AKTUÁLNE

OPATRENIA

 

 

FARSKÝ DEŇ

5.6.2022

 

 

 

MODLITBA

ZA SLOVENSKO

Farské oznamyOZNAMY NA DRUHÚ ADVENTNÚ NEDEĽU

04 – 11. decembra 2022 - LITURGICKÝ KALENDÁR

 

 

Utorok:

Sv. Mikuláša, biskupa – ľubovoľná spomienka

Streda:

Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi  – spomienka

Štvrtok:

NEPOŠKVRNENÉ POČATIE PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE – slávnosť

Piatok:

Sv. Jána Diega Cuauhtlatoatzina – ľubovoľná spomienka

Sobota:

Preblahoslavenej Panny Márie Loretánskej – ľubovoľná spomienka

Nedeľa:

TRETIA ADVENTNÁ NEDEĽA – NEDEĽA GAUDETE

Ú M Y S L Y   S V.  O M Š Í

Nedeľa:

8:00

Za živých členov posvätného ruženca

04.12.

9:30

† Jozef, otec Leonard a starí rodičia

  

11:00

Za duchovnú obnovu farnosti

 

20:00

Za zdravie a Božie požehnanie pre Petra

Pondelok:

7:00

† Milena a rodičia Metod a Blažena

05.12.

18:00

† Silvester (20. výročie úmrtia)

Utorok:

7:00

† Ľudovít a Margita Bližňakoví

06.12.

18:00

† rodičia Michal a Anna a starí rodičia z oboch strán

Streda:

7:00

† rodičia Etela a Ján

07.12.

18:00

† rodičia Vladimír a Mária

Štvrtok:

7:00

† Ivona

08.12.

 18:00

† rodičia Jozef a Mária, starí rodičia z obidvoch strán, krstní rodičia, strýko Ján, Tekla

 

20:00

Za duchovnú obnovu farnosti

Piatok:

7:00

† Oľga, Vladimír, Lena, Emka, Gizela, Gustáv, František, Inge, Norbert, Ján, Jozef, Gustáv

09.12.

18:00

† Zlatica

Sobota:

7:00

† manželka Alžbeta Kiripolská – manželka (4. výročie)

10.12.

17:00

† manžel Otakar a rodičia z oboch strán

Nedeľa:

8:00

Za dobrodincov

11.12.

9:30

† rodičia Kováčoví a Hitkoví, František

 

11:00

Za duchovnú obnovu farnosti

 

20:00

Na úmysel celebranta

       

-Vo štvrtok 8. 12. bude prikázaný sviatok - slávnosť Nepoškvrneného počatia Preblahoslavenej Panny Márie. Sväté omše budú v Kostole sv. Vincenta o 7:00, 18:00 a 20:00 h. V kaštieli bude svätá omša v maďarskom jazyku spojená s 3. adventnou nedeľou.

- Dňa 5.12.2022 príde na vizitáciu Spolku sv. Vincenta de Paul na Slovensku Generálny prezident Spolku sv. Vincenta de Paul , so sídlom v Paríži,  Brazílčan Renáto Lima Oliveira.   Zúčastní sa aj na sv. omši, večer o 18.00 hod v kostole sv. Vincenta de Paul, spolu s členmi konferencií Spolku sv. Vincenta de Paul. 

- Na budúci týždeň sú zimné kántrové dni v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je iba jeden deň. Obsah kántrových dní: Príchod Kristovho kráľovstva do rodín, duchovná obnova rodín, pokoj a spravodlivosť vo svete.

- V stredu 7. decembra 2022 o 20.00 h sa bude v Katedrále sv. Martina konať modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina, ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský.

- Počas úradných hodín zapisujeme úmysly svätých omší na mesiace: február, marec, apríl. Na jednu sv. omšu.

- Stretnutie birmovancov, ktoré vedie páter Peter Majerčík CM, bude vo štvrtok 8.12.2022, zo začiatkom o

17:20 v kostole sv. Vincenta. Tešíme sa na Vás.

- Srdečne Vás pozývame na adventný koncert "Ak veríš zázrakom", ktorý sa uskutoční v sobotu 10.12 o 18:00 h po sv. omši v Kostole sv. Vincenta de Paul. Na koncerte sa vám predstaví 9-členný zmiešaný zbor pod vedením organistu a hudobníka Matúša, ktorého poznáte zo sv. omší. Vstupné je dobrovoľné.

- Na potreby kostola prispeli tento týždeň Bohu známi darcovia sumami  2x50 a 100€

-Tradičná jesenná zbierka na charitu z minulej nedele vyniesla 1770,11 €

- Na budúcu nedeľu je zbierka na naše pastoračné centrum .

- Všetkým vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň za vašu duchovnú a hmotnú štedrosť.

     

                                                                                                      P. Peter Šaradin, CM, farár

Prosba o finančný príspevok

Prosíme Vás o milodary na opravu kostola, dokončenie detského farského ihriska a činnosti v duchu charizmy vincentskej rodiny.  

© 2011 Rímskokatolícka cirkev Farnosť Bratislava-Prievoz v Ružinove www.fara-ruzinov.sk | Kontakt | Drupal