AKTIVITy

S DEŤMI

 

 

AKTUÁLNE:

PREVÁDZKA KOSTOLA

 

 

AKO SLÁVIŤ SVÄTÚ

OMŠU PRI TELEvÍZII

AKTIVITY S DEŤMIProsba o finančný príspevok

Prosíme Vás o milodary na opravu kostola, dokončenie detského farského ihriska a činnosti v duchu charizmy vincentskej rodiny.  

© 2011 Rímskokatolícka cirkev Farnosť Bratislava-Prievoz v Ružinove www.fara-ruzinov.sk | Kontakt | Drupal