AKTUÁLNE
OPATRENIA

 

DARUJTE 2 %

 

MODLITBA
ZA SLOVENSKO

Prosba o finančný príspevok



Prosba o finančný príspevok

Prosíme Vás o milodary na opravu kostola, dokončenie detského farského ihriska a činnosti v duchu charizmy vincentskej rodiny.    Každý Váš milodar pomáha taktiež  realizovať tri druhy domácej a zdravotníckej starostlivosti zhruba osemdesiatim pacientom z Ružinova. Je to DOS – Domáca opatrovateľská služba. ADOS – Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti a Domáca hospicová starostlivosť, tj. mobilný hospic. 

Pomocou Vášho príspevku chceme tiež dokončiť detské ihrisko v areáli farskej záhrady.

Sme Vám vďační aj za ten najmenší príspevok. Milodar môžete poukázať na účet č. 4000926100/3100. Za zosnulých a živých dobrodincov a na ich úmysly slúžime každú druhú nedeľu v mesiaci o 8.00 hod. ráno sv. omše a taktiež každá nedeľná sv. omša o 11.00 hod. je slúžená za farníkov a dobrodincov a na ich úmysly. Za porozumenie a poskytnutú pomoc v mene farníkov Vám ďakuje

 

P. Peter Šaradin, CM

farár                  

 

        

              

Prosba o finančný príspevok

Prosíme Vás o milodary na opravu kostola, dokončenie detského farského ihriska a činnosti v duchu charizmy vincentskej rodiny.  

© 2011 Rímskokatolícka cirkev Farnosť Bratislava-Prievoz v Ružinove www.fara-ruzinov.sk | Kontakt | Drupal