SVÄTÉ OMŠE

ONLINE

 

HLASOVANIE: PROJEKT ZVEĽADENIA DETSKÉHO IHRISKA

 

MODLITBA

ZA SLOVENSKO

VN - Biela sobota 2017

Prosba o finančný príspevok

Prosíme Vás o milodary na opravu kostola, dokončenie detského farského ihriska a činnosti v duchu charizmy vincentskej rodiny.  

© 2011 Rímskokatolícka cirkev Farnosť Bratislava-Prievoz v Ružinove www.fara-ruzinov.sk | Kontakt | Drupal