AKTUÁLNE
OPATRENIA

 

DARUJTE 2 %

 

MODLITBA
ZA SLOVENSKO

AKTUALNE 

 

Modlitba za Slovensko

 


Všemohúci Bože, Otče,
tvoj Syn nás uistil,

že ak ťa budeme o niečo spoločne prosiť v jeho mene,

splníš našu žiadosť.
Obraciame sa na teba v našej núdzi a utrpení,
spôsobenými pandémiou
a prosíme ťa o záchranu tela i duše chorých,
o múdrosť, silu a lásku pre všetkých, čo sa o nich starajú,
o nádej a dôveru pre tých, čo sa cítia ohrození,
o rozvážne, starostlivé a spravodlivé riešenia pre tých, čo majú
politickú zodpovednosť v rozličnom stupni.
Pomáhaj nám, aby sme si uvedomovali,

že sme chorí a ohrození
nielen na tele, lež aj duchovne a morálne.
V srdciach mnohých vyhasla láska k tebe i k blížnemu,
stali sme sa sebeckými, bezohľadnými,

dali sme sa zotročiť mamonou a nemravnosťou.

Vlej do našich otupených a zaslepených sŕdc

jas pravdy a lásky tvojho Ducha;

daj nám poznať v čom sa nám treba zmeniť a posilňuj nás,

aby sme sa k tomu aj úprimne a vytrvalo odhodlali.

Predkladáme ti tieto naše prosby aj na príhovor Sedembolestnej Matky tvojho Syna, ktorú si nám dal za patrónku.

S jej pomocou sa chceme stávať jedni pre druhých bratmi a sestrami

a tvojimi synmi a dcérami.
Dôverujeme aj v príhovor našich vierozvestcov,

svätých Cyrila a Metoda,

ako aj ich pokračovateľa z nášho ľudu, svätého Gorazda.
Nech nám vyprosujú uvedomenie si veľkého daru viery a krstu

a ochotu snažiť sa žiť kresťansky v našej dobe.
O to všetko ťa prosíme skrze tvojho Syna,

ktorý sa za nás obetoval,

vstal z mŕtvych a s tebou žije a kraľuje na veky vekov.

 

Amen.

Prosba o finančný príspevok

Prosíme Vás o milodary na opravu kostola, dokončenie detského farského ihriska a činnosti v duchu charizmy vincentskej rodiny.  

© 2011 Rímskokatolícka cirkev Farnosť Bratislava-Prievoz v Ružinove www.fara-ruzinov.sk | Kontakt | Drupal