AKTUÁLNE
OPATRENIA

 

DARUJTE 2 %

 

MODLITBA
ZA SLOVENSKO

KňaziKŇAZI NAŠEJ FARNOSTI

 

Farárom je:   

P. Mgr. Peter Šaradin CM, farár Peter Šaradin

                      e-mail: psarden@gmail.com

 

2002  

administrátor

  Košice - Šaca

1.7.2009 

kaplán

  Bratislava-Prievoz

1.9.2014

administrátor

  Bratislava-Prievoz

 

 

 

 

 

Kapláni sú:    

 

P. Mgr. Ing. Jozef Garaj CM
P. Mgr. Miroslav Vaľko CM, kaplán
P. Mgr. Marián Chovanec CM, pastorácia v nemocnici
P. Mgr. Róbert Bednár CM, pastorácia v nemocnici

               

Kňazi bývajúci vo farnosti:      P. Mgr. Tomáš Brezáni CM, provinciál slovenskej provincie CM

                   

                                                  P. Mgr. Jozef Noga CM, provinciálny ekonóm, direktor seminára

                                                  P. Mgr. Jozef Mrocek CM, direktor DKL na Slovensku a v Čechách

                                                    

                                                    

Prosba o finančný príspevok

Prosíme Vás o milodary na opravu kostola, dokončenie detského farského ihriska a činnosti v duchu charizmy vincentskej rodiny.  

© 2011 Rímskokatolícka cirkev Farnosť Bratislava-Prievoz v Ružinove www.fara-ruzinov.sk | Kontakt | Drupal