SVÄTÉ OMŠE

ONLINE

 

USMERNENIA

K SLÁVENIU

BOHOSLUŽIEB

 

AKO SLÁVIŤ SVÄTÚ

OMŠU PRI TELEvÍZII

SVÄTÉ OMŠE ONLINE 

 

prenos sv. omší online bude počas večerných sv. omší a v nedeľu o 11.00h cez YouTube kanál: Farnosť Bratislava Prievoz

 

https://www.youtube.com/channel/UCofJgCi_l6GNswf5CgMOIKQ.

 

Prosba o finančný príspevok

Prosíme Vás o milodary na opravu kostola, dokončenie detského farského ihriska a činnosti v duchu charizmy vincentskej rodiny.  

© 2011 Rímskokatolícka cirkev Farnosť Bratislava-Prievoz v Ružinove www.fara-ruzinov.sk | Kontakt | Drupal