AKTUÁLNE
OPATRENIA

 

DARUJTE 2 %

 

MODLITBA
ZA SLOVENSKO

Rekolekcie dekanátu BA-stred v našej farnosti, v októbri 2014

Prosba o finančný príspevok

Prosíme Vás o milodary na opravu kostola, dokončenie detského farského ihriska a činnosti v duchu charizmy vincentskej rodiny.  

© 2011 Rímskokatolícka cirkev Farnosť Bratislava-Prievoz v Ružinove www.fara-ruzinov.sk | Kontakt | Drupal