SVÄTÉ OMŠE

ONLINE

 

AKTUÁLNE COVID OPATRENIA

ÚČASTNÍCKA TABUĽKA

 

 

MODLITBA

ZA SLOVENSKO

SVÄTÉ OMŠE ONLINE 

 

Svätú omšu vysielame online už iba v nedeľu 9:30, prostredníctvom kanálu YouTube Farnosť Bratislava Prievoz a taktiež je prenášaná aj cez TV Ružinov.  

 

YouTube kanál: Farnosť Bratislava Prievoz

 

https://www.youtube.com/channel/UCofJgCi_l6GNswf5CgMOIKQ.

 

Prosba o finančný príspevok

Prosíme Vás o milodary na opravu kostola, dokončenie detského farského ihriska a činnosti v duchu charizmy vincentskej rodiny.  

© 2011 Rímskokatolícka cirkev Farnosť Bratislava-Prievoz v Ružinove www.fara-ruzinov.sk | Kontakt | Drupal