Putovanie relikvií

sv. Vincenta

26. 9. - 15. 12. 2019

 

 

14.9.2014 Inaugurácia P.Petra Šaradina za farára

Prosba o finančný príspevok

Prosíme Vás o milodary na opravu kostola, dokončenie detského farského ihriska a činnosti v duchu charizmy vincentskej rodiny.  

© 2011 Rímskokatolícka cirkev Farnosť Bratislava-Prievoz v Ružinove www.fara-ruzinov.sk | Kontakt | Drupal