kňaza Jozefa

Štvrtok:

7:00

† Imrich, Mária a rodičia

19.04.

18:00

† Jolana, Július, František a Alžbeta

Piatok:

7:00

† Oto Burian

20.04.

17:00

† manžel Michal

Sobota:

7:00

† Viktor a Helena

21.04.

17:00

† syn Marek, rodičia Štefan, Anna a starí a krstní rodičia

Nedeľa:

8:00

Za zdravie syna Petra

22.04.

9:30

† otec Štefan a vnuk Maximilián

 

11:00

Za duchovnú obnovu farnosti

 

20:00

† Jozef, Melichar a rodičia

 

           

- Dnes je Tretia veľkonočná nedeľa

- Dnes, v nedeľu v čase od 14:45 - 17:30 h sa vo farskom Kostole sv. Vincenta de Paul uskutoční modlitbové stretnutie Eucharistický plameň s obvyklým programom.

- Aktivisti projektu 9 mesiacov za život vás srdečne pozývajú na divadelné predstavenie "Haló, tu som!", o tom, čo prežíva matka a jej dieťa, kým sa narodí. Vhodné pre dospelých, mládež i rodiny. Zvlášť pozývame našich birmovancov i čerstvo pobirmovaných. Predstavenie bude dnes v nedeľu 15.4. o 16:00 h v sále Vincentínum. Vstupné je dobrovoľné.

- V nasledujúcom týždni od 16. - 22. apríla nás pápež František povzbudzuje k intenzívnej modlitbe za nové povolania pre Cirkev.

- Birmovanci v druhom roku prípravy budú mať stretnutie vo štvrtok 19. 4. na sv. omši o 18:00 h v Kostole sv. Vincenta a potom sa presunú do Hojdany.

- Spoločenstvo Ladislava Hanusa pozýva na kresťanský akademický festival Bratislavské Hanusove dni, ktorý bude prebiehať od piatka 20. apríla až do soboty 28. apríla v divadle Malá scéna na Dostojevského rad v Bratislave.  V priebehu týždňa vystúpia okrem iného kardinál Raymond Leo Burke a bývalý taliansky minister Rocco Buttiglione. Podrobný program celého festivalu možno nájsť na internetovej stránke www.bhd.sk.

- Viac informácii o spomenutých podujatiach je na výveske.

- Na potreby kostola prispeli v tomto týždni osobne Bohu známi darcovia sumami 20 a 25 €.

- Na budúcu nedeľu bude zbierka na seminár . Všetkým vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

 

P. Peter Šaradin CM, farár

Prosba o finančný príspevok

Prosíme Vás o milodary na opravu kostola, dokončenie detského farského ihriska a činnosti v duchu charizmy vincentskej rodiny.  

© 2011 Rímskokatolícka cirkev Farnosť Bratislava-Prievoz v Ružinove www.fara-ruzinov.sk | Kontakt | Drupal