AKTUÁLNE
OPATRENIA

 

DARUJTE 2 %

 

MODLITBA
ZA SLOVENSKO

Užitočné linkyInformačný web pre obyvateľov ružinova

www.ruzinovcan.sk

Rímsko-katolícka cirkev na Slovensku
www.kbs.sk
slovenský kresťanský portál

www.christ-net.sk

vatikánsky rozhlas

www.radiovaticana.org

Sväté Písmo - online

www.svatepismo.sk

Liturgia hodín

www.breviar.sk

Portál pre kňazov

www.knazi.sk

Liturgické potreby - online

www.sakristia.sk

 

Informácie o bohoslužbách, kostoloch a farnostiach Katolíckej cirkvi

www.dokostola.sk

 

Prosba o finančný príspevok

Prosíme Vás o milodary na opravu kostola, dokončenie detského farského ihriska a činnosti v duchu charizmy vincentskej rodiny.  

© 2011 Rímskokatolícka cirkev Farnosť Bratislava-Prievoz v Ružinove www.fara-ruzinov.sk | Kontakt | Drupal