AKTUÁLNE

OPATRENIA

 

 

VIANOCE

SVÄTÁ SPOVEĎ

 

 

 

MODLITBA

ZA SLOVENSKO

Galéria

Prosba o finančný príspevok

Prosíme Vás o milodary na opravu kostola, dokončenie detského farského ihriska a činnosti v duchu charizmy vincentskej rodiny.  

© 2011 Rímskokatolícka cirkev Farnosť Bratislava-Prievoz v Ružinove www.fara-ruzinov.sk | Kontakt | Drupal