AKTUÁLNE

OPATRENIA

 

 

FARSKÝ DEŇ

5.6.2022

 

 

 

MODLITBA

ZA SLOVENSKO

AKTUÁLNE OPATRENIA 

 

 

Všetky pandemické obmedzenia boli odvolané. Preto je možné vrátiť sa k používaniu sväteničiek a k znaku pokoja. Kostol môže navštevovať každý, bez ohľadu zaočkovanie či testovanie. Taktiež boli celkom zrušené počtové obmedzenia veriacich na bohoslužbách.

 

Sväté prijímanie je možné rozdávať do úst aj do rúk rešpektujúc slobodné rozhodnutie jednotlivých veriacich. 

 

Dôležitou je naďalej duchovná príprava a nevyhnutnou pre prijatie Eucharistie je vždy posväcujúca milosť.

 

Slovenskí biskupi zároveň veriacich povzbudzujú k obnoveniu aktívnej, pravidelnej účasti na bohoslužbách.

 

Prosba o finančný príspevok

Prosíme Vás o milodary na opravu kostola, dokončenie detského farského ihriska a činnosti v duchu charizmy vincentskej rodiny.  

© 2011 Rímskokatolícka cirkev Farnosť Bratislava-Prievoz v Ružinove www.fara-ruzinov.sk | Kontakt | Drupal