KňaziKŇAZI NAŠEJ FARNOSTI

 

Farárom je:   

P. Mgr. Peter Šaradin CM, farár Peter Šaradin

                      e-mail: psarden@gmail.com

 

2002  

administrátor

  Košice - Šaca

1.7.2009 

kaplán

  Bratislava-Prievoz

1.9.2014

administrátor

  Bratislava-Prievoz

 

 

 

 

 

Kapláni sú:     P. Mgr. Marián Chovanec CM, kaplán

 

                      P. Mgr. Branko Štefún CM, kaplán

                      e-mail: branostefun@gmail.com
       

2012             

kaplán               

  Dobruška (CZ)               

1.9.2013 

kaplán

  Bratislava-Prievoz

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

                          P. Mgr. Milan Grossmann CM, kaplánMilan Grossmann

                          e-mail: grossmann.milan@gmail.com

 

2011  

kaplán

Dobruška (ČR)

2012

kaplán 

Bratislava-Prievoz

 

 

 

 

 

 

                        

 

Kňazi bývajúci vo farnosti:  P. ThDr. Jaroslav Jaššo, PhD CM, provinciál slovenskej provincie CM

                                                    P. Mgr. Pavol Kavec CM, superior miestnej komunity

                                                   

                                                    P. Mgr. Jozef Mrocek CM, provinciálny ekonóm, direktor seminára

                                                    P. Mgr. Emil Hoffmann CM, špirituál kňazského seminára CM

                                                    P. Ing. Mgr. Jozef Garaj CM, direktor DKL na Slovensku a v Čechách

                                                    

                                                    Don Anton Srholec SDB, dôchodca

                                                    P. doc. RNDr. Jozef Michalov SVD, DrSc., dôchodca

Prosba o finančný príspevok

Prosíme Vás o milodary na opravu kostola, dokončenie detského farského ihriska a činnosti v duchu charizmy vincentskej rodiny.  

© 2011 Rímskokatolícka cirkev Farnosť Bratislava-Prievoz v Ružinove www.fara-ruzinov.sk | Kontakt | Drupal