AKTUÁLNE

OPATRENIA

 

 

FARSKÝ DEŇ

5.6.2022

 

 

 

MODLITBA

ZA SLOVENSKO

KontaktFARNOSŤ Bratislava-Prievoz v Ružinove

Kostol sv. Vincenta de`Paul

ADRESA


Rímskokatolícka cirkev

Farnosť BRATISLAVA-PRIEVOZ
Farský úrad

Tomášikova 8, P.O.Box 6
820 12 Bratislava 2

 

IČO: 30778999
 

Číslo účtu VÚB             IBAN 1: SK72 0200 0000 0000 0833 7062

 

Číslo účtu Prima banka IBAN 2: SK54 3100 0000 0040 0092 6100

 
tel.:        02/43 41 51 58

 

ÚRADNÉ HODINY

pondelok

15:00 - 17:00

utorok

15:00 - 17:00

streda

15:00 - 17:00

štvrtok

15:00 - 17:00

piatok

15:00 - 17:00


E-MAIL rkfu@vdp.sk
Duchovná služba pre chorých - zaopatrovanie, vysluhovanie sviatosti pomazania chorým:  t.č. 0908 318 754.
KNIŽNICA v priestoroch farského úradu otvorená vo štvrtok: 17:00 - 18:00

 

Ochrana osobných údajov:

Spracovanie osobných údajov dotknutých osôb v Bratislavskej arcidiecéze sa vykonáva v súlade so Zákonom 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

https://abuba.sk/abuba/gdpr

 

 

 

 

 

Prosba o finančný príspevok

Prosíme Vás o milodary na opravu kostola, dokončenie detského farského ihriska a činnosti v duchu charizmy vincentskej rodiny.  

© 2011 Rímskokatolícka cirkev Farnosť Bratislava-Prievoz v Ružinove www.fara-ruzinov.sk | Kontakt | Drupal