Svätá spoveĎ

a eucharistia

 

 

SVÄTÉ OMŠE

ONLINE

 

 

Sväté omše vysielame ONLINE na našom youtube kanáli:

 

 

MODLITBA

ZA SLOVENSKO

SVÄTÁ SPOVEĎ A EUCHARISTIA 

 

Drahí veriaci, 

 

dávame do pozornosti možnosť individuálnej pastorácie, po dohovore s konkrétnym kňazom, kedy budete mať možnosť ísť na svätú spoveď i prijať Najsvätejšiu Eucharistiu. 

 

 

Sväté omše fungujú v režime OP, pri svätých omšiach sa vysluhuje sviatosť zmierenia. Počet veriacich účastných na svätej omši je obmedzený aktuálnou vyhláškou ÚVZ.

 

 

Ďakujeme za váš misionársky zápal a horlivosť. Nech nám aj takýmto spôsobom Boh daruje silu prekonávať všetky ťažkosti každodenného života.

 

 

 

Prosba o finančný príspevok

Prosíme Vás o milodary na opravu kostola, dokončenie detského farského ihriska a činnosti v duchu charizmy vincentskej rodiny.  

© 2011 Rímskokatolícka cirkev Farnosť Bratislava-Prievoz v Ružinove www.fara-ruzinov.sk | Kontakt | Drupal