AKTUÁLNE

OPATRENIA

 

 

FARSKÝ DEŇ

5.6.2022

 

 

 

MODLITBA

ZA SLOVENSKO

Farské oznamy 

OZNAMY NA ŠTRNÁSTU NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

3. júla – 10. júla 2022 - LITURGICKÝ KALENDÁR

 

 

 

Utorok:

 

 

SV. CYRILA A METODA, SLOVANSKÝCH VIEROZVETOV – slávnosť

Nedeľa:

PÄTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

 

 

 

 

Ú M Y S L Y   S V.  O M Š Í

 

Nedeľa:

8:00

Za živých členov posvätného ruženca

 

03.07.

9:30

† krstná mama Mária

 

 

11:00

Za duchovnú obnovu farnosti

 

 

20:00

† Alojz

 

Pondelok: 

7:00

† rodičia Cyril a Rozina a ich štyria synovia

 

04.07.

18:00

† rodičia, brat a starí rodičia

 

Utorok:

05.07

   8:00

11:00

18:00

Za zdravie, Božiu pomoc a živú vieru pre dcéru Henrietu, vnuka Filipa a zaťa Milana

Poďakovanie za dožitých 80 rokov života Marty a 85 rokov života Mariána 

Za uzdravenie manželky a syna

 

Streda:

7:00

† rodičia Peter a Júlia

 

06.07.

18:00

† mama Eva Maxianová

 

Štvrtok:

7:00

† Emília

 

07.07.

 18:00

† rodičia Veronika a Imrich, syn Imrich

 

Piatok:

7:00

† manžel Pavol

 

08.07.

17:00

† manželia Anna a Maroš Dušanicovci

 

Sobota:

7:00

† rodičia z oboch strán

 

09.07.

17:00

† rodičia Júlia a Jozef

 

Nedeľa:

8:00

Za dobrodincov

 

10.07.

9:30

† Lukáš

 

 

11:00

Za duchovnú obnovu farnosti

 

 

20:00

† Valéria

 

 

- V predajni pod kostolom bude od 1. júla do 8. júla prebiehať inventúra. Z týchto dôvodov bude predajňa zatvorená.

- V utorok 5.7. na slávnosť svätých Cyrila a Metoda budú sväté omše v Kostole sv. Vincenta de Paul o 8:00, 11:00 a 18:00. V Kostole Najsvätejšieho Srdca v Prievoze bude svätá omša ráno o 6.00 hod.

- Prajeme Vám prijemné prežitie letných prázdnin.

- Na potreby kostola prispeli osobne tento týždeň Bohu známi darcovia sumami 20 a 30 €.

- Všetkým vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň za vašu duchovnú a hmotnú štedrosť.

 

 

 

 

 

P. Peter Šaradin, CM

farár

Prosba o finančný príspevok

Prosíme Vás o milodary na opravu kostola, dokončenie detského farského ihriska a činnosti v duchu charizmy vincentskej rodiny.  

© 2011 Rímskokatolícka cirkev Farnosť Bratislava-Prievoz v Ružinove www.fara-ruzinov.sk | Kontakt | Drupal