SVÄTÉ OMŠE

ONLINE

 

USMERNENIA

K SLÁVENIU

BOHOSLUŽIEB

 

MODLITBA

ZA SLOVENSKO

KňaziKŇAZI NAŠEJ FARNOSTI

 

Farárom je:   

P. Mgr. Peter Šaradin CM, farár Peter Šaradin

                      e-mail: psarden@gmail.com

 

2002  

administrátor

  Košice - Šaca

1.7.2009 

kaplán

  Bratislava-Prievoz

1.9.2014

administrátor

  Bratislava-Prievoz

 

 

 

 

 

Kapláni sú:     P. Mgr. Marián Chovanec CM, kaplán

 

               

 

 

                      P. Mgr. Ing. Ján Janček CM, kaplán

                      e-mail: janojancek@gmail.com 

       

2016            

kaplán               

  Dobruška (CZ)               

2018 

kaplán

  Bratislava-Prievoz

 

 

 

 

 

 

                      P. Mgr. Dominik Pavol CM, kaplán

                      e-mail: dominik.pavol@gmail.com

       

1. 7. 2018 

kaplán

  Bratislava-Prievoz

 

 

                        

 

 

 

Kňazi bývajúci vo farnosti:      P. ThDr. Jaroslav Jaššo, PhD CM, provinciál slovenskej provincie CM

                                                                                                       

                                                  P. Mgr. Jozef Mrocek CM, provinciálny ekonóm, direktor seminára

                                                  P.  Mgr. Ing. Jozef Garaj CM, direktor DKL na Slovensku a v Čechách

                                                    

                                                    

Prosba o finančný príspevok

Prosíme Vás o milodary na opravu kostola, dokončenie detského farského ihriska a činnosti v duchu charizmy vincentskej rodiny.  

© 2011 Rímskokatolícka cirkev Farnosť Bratislava-Prievoz v Ružinove www.fara-ruzinov.sk | Kontakt | Drupal