SVÄTÉ OMŠE

ONLINE

 

USMERNENIA

K SLÁVENIU

BOHOSLUŽIEB

 

MODLITBA

ZA SLOVENSKO

SVÄTÉ OMŠE ONLINE 

 

Sväté omše vysielame online v pondelok až štvrtok o 18:00, piatok a sobotu o 17:00 a v nedeľu 9:30 prostredníctvom kanálu YouTube Farnosť Bratislava Prievoz.

 

YouTube kanál: Farnosť Bratislava Prievoz

 

https://www.youtube.com/channel/UCofJgCi_l6GNswf5CgMOIKQ.

 

Prosba o finančný príspevok

Prosíme Vás o milodary na opravu kostola, dokončenie detského farského ihriska a činnosti v duchu charizmy vincentskej rodiny.  

© 2011 Rímskokatolícka cirkev Farnosť Bratislava-Prievoz v Ružinove www.fara-ruzinov.sk | Kontakt | Drupal