SVÄTÉ OMŠE

ONLINE

 

USMERNENIA

K SLÁVENIU

BOHOSLUŽIEB

 

MODLITBA

ZA SLOVENSKO

USMERNENIA K SLÁVENIU BOHOSLUŽIEB 

USMERNENIA K SLÁVENIU BOHOSLUŽIEB POČAS PANDÉMIE

 

 

Od pondelka 19. apríla 2021 sú opäť povolené verejné bohoslužby. Podmienkou účasti je respirátor a dodržanie všetkých protiepidemiologických opatrení platných pre interiér, pričom v chráme môže byť jedna osoba na 15 metrov štvorcových. V našom chráme to vychádza na 90 veriacich aj s kaplnkou. Sviatosť zmierenia budeme vysluhovať tak, ako bolo zaužívané.

Prosba o finančný príspevok

Prosíme Vás o milodary na opravu kostola, dokončenie detského farského ihriska a činnosti v duchu charizmy vincentskej rodiny.  

© 2011 Rímskokatolícka cirkev Farnosť Bratislava-Prievoz v Ružinove www.fara-ruzinov.sk | Kontakt | Drupal